KSB’den Calio ve Calio S Sirkülasyon Pompaları için Yeni Bir Fonksiyon: Dinamik Kontrol

18 Haziran 2020 Dergi: Temmuz-2020

Frankenthal merkezli KSB, Calio ve Calio S tipi sirkülasyon pompaları için yeni bir fonksiyon geliştirdi. 

Dinamik Kontrol olarak adlandırılan bu yeni fonksiyon; geleneksel olarak kontrol edilen pompa setlerine kıyasla, pompanın giriş gücünü yüzde 20’ye kadar azaltmaya yardımcı olan akıllı bir program.

Bu modern sirkülatörler anlık ihtiyaca göre hızlarını değiştirebilir. Debi ve basma yüksekliklerini, bir algoritmaya dayalı olarak, çalışma noktalarını programlanmış kontrol eğrisi üzerinde hareket ettirerek ayarlar.

Minimum sistem eğrisi, tüm termostatik vanaların tamamen açılması halinde oluşacak sürtünme kaybını tanımlar. Minimum sistem eğrisi genellikle bilinmediğinden tasarımcılar kontrol eğrisini, geleneksel sistemlerdeki minimum sistem eğrisinin oldukça üzerinde seçerler. Bu nedenle; gerekenden çok daha fazla güç harcanır ve radyatörün termostatik vanalarından rahatsız edici sesler çıkmasına neden olabilir.

Dinamik Kontrol işletme noktasını minimum sistem eğrisine ulaşana kadar seçili olan kontrol eğrisinden aşağıya kaydırır. Sonuncunun kesilmesi halinde, algoritma pompayı orijinal control eğrisine yeniden ayarlar, böylece yeterli besleme sağlanır. Bir akış hızı sinyali ile minimum sistem eğrisinin güvenli bir şekilde tanınması, yetersiz beslemeyi engeller. Bu, binanın yeterli ısı ile beslenmesini sağlar.

Uygulama yalnızca yazılıma dayandığından, sensörler veya aktüatörler için ek bir maliyet olmayacaktır. Pompa, gerekli tüm bilgileri otomatik olarak kendi dahili sinyallerinden toplar. Pompa sistem eğrisini kendisi belirleyeceğinden, montaj yapacak kişi zaman harcayıcı ayarlar yapmak durumunda kalmaz. Kullanıcı ise düşük enerji maliyeti ve az gürültüden yararlanır. Bunun yanı sıra enerji azaltımının karbon ayak izi için pozitif bir etkisi vardır. 

Yeni fonksiyon; halihazırdaki Calio ve Calio S tipi serilere entegre edilmiştir ve bu tip üçüncü nesil pompalara da güncelleme olarak entegre edilebilir.Söyleşi