Dizayn Grup'tan 3 Patentli Oksi Plus Kombi Borusu

24 Aralık 2010 Dergi: Aralık-2010

Alüminyum folyolu boruların geliştirilmesindeki birincil önemli neden, alüminyumun oksijen yalıtımı sağlaması ve konsantrasyon farkı nedeni ile tesisata havada bulunana oksijen moleküllerinin geçmesin engellenmesidir. Bilindiği gibi ısıtma tesisatları kapalı devre olarak çalışmaktadırlar. Bu tesisatlarda sisteme oksijen difüzyonunun olması durumunda su içerisine giren oksijen molekülleri sistemdeki metalik aksamlarda korozyona sebep olmaktadır. Bu durumda kombi ve radyatörlerin kullanım ömrü kısalmaktadır. Bu nedenle Avrupa’da, tesisatlarda yaygın olarak bakır ve alüminyum folyolu plastik borular (stabil, AL-PEX) kullanılmaktadır. Tesisata giren oksijen korozyon, kavitasyon ve erozyon, cihazlarda verim düşüklüğü, servis sıklığı, pompa problemleri, tesisatın belirli bölgelerinde ısınmama ve sirkülasyon problemleri gibi sorunlara da neden olur. Bu problemler; ısı eşanjörlerinde, pompalarda, ısı sayaçlarında, üç yollu vanalarda, yerden ısıtma sistemlerinde kendini sıkça gösterir. Tesisata oksijenin girmesi ise sıklıkla oksijen bariyersiz plastik boru (Düz PP-R, PEX ve Cam Takviyeli PP-R gibi) kullanımından dolayı plastik boru üzerinden difüzyon yolu ile oluşmaktadır.

Demirin korozyonu sonucu lepidocrocite (γ-FeOOH), goethite (α-FeOOH), akaganeite (β-FeOOH), magnetite (Fe3O4) ve maghemite (γ-Fe3O4) gibi birçok ürün meydana gelir. Bu ürünlerden ilk önce Fe2+ ile O2 varlığında lepidocrocite oluşur. Oksijen gitgide azaldıkça oluşan lepidocrocite yaklaşık 24 saat sonra magnetite formuna döner.

Bu madde manyetik özellikte olduğu için manyetik alan oluşturan ekipmanlara doğru çekilir. 2 yollu ve 3 yollu motorlu vanalar etraflarında manyetik bir alana sahip olduklarından, magnetitler vana etrafında toplanır ve vanayı zamanla bloke eder. Aynı şekilde magnetitler pompalara da gelip yapışırlar. Pompalar açılıp bakılacak olursa, içerilerinin simsiyah çamur olduğu görülür.

Normal şartlarda magnetit metal yüzeylere yapışır ve pasın tersine koruyucu özellik taşır. Ancak su akışı ile magnetit metal yüzeylerden sistemin pH, sıcaklık ve çözünmemiş oksijen miktarına bağlı olarak çözünür ve oksijenle reaksiyona girerek yine pas oluşturur. Sistemde çözünmemiş oksijenin bulunması daha kalın demir oksit tabakasına ve oksidasyon derecesine neden olmaktadır. Bunun sonucunda ise lepidocrocite, megnetit ve pas gibi demirin korozyonu sonucu oluşan istenmeyen ürünlerin miktarı artmaktadır. Bariyersiz PE-X, PP-R veya Cam Katkılı PP-R boruların kullanıldığı 1000 m’lik 20/2 plastik borulu bir sistemde, yıllık 200 ısıtma gününde sıcak suyun içine yaklaşık 200 g oksijen difüze olur ve 550 g demiri korozyona uğratarak 750 g pas oluşumuna yol açar. Eğer alüminyum folyo, “patentli Dizayn Oksi Plus Kombi borular”ın da olduğu gibi plastik borunun et kalınlığının ortasına yerleştirilirse kaynak işlemi yapabilmek için tıraşlamaya gerek kalmayacaktır. Bu da sisteme giren oksijen miktarını azaltacaktır. Tesisatlarda oksijen difüzyon miktarlarını sınırlandıran DIN 4726 normuna göre, ısıtma tesisatına dış ortamdan difüzyon yolu ile girecek olan maksimum oksijen miktarı 0,1 mg/l.gün’dür (standart bir dairede 2,38 mg/gün olur). Plastik borular üzerinden sisteme giren oksijen miktarının DIN 4726 normuna olan uygunluğunun tespiti için, dış ortamdan boru içerisine borunun et kalınlığı üzerinden ne kadar oksijen geçeceğinin hesaplanması gerekir. Yukarıda sözü edilen bariyerlerin yer almadığı bir boruda (ör; PPR, Cam Takviyeli PPR, PEX ve PB) oksijen difüzyon oranı, normda öngörülenin çok üzerinde (Bariyersiz PE-X, PP-R, Cam Takviyeli PP-R veya PB boruların standart bir dairede oksijen geçirgenliği yaklaşık 82,7 mg/gün, normal Al folyolu borularda da 5,54 mg/gün’dür. Dizayn Oksistabil’de ise bu değer 1,97 mg/gün’dür ve standardın istediği 2,38 mg/gün’den çok daha düşüktür) olacağından, önemli miktarda korozyon ve sistem sorunları ortaya çıkacaktır. Cam katkılı PPR borular, alüminyum folyosuz PPR borular, oksijen bariyersiz pex borular gibi oksijen yalıtımı sağlamayan ısıtma tesisat borularının tüm bu sakıncalarından dolayı, önde gelen kombi üreticileri, bariyersiz plastik boru kullanımından kaynaklanan korozyon sorunlarını garanti kapsamı dışında bıraktıklarını açıkça belirtmektedir.

Dizayn Grup tarafından üretilen alüminyum folyolu Oksi Plus kombi borusu, bahsi geçen tesisat problemlerini engelleyerek kalorifer tesisatlarının uzun yıllar sorunsuz çalışabilmesini sağlar.


Etiketler


Slider Altına
Söyleşi