Schneider Electric'ten Enerji Verimliliği Otomasyonu

22 Temmuz 2010 Dergi: Temmuz-2010

Binalar, enerji tasarrufu yapabilmeleri için çok çeşitli şekillerde donatılabilir. Bina otomasyonu, özellikle de oda otomasyonu, enerji tasarrufu konusunda yüksek bir potansiyele sahiptir.

Aydınlatma Enerjisinden Tasarruf Etme Fonksiyonları

Aydınlatma enerjisinden tasarruf etme fonksiyonları, yapay ışığın gereksiz kullanımından kaçınarak elektrik tasarrufu sağlar. Bunlar temelde "oda içindeki ışık seviyesi" ve "varlık" gibi oda içindeki koşullara dayanırlar.

Sabit Işık Kontrolü

Çok işlevli sensörler odadaki ışığın parlaklığını ve odanın dolu olup olmadığını belirler. Topladıkları verileri kısma (dimmer) anahtarlarının aktüatörlerine gönderirler. Oda kullanılmıyorsa, aydınlatma kapalı kalır. Oda kullanılıyorsa, kısma (dimmer) anahtarlarının aktüatörleri ışık seviyesini, hassas olarak tanımlanmış ışık seviyesine ulaşılacak şekilde ayarlar. Özellikle odanın gün ışığını iyi aldığı veya kullanımı için yüksek bir aydınlatma seviyesi gereken durumlarda yüksek enerji tasarrufu elde edilir. Tasarruf potansiyeli yüzde 35 ile 50 arasındadır.

Parlaklığa Bağlı Aydınlatma Kontrolü

Bu fonksiyon temelde, sabit aydınlatma kontrolüne karşılık gelir. Kısma (dimmer) anahtarlarının aktüatörleri yerine anahtarlanabilir ışık aktüatörleri kullanıldığından, aydınlatma seviyesi minimum seviyeye tam olarak ayarlanamaz. Bu yüzden, enerji tasarrufu potansiyeli, sabit ışık kontrolü ile karşılaştırıldığında yüzde 10 daha azdır ve her koşulda yüzde 45'ten daha fazla değildir.

Varlığa Bağlı Aydınlatma Kontrolü

Bu fonksiyon, gün ışığının yetersiz olduğu alanlarda, aydınlatma enerjisinden tasarruf etmek için kullanılır. Tasarruf etkisi, ışığın varlık/hareket algılayıcılar ile kontrol edilerek oda sadece kullanımdayken aydınlatmanın devreye girmesiyle sağlanır. Bu nedenle, tasarruf potansiyeli, öncelikle odanın kullanım seviyesine dayanır.

Güneşin Konumuna Göre Kontrol Edilen Güneşlik

(Otomatik Güneşlik Sistemi)

Güneşliğin, güneşin konumuna (otomatik güneşlik sistemi olarak da bilinir) göre kontrol edilmesi, güneş ışınlarının güçlü olduğu zamanlarda güneşliğin belirli bir konuma otomatik olarak getirilmesini sağlar. Güneş ışınlarının yoğunluğu azaldığı anda güneşlik geri çekilir. Özellikle otomatik kontrolün manuel kontrole göre daha verimli olması, tasarruf etmeyi sağlayan en önemli etkendir. Bu, yapay ışık ihtiyacını azaltır. Tasarruf potansiyeli yüzde 5 ile 8 arasındadır.

Pervaz İzleme

"Pervaz izleme" fonksiyonu, güneşlik pervazlarının güneşin konumuna göre otomatik olarak ayarlanmasını sağlar. Böylece, güneşliklerin arasından yansıyan gün ışığı kullanılabilir. Aynı zamanda, yapay ışık oranı da azaltılabilirken, "pervaz izleme" fonksiyonu aydınlatma enerjisinden yüzde 10-13 oranında tasarruf etmeye olanak sağlar.

Pervaz İzleme Ve Sabit Işık Kontrolü Arasındaki Etkileşim

Entegre bir sistem, pervaz izleme ve sabit ışık kontrolü gibi fonksiyonların birlikte ve koordineli bir şekilde kullanılmasına izin verir. Bu kombinasyon özellikle iyi gün ışığı alan odalar için önerilebilir. Buradaki tasarruf yüzde 30'a kadar çıkabilir.

Entegre Oda Otomasyon Sistemi

Tüm fonksiyonların en verimli şekilde işleyebilmesi için gereken ön koşul, ısıtma, soğutma veya doğrudan ışık koruması gibi farklı sitemlerin bir arada çalıştıkları, entegre oda otomasyon sistemidir. Bir entegre oda otomasyon sisteminde, sensörler tüm sistemler hakkında bilgi sağlarken, aktüatörler ve aydınlatma, ısıtma ve soğutma sistemleri eşzamanlı destek sağlar.

Enerji Tasarruflu Oda Otomasyon Sisteminin Planlanması ve Yapılandırılması

Enerji tasarruflu oda otomasyon sisteminin planlanması ve yapılandırılması, oda otomasyon sistemi fonksiyonlarının, tüm dünyada kullanılan Lonmark profillerine uygun olması sayesinde basitleştirilmiştir. Bu sistemle, oda otomasyon fonksiyonları net ve kapsamlı bir şekilde tanımlanabilirler.

İstenen oda otomasyon fonksiyonları seçildiğinde, belirli bir oda otomasyon çözümünün tasarruf potansiyeli belirlenebilir ve seçilen çözüm cihazlarla yapılandırılabilir.

Aydınlatma enerjisinden tasarruf etme fonksiyonları

Oda Otomasyon Fonksiyonları

Tasarruf

Pozitif etkenler

Sabit ışık kontrolü

(varlığa bağlı, dimlemeli)

%35 - 50

- iyi gün ışığı kaynağı

- yüksek aydınlatma seviyeleri (>300lux)

- pervaz kontrolü ile sağlanan verimlilik

Varlığa ve parlaklığa bağlı aydınlatma kontrolü

(anahtarlamalı)

%25 - 45

- iyi gün ışığı kaynağı

- yüksek aydınlatma seviyeleri

Otomatik güneş koruma sistemi

%5 - 8

- iyi gün ışığı kaynağı

Pervaz ayarı

%10 - 13

- iyi gün ışığı kaynağı

- sabit ışık kontrolü ile sağlanan verimlilik

Otomatik aydınlatma veya merdiven aydınlatması

Bilgi yok

- düşük varlık seviyeleri (örn. koridorlar)

 


Etiketler


Slider Altına
Söyleşi