ECOFLAM’dan Ultra Low NOx Brülörler

26 Nisan 2018 Dergi: Nisan-2018

Avrupa’nın öncü brülör markalarından ECOFLAM; çevreci yanma teknolojilerinde öncüler arasındaki yerini koruyor.  Özellikle dünyamızı etkisi altına alan sera gazları salımı ile küresel ısınma ve özellikle yeşile zarar veren NOx (azot oksit bileşenleri ) ürünlerinin kontrol altına alınması için yakma sistemlerindeki baca gazı emisyonlarının minimize edilmesi bir hayli önem kazanıyor. Standart yakma teknolojileri ile ulaşılamayan Ultra Low NOx  baca gazı emisyon değerleri, Ecoflam’ın geliştirdiği özel yakma başlığı ve yakma sistemi tasarımı sayesinde artık yakalanabiliyor. Kısaca FGR (Baca Gazı Resirkülasyonu ) şeklinde adlandırılan sistemde, brülörün özel tasarlanmış gaz yakma başlığının yanında, bacadan alınan atık gazların yakma havasıyla birleştirilmesi sonucu yanmamış kötü emisyona sahip gazlar tekrar yakılmış oluyor. Bu sistem sayesinde baca gazı NOx değeri 30 mg/kWh altına düşürülebiliyor. Brülörün bu özel tasarımının yanında mikproses yakma yönetim sistemi ve baca gazı trim sistemi de kullanılması gerekiyor. Baca gazı trim sistemi ile bacadaki NOx değeri sürekli ölçülüyor ve hedeflenen limit değerlerin üstüne çıkması durumunda, baca gazı yakma havası ile karıştırılıyor. Böylece çevreci emisyon değerlerinin sürekliliği garanti altına alınmış oluyor.Slider Altına
Söyleşi