SIES Isı Pay Ölçerler

17 Mayıs 2013 Dergi: Mayıs-2013
Sayı Pay Ölçer ve B.E.P. Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti., üretim ve uygulamasını yaptığı sıvılı tip pay ölçerden sonra, şimdi de elektronik tip pay ölçer sisteminin üretim ve uygulamasına başladı. Her radyatör grubuna birer adet takılan SIES pay ölçer cihazı, 2 dakikalık aralıklarla radyatör sıcaklığını ve ortam sıcaklığını ayrı ayrı ölçerek aralarındaki sıcaklık farklarını geçen zamanla çarparak hafızasına kaydeder. Her 6 saatte bir topladığı radyatör verisini, RF (radyo frekansı) vericisi ile veri toplama ünitesi M-BUS’ın hafızasına gönderir. Veri toplama ünitesi binadaki tüm radyatörlerden gelen bilgileri ayrı ayrı kayıt zamanı ve ID numaralarıyla belleğinde depolar. SIES bilgi işlem merkezine M2M GPRS sistemiyle direkt bağlı olan M-BUS veri toplama ünitesi, bilgi işlem merkezinin her istediği zaman, depoladığı bilgiyi gönderir.
Sayı Pay Ölçer ve B.E.P. Danışmanlık San. Tic. Ltd. şirketine ait bilgi işlem merkezince takip edilen apartmanın gaz ve kazan dairesi elektrik faturaları, kanunların emredici usullerine uygun özel programlarla değerlendirilerek paylaşım belgeleri hazırlanır. Her bir daire için hazırlanmış paylaşım belgeleri ve bina paylaşım döküm listeleri, öncelikle bina yöneticisine ve binadaki bağımsız bölüm sakinlerinin mail adreslerine gönderilir.
Ayrıca yöneticiye basılı evrak olarak kargo ile gönderilir. Bina yöneticisi, Sayı Pay Ölçer ve B.E.P. Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.’nden aldığı paylaşım döküm listesini en az 3 gün ilan panosuna asar ve dairelere ait yakıt masrafı paylaşım belgelerini de imza karşılığı ile ilgili dairelere teslim eder. Binadaki tüm daireler, Sayı Pay Ölçer ve B.E.P. Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.’nden gelen paylaşım belgesinde belirtilmiş ısınma gider paylarını apartman yönetimine öder.

Ürün özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

Yüksek ölçüm hassasiyeti: Cihazların okuma hassasiyeti (radyatör yüzey sıcaklığı ve oda sıcaklığı değerlerinin tam olarak saptanabilmesi özelliği) emsallerine göre daha yüksektir. Bu fark, cihaz üzerinde okuma hassasiyetini artıran, firma mühendislerince geliştirilmiş ve patenti alınmış bir teknoloji sayesinde mümkün oluyor.
Yeni nesil cihazlar: Sayı Pay Ölçer ve Bina Enerji Performansı Danışmanlık Sanayi Ticaret Ltd. Şti., RF telsiz sistemi ile çalışan ve emsalleri ile kıyaslandığında en ileri teknolojiye sahip pay ölçerler kullanıyor. Bu sistemde merkezi veri toplama ünitesindeki GPRS birimi, el terminaline ihtiyaç duymaksızın verileri otomatik olarak bilgi işlem merkezine gönderebilme kabiliyetine sahiptir. Böylece cihaz okumak için her ay konut sahipleri rahatsız edilmiyor.
En uzun garanti süresi: Cihazlar, binanın ömrü boyunca garanti altındadır. Isı pay ölçerlerde garanti süresi kadar önemli bir başka konu da pil ömrüdür. Birçok pay ölçer, pili bittiğinde çöp oluyor ve bina sakinleri yeniden cihaz satın almak zorunda kalıyorlar. Oysa SIES ısı pay ölçerler hem sahip oldukları teknoloji ile en uzun pil ömrüne sahiptirler (14-16 yıl) hem de pilleri bittiğinde pil değiştirmeye imkân tanırlar.
Esneklik: Yakıt paylaşım hesap sisteminde, istek ve kararları doğrultusunda esneklik sunuluyor. Firmanın 1973 yılından beri Türkiye’de yerli ürettiği, sıvılı tip pay ölçer ile yakıt giderleri paylaşımlarının usulleri kat malikleri ile birlikte karar veriliyor, yakıt paylaşımları ona göre yapılıyor. Apartmanca alınan karar doğrultusunda, ısıtıcı büyüklükleri, alanların metrekarelerinin ısınması veya alt kat-üst kat ısı geçişlerini de dikkate alarak paylaştırmalar yapılıyor.
Uzaktan okuma: SIES pay ölçerler, el terminal okumalı sistemler gibi günde 720 radyo frekensı yayın yapmaz, günde yalnız 4 sefer yayın yapar. Kullanılan frekansların insan sağlığına olumsuz bir etkisi yoktur.
Ücretsiz yenileme: SIES pay ölçerlerin istenmeyen müdahaleler dışında, bozulması durumunda firma ücretsiz yenileme imkânı sunar.


Etiketler


Slider Altına
Söyleşi