DAF Enerji’den Çift Eşanjörlü (İndirekt) Isı İstasyonları

05 Nisan 2017 Dergi: Mart-2017

Çift eşanjörlü ısı istasyonlarında kazandan gelen su, ısıtma eşanjörünün primer hattına yönlendirilir. Burada enerjisini bırakarak soğur ve kazana geri döner. Bu hattın üzerinde eşanjöre girmeden önce bir zon ventili ve termal aktüatör bulunur. Zon ventili dairede ısıtma ihtiyacı kalmadığında kazan hattının sirkülasyonunu durdurur. Eşanjörün sekonder tarafı ise daire ısıtma devresi için kullanılır. Isı istasyonunda ısıtılan su frekans invertörlü bir sirkülasyon pompası ile daire ısıtma hattına basılır. Dairede soğuyan su ısınmak üzere ısı istasyonuna geri döner. Sistem kapalı devre haline getirildiği için ısı istasyonu içerisine bir genleşme tankı dahil edilmiştir. Ayrıca yine kapalı devre üzerinde bulunan bir emniyet ventili 3 bar değerine ayarlanarak basıncın yükselmesi engellenir. Daire ısıtma hattının sıcaklık kontrolü radyatör veya yerden ısıtma sistemine göre değişiklik gösterir. Bu kontrol primer devre üzerine konulan bir termostatik sıcaklık kontrolörü ile yapılır. Bunun dışında opsiyonel olarak sisteme dış hava sıcaklığına bağlı olarak daire ısıtmasına giden suyun sıcaklığını otomatik ayarlayabilen kontrol üniteleri koymak mümkündür. Dış hava kompanzasyonu opsiyonunun eklendiği projelerde amaç, enerji verimliliğini maksimize etmektir. Çift eşanjörlü ısı istasyonu kullanılan projelerde daire içerisine en az bir adet oda termostatı konulmalıdır. Aksi halde daire içerisinde ısıtma ihtiyacının kalmadığı durumlarda eşanjörün primer devresi çalışmaya devam eder ve enerji kaybına neden olur. Daire ısıtmasının radyatör ya da yerden ısıtma olması bu durumu değiştirmez.Slider Altına
Söyleşi