MED Makine Sistemlerinin Ana Dış Ünitelerinde Fujitsu Ürünleri Kullanılıyor

17 Mayıs 2013 Dergi: Mayıs-2013
Hastane iklimlendirmesinde havalandırma sisteminin tasarımı klasik iklimlendirme sistemi tasarımından karmaşık ve risk faktörü daha fazladır. Normal bir konfor iklimlendirmesinde iki parametre, yani sıcaklık ve nem önemli iken, hastane iklimlendirmesinde sıcaklık, nem, canlı ve cansız kirleticiler, taze hava, atık hava, hava akış yönleri ve hava basıncı parametrelerinin dikkate alınması gerekir. Bu şartları en iyi şekilde oluşturmak, korumak ve tam otomatik olarak sürekli takip etmek için hijyenik iklimlendirme santralleri kullanılmalıdır. Sağlık alanında temiz odaların sınıflandırılmasında başvurulan ana ölçüt, ortam havasındaki taneciklerin büyüklüğü ve miktarıdır. Havada bulunmasına izin verilebilecek tanecik çapı ne kadar küçük ve konsantrasyonu ne kadar az olursa, temiz odanın standardı o derece yüksek olur. Ameliyathane, laboratuvar veya buna benzer özel alanların birim hacimdeki (m3), belirli çaptaki (0,5 µm) taneciklerinin miktarı ölçümlenerek standartlar tespit edilmektedir. Birçok ülkenin temiz odalarla ilgili standartları mevcut olmakla beraber temel dayanak A.B.D.’de çıkarılan “U.S. Federal Standart 209”dur. Bu standart daha sonra geliştirilmiş ve 1988 yılında 209D ve 1992 yılında 209E yayımlanmıştır. Ayrıca partikül temizleme standartları ile de ortamdaki belirli büyüklükteki partiküllerin % 95’ inin ortamdan uzaklaştırılması gereken maksimum süreler belirtilmiştir. Tüm bu standartlar doğrultusunda Türkiye’de hijyenik iklimlendirme santrallerinin öncü firmalarından MED Makine, sistemlerinin ana dış ünitelerinde Fujitsu ürünlerini kullandı. MED Makine ve Fujitsu Türkiye Distribütörü Abkay Grup arasındaki işbirliği ile Fujitsu ve Medicalair markaları, insan sağlığını olması gereken standartlar seviyesinde konforla ve en ekonomik yatırım ve işletme maliyetleri ile iklimlendiriyor.Etiketler


Slider Altına
Söyleşi