Yolyapı A.Ş.'den Su Soğutma Kuleleri

09 Aralık 2009 Dergi: Kasım-2009

Su Soğutma Sistemleri, fabrika ve tesislerde en zor şartlarda, sürekli rutubetli ortamlarda çalışırlar. Yolyapı, Aksiyal Fanlı Su Soğutma Kuleleri?ni en son teknoloji ile üreterek montaj konusunda da hizmet sunuyor. Yatırım maliyetleri ve işletme verimliliği düşünüldüğünde, kulelerin sürekli etkin bir şekilde kullanabilmesi, bakım ve kullanım talimatlarının düzenli biçimde uygulanmasından geçmektedir.

 Su Soğutma Kulesi Çeşitleri

Su Soğutma Kuleleri işletme ve bakım şartlarına uygun olarak ekonomik ömür, yatırım maliyeti, imal ve montaj süresi göz önünde bulundurularak seçilirler.

1.  PAKET KULELER                                                                               

·        SKC CTP (Cam Takviyeli Polyester) Su Soğutma Kuleleri

Paket tip su soğutma kuleleri, su debisi saatte 0-1200m³ arasındaki tesislerde kullanılırlar. Alternatiflerine oranla daha uzun ömürlü bir malzeme olan Camelyaf Takviyeli Polyester?den (CTP) imal edilen paket tip su soğutma kulelerinin, işletme ve bakım giderleri düşük ve kullanımları kolaydır. CTP paket tip kuleler kendi kategorilerinde en kaliteli su soğutma kuleleridir. Kule gövdesi ile taşıyıcı kiriş ve kolonlar, CTP?den imal edilirler. Damla tutucu, su dağıtım sistemi, dolgu elemanları gibi soğutma suyu ile direkt temasta olan kule elemanları paslanmaya karşı dayanıklı PVC, Polipropilen (PP), CTP veya paslanmaz metalden oluşur. İsteğe bağlı olarak, kulenin en alt kısmında bulunan soğutulmuş su toplama havuzu da CTP malzemeden imal edilir. Paket tip kuleler, kurulduktan sonra gerekirse kolayca kaldırılıp taşınabilirler. Modüler bir yapıya sahiptirler. Kullanılan malzemeler korozyona karşı dayanıklı ve birbiriyle uyumlu olduğundan CTP paket tip kuleler diğer alternatif malzemeden yapılan kulelere göre çok daha uzun ömürlüdür. CTP kule dış duvarları malzeme özelliklerinden dolayı boya gerektirmez. Dış yüzey temizliği, kule çalışmaz halde iken su ile kolayca yapılabilir.

2. İNŞAİ KULELER                                                                               

İnşai tip kuleler genellikle yüksek kapasiteli su debilerinin çevrildiği işletmelerde tercih edilmektedir. Enerji santralleri, petro-kimya, rafineri, demir çelik fabrikaları gibi işletmelerin yanında orta ölçekli işletmelerde kısa sürede inşa edilebilmeleri ve uzun ömürlü olmalarından dolayı tercih edilebilirler. Bu kuleler, ana taşıyıcı kirişler ve kolonlar üzerine kurulurlar. Diğer parçalar sahaya getirilerek kuleyi oluşturacak şekilde montajları yapılır.

Kulenin taşıyıcı ana konstrüksiyon malzemesinin belirlenmesinde ekonomik ömür, yatırım maliyeti ve yapım süresi rol oynar. Yaygın olarak emprenyeli ahşap kullanıldığı gibi, betonarme veya cam takviyeli polyester (CTP) de ana taşıyıcı konstrüksiyon malzemeleri olarak kullanılabilir. Kulenin diğer elemanlarını oluşturan damla tutucu, su dağıtım sistemi, dolgu elemanları gibi soğutma suyu ile direk temasta olan parçalar ise paslanmaya karşı dayanıklı PVC, PP (Polipropilen), CTP SDG kaplı çelik ve AISI paslanmaz metalden oluşur.

Su soğutma kulesinin yerleştirileceği betonarme altyapı, aynı zamanda soğutulmuş su havuzu olarak kullanılır. Bu tip kulelerde proje, müşterimizin işletme şartları ve ihtiyaç duyduğu soğutma kapasitesine göre, şirketimiz ile yapacağı bilgi alışverişi sonucunda oluşturulur. Su Soğutma Kulelerini çok sayıda  bitişik hücrelerden oluşturmak mümkündür. Hücre sayısı belirlenmesinde;

-          İşletme randımanı

-          Bakım kolaylığı

-          Arıza durumlarında işletmenin devre dışı kalmaması

-          Kullanılan mekanik ve hidrolik kule elemanlarından yedek parça tutma kolaylığı gibi etkenler göz önünde tutulur.

·        SKA-EMPRENYELİ AHŞAP SU SOĞUTMA KULELERİ

Emprenyeli Ahşap teknolojisi ile üretilmiş çeşitli ölçülerde hazırlanmış kolon, kiriş ve gergi sistemlerinden oluşturulan karkas yapıya sahip su soğutma kuleleri  ülkemizde ve dünyada çok uzun süredir kullanılmaktadır. Emprenyeli ahşap malzeme, kuleyi oluşturan parçaların kule içerisine yerleştirilmesi için gerekli katların, gergi sistemlerinin, merdiven, korkulukların ve güvertenin oluşturulmasında kullanılırlar.

Projeye uygun çeşitli kesitlerde üretilmiş profiller atölye ortamında uygun boylarda kesme ve delme işlemlerine tabi tutulurlar. Demonte olarak montaj sahasına getirilmiş olan profiller, tamamı paslanmaz malzemeden üretilmiş bağlantı elemanları ile usulüne uygun olarak birleştirilerek ana yapının oluşturulması sağlanır.

·        SKP-PULTRUZYON KONSTRUKSİYON SU SOĞUTMA KULESİ

Kuleyi oluşturan farklı ebatlardaki profiller, kotların, gergi sistemlerinin, merdivenin,  korkulukların ve güvertenin oluşturulmasında kullanılırlar.

Projeye uygun çeşitli kesitlere sahip profiller, atölye ortamında uygun boylarda kesme ve delme işlemlerine tabi tutulurlar. Demonte olarak montaj sahasına getirilerek tamamı ile paslanmaz malzemeden üretilmiş bağlantı elemanları ile usulüne uygun olarak birleştirilerek ana yapının oluşturulması sağlanır.

 


Etiketler


Slider Altına
Söyleşi