Header Reklam
Header Reklam

Doğu İklimlendirme’den Four ECRH Çatı Tipi Paket Klima Cihazı

01 Eylül 2020 Dergi: Eylül-2020
Doğu İklimlendirme’den Four ECRH Çatı Tipi Paket Klima Cihazı

Four ECRH çatı tipi paket klima cihazı direkt genleşmeli soğutucu akışkan sistemi vasıtasıyla iklimlendirme yapılacak ortamın ısıtma, soğutma ve taze hava ihtiyacına göre optimum şekilde tasarlanmıştır. 

Doğu İklimlendirme Four ECRH çatı tipi paket klima cihazı;

  • Rotorlu ısı geri kazanım sistemi, 
  • Termodinamik ısı geri kazanım sistemi, 
  • Tam otomatik kontrol sistemi ve 
  • Ekonomizer damperleri 

ile yüksek verimli ve minimum enerji tüketimi yapacak şekilde çalışır. Dış hava şartlarının uygun olduğu durumlarda, enerji sarfiyatını azaltmak için “doğal soğutma (free-cooling)” özelliği ile de mahal havasını şartlandırabilir.

Cihaz %100 dönüş havasından %100 taze hava oranına kadar çalışma imkânı sunan 8 farklı model, 3 farklı seri ve 4.400-35.200 m³/h hava debisi aralığında üretilir. Kapasitelerine göre optimum soğutma sistemi tasarımı yapılmış Four ECRH çatı tipi paket klima cihazı 45 kW kapasiteye kadar tek devreli, 60-180 kW kapasite aralığı ise asimetrik çift devreli olarak çalışır. Asimetrik devreleme ile cihazda 3 kademeli kapasite kontrolü imkânı sağlanarak enerji verimliliği ön plana çıkarılır. Soğutma çevriminde çevre dostu R410A gazı, yüksek verimli ve sessiz çalışan hermetik scroll kompresörler, her batarya girişinde bulunan termostatik genleşme vanaları, check valfler, drayer ve gözetleme camları kullanılır. 

İç ortam bataryası üzerinden geçecek olan üfleme havası, statik ve dinamik olarak balanslanmış, geriye eğik kanatlı, yüksek verimli, radyal, tek emişli, plug EC fanlar ile sağlanır. Dış ortam bataryası üzerinden geçirilen hava ise direkt akuple elektrik motorlu, dış ortam şartlarına uygun, yüksek verimli aksiyal fanlar ile sağlanır. Ayrıca taze hava ve dönüş havası tarafında ISO Coarse (G4) filtreler ile opsiyonel ePM1 (F7) filtreler ile kullanılabilir. 

ENERGY serisinde bulunan ErP 2018 regülasyonuna uygun, en az %73 ısıl verimliliğe sahip, tamburlu ısı/enerji geri kazanım eşanjörü ile de taze hava ve dönüş havası arasında atık ısının geri kazanımı sağlanabilir. Ayrıca ihtiyaca göre opsiyonel elektrikli, sulu ve doğalgazlı ısıtıcı opsiyonları mevcuttur. Four ECRH serisi rooftop ünitelerde kullanılan tam entegre otomasyon sistemi sayesinde farklı bina otomasyon protokolleri (Modbus, BacNet, LonWorks vb.) ile tam uyumlu çalışabilir.Slider Altına