ESBE'den Yüksek Verimli Yeni Sirkülasyon Ünitesi

18 Kasım 2014 Dergi: Kasım-2014
ESBE sirkülasyon ünitesi, yüksek verimliliğe sahip pompalarla kullanılacak inovatif ve patent aşamasındaki bir teknoloji ile çok daha kaliteli hale getirildi. Bu ünite; yenilikçi bir karışım vanası, küçük veya büyük miktarlarda su hacim akışına yönelik ısıtma tesisatlarını optimal şekilde kontrol ediyor..
Düzensiz sirkülasyon pompalarının devri artık sona erdi. ErP Direktifi 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girdiğinde, pazara sadece düşük enerji tüketen ve yüksek verimliliğe sahip pompalar sürülmeye başladı. İsveçli vana uzmanı ESBE bu pompalarla kullanılacak yeni sirkülasyon ünitesini bu nedenle geliştirdi.
Yüksek verimliliğe sahip pompaların kurulumunda karışım vanasının denetimi çoğu zaman dikkate alınmaz. Eskiden bu sistem bir taşma vanası ve neredeyse sürekli su sağlayan kontrolsüz bir sirkülasyon pompası sayesinde görevini mevcut kurulumlar (örn. radyatör sistemleri) ile optimal olarak gerçekleştirebilirdi ama artık yüksek verimliliğe sahip bir pompanın yarattığı su seviyesi değişiklikleri ile baş edememektedir. Özellikle küçük miktarlarda su (nominal su akışının en az % 10’u) karışım vanasının sallanmasına neden olur; yani ’boyutları çok büyük kalmaktadır’. ESBE, pazarda yenilikçi özelliği olan yeni bir tip karışım vanası geliştiren ve bu teknolojiyi patent amaçlı tescilleyen ilk şirketlerdendir.
Yenilikçi karışım vanası özelliği 2-8 m³/h KV(S) değerlerini sağlar. Karışım vanası az miktarda su ile rahatça açılır ve açılış açısının bant genişliği düşük güçte % 40’ı aşar. Böylece küçük miktarlardaki su stabil bir şekilde düzenlenir. Daha büyük miktarlar su söz konusu olduğunda ise tamamen açılabilir. Bu teknik sayesinde, yüksek verimliliğe sahip pompaların bulunduğu ısıtma sistemi hem küçük hem de büyük miktarlarda suda optimal şekilde kontrol edilir. ESBE sirkülasyon ünitesinin piyasaya sunulmasıyla birlikte, hidrolik olarak koordine edilen bir sistem yeni kurulum ve modernizasyon için kullanılabilir hale gelmiştir.
KVS 6 m³/h değere ve doğrusal özelliğe sahip bir karışım vanası 1 m³/h değerinde az miktarda bir suyla yalnızca yaklaşık % 18 oranında vana açıklığı sunar. Sallanma tehlikesi söz konusudur. Karışım vanası ise, bu yenilikçi özelliğiyle, süreklilik arz eden su söz konusu olduğunda % 42'lik bir vana açıklığı sunar ve bu nedenle çok daha doğru bir şekilde düzenlenebilir.                                                                              

Etiketler


Slider Altına
Söyleşi