Kes Klima Yangın Damperleri

23 Mar 2018

Kes Klima Yangın Damperleri

Yangın Damperleri, havalandırma sistemlerinde, yangın bölgesindeki ateş ve dumanın diğer bölümlere yayılmasını engellemek için tasarlanıp üretilmiş güvenlik elemanlarıdır. Yangın damperleri; perde tipi, tek kanatlı veya çok kanatlı tiplerde olabilir. Bu damperler hava dağıtım sisteminde normalde açık olacak biçimde kullanılırlar. Yangın esnasında sıcaklık arttığında; yangın ve dumanın binanın bir bölgesinden diğer bölgelere yayılmaması için belirli bir sıcaklığı (genellikle 72˚C) hissettiklerinde, hava ve alev/duman yayılmasını önlemek üzere otomatik olarak kapanırlar. Otomatik kapanma sistemi iki şekilde olabilir:

1- Eriyen termik bağlantı elemanı ile: Eriyebilen bağlantı, damperi yay kuvvetine karşı kurulu olarak tutar. Sıcaklık etkisi ile eriyince, yay boşalır ve damper kapanır.

2- Yay geri dönüşlü motor ile: Eriyebilen bağlantılı olmayan tiplerde, yay geri dönüşlü motorlar kullanılır. Normalde, motor üzerinde devamlı olarak bir gerilim bulunur ve motor kanadı açık tutar. Damper üzerine bağlanmış bir ısıl hissediciden veya bina yangın otomasyonundan gelen sinyalin kesilmesi ile yay geri dönüşü serbest kalarak damper kanadını kapatırlar.

Motorlu tiplerin eriyen termik elemanlı tiplere göre en büyük avantajı, periyodik çalışma kontrollerinin sinyal kesilerek kolayca yapılabilmesidir. Eriyen elemanlı damperler, ancak yanıbaşlarındaki kontrol kapakları açılarak el ile elemanın sökülüp takılması şeklinde kontrol edilebilirler. Ayrıca; yangın sırasında yazılan senaryoya uygun şekilde merkezden kumanda edilerek bazılarını açık, bazılarını kapalı tutarak havayı bina içinde gereken tarafa yönlendirme imkânını da verirler. Yangın damperlerinin, uluslararası normlardaki testlerden geçerek belirli sınıflarda sertifikaya hak kazanmış olması mutlak bir zorunluluktur. Sertifikasız ürün kullanımının, yangın durumunda can kayıplarına sebep olacağının bilincinde olunmalıdır. Kes Klima, FEN kodlu tek kanatlı yangın damperlerini yerine göre 240 dk.’ya kadar dayanabilir yapıda üretti ve EN 1366-2 testleri ile belgelendirdi. Her ne kadar şartnamelerde genellikle 120 dk. dayanım aranıyor ise de, testlerde ne kadar dayanabileceğini görmek için testleri uzatarak bu sonuçları aldı ve gereği halinde duvar ve döşeme ile aynı dayanımda olabileceğini gördü ve belgelendirdi. FEN kodlu yangın damperlerinin aldığı test sonuçları:

kes klima yangın damperi