BT Isı'dan PLC Kontrollü Yakma Sistemi

23 Ekim 2009 Dergi: Ekim-2009

Kazan sistemi; sistem üzerine yerleştirilmiş muhtelif algılayıcılardan elde edilen verilere dayalı olarak çeşitli kontak çıkışları ve analog sinyaller üreten PLC tabanlı bir kontrol ve kumanda sistemleri olarak tasarlanmıştır. Sistemde kullanılan tüm yazılım ve donanımlar, uluslararası sertifikasyonlara haiz ve marka olmuş ekipmanlardan seçilmiştir. İşletme tarafından talep edilen değişken ısılara anında cevap verebilecek duyarlıkta ve kabiliyette bir otomasyon gerçekleştirebilmek adına, sistem yazılımı istenen oransallığı en ideal şekilde sağlayabilecek PID blokları ile ve invertör donanımları ile donatılmıştır. Sistem; işletme tarafından kullanılan buharı,buhar basıncını, kazan içerisindeki suyun seviyesini, suyun sıcaklığını, baca gazı sıcaklığı ve bacadan atılan karbon değerlerini an be an izleyerek ideale en yakın şekilde yanmayı gerçekleştirmektedir. Sistem ayrıca; kazan atıklarını otomatik curuf çekme konveyörü sayesinde el değmeden kolaylıkla ve toz atmaksızın tahliye etmekte ve kömür yükleme bunkeri vasıtasıyla, sisteme sabit ve istenen tonajda yakıtı düzenli olarak vermektedir.

Bilgisayar Destekli Scada Sistemi:

Sisteme ait tüm kumanda, izleme ve raporlama faaliyetlerinin remote olarak kontrol edilebilmesine olanak sağlayan grafik bir arayüz yazılım programı ve donanımıdır. Bu sayede aşağıdaki tüm uygulamalar sorunsuz olarak gerçekleştirilebilir:

·        Yakma işleminin başlatılması ve durdurulması.

·        Sistem içerisinde yer alan tüm motor ve fanların test modunda ayrı ayrı çalıştırılması ve durdurulması

·        Sistem içerisinde yer alan tüm motor ve fanların ayrı ayrı çalışma ve arıza durum bilgilerinin alınması

·        Sistem tarafından sürülen tüm invertörlü motorların hız bilgilerinin okunması

·        Sistem tarafından kontrol edilen tüm sıcaklık, basınç ve su seviyesi gibi değişkenlerin an be an izlenmesi

·        Sistemden elde edilen buharın ve tüketilen yakıtın belirli aralıklarla izlenmesi ve ortalama değerlerinin hesaplanması

·        Sistemde elde edilen buharın maliyetinin (ton/h) olarak hesaplanması ve izlenmesi

Sistemde meydana gelen arızaların kronolojik olarak listelenmesi ve rapor çıktılarının alınması

Etiketler


Slider Altına
Söyleşi