Airplus Havuz Nem Alma Santralleri

29 Aralık 2015 Dergi: Aralık-2015

Kapalı yüzme havuzlarında ortam şartları, havuz yüzey alanı ve havuz aktivitelerinden kaynaklı olarak, ortam havasında bulunan su buharının kısmi basıncı doyma sıcaklığından düşük ise havuz su yüzeyinde buharlaşma meydana gelir. Buna bağlı olarak ortamdaki nem miktarı yükselmekte ve nem oranının yüksek olması, insan vücudunda terlemeyi önlemektedir. Kuru havada sıcaklık oranı yüksek olsa da rahatsızlık duyulmamaktadır ama nem oranı belli bir sınırı aştığında, kişi terleyemediği için sıcak birikiminden dolayı rahatsızlık verici bir durum oluşmaktadır. Vücut sıcaklığının artması vücutta bitkinliğe ve metabolizmada yavaşlığa neden olabilir. Bu durum kapalı yüzme havuz mahallerinin hijyen şartlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Havadaki yüksek nem oranı, yapı elemanları üzerinde yoğuşma meydana getirerek yapı elemanlarının zarar görmesine, yapı statiğinin bozulmasına ve kullanım sürelerinin kısalmasına neden olur. Kontrol altında tutulmayan yüksek nemli ortamlar zararlı mikroorganizmaların üremesi ve büyümesi için uygun ortamlar sağlamakta, bu da insan sağlığı için tehdit oluşturmaktadır. Kısaca, nemin yoğun şekilde oluştuğu kapalı yüzme havuz mahallerinde nem kontrolü, tesis kullanıcıları için gerekli olan hijyen şartları, insan sağlığı ve yapının işletme ömrü açısından da yüksek önem taşımaktadır.

Havuz nem alma santrali çalışma prensibi

Normal nemden arındırma ve havalandırma işlevinde, yüksek verimli ve küçük hücre ebadı gerektiren EC plug tipi fan vasıtası ile yüzme havuzu mahalinden emilen hava önce isı borulu isı geri kazanma eşanjörü (Heat Pipe) vasıtası ile (Airplus Havuz Nem Alma Santralinde plakalı ısı eşanjörüne göre daha verimli olması ve daha az yer kaplaması ve hafif olması sebebiyle Heat pipe tipi ısı eşanjörü tercih edilmektedir.) ön soğutulacak ve daha sonra soğutma çevrimi sisteminin evaporatörü vasıtası ile de son soğutma işlemine tabi tutularak nemi alınacaktır. Yeterli miktarda taze hava ile karıştırılan (maksimum % 30) nemi alınmış dönüş havası önce isı borulu isı geri kazanma eşanjörü vasıtası ile ön ısıtılacak ve daha sonra soğutma devresi sisteminin kondenseri vasıtası ile de ikinci ısıtma yapılacak ve ikinci bir EC plug tip fan vasıtasıyla havuz mahaline üflenecektir. Böylece havanın soğutulması ve neminin alınması için havadan alınan ısı, üzerinde kompresör enerjisinin de ilave edilmesi ile havanın tekrar ısıtılmasında kullanılarak tam bir enerji geri kazanımı sağlanacaktır. Kalorifer tesisatına bağlanan ve sıcak su yardımı ile havanın ısıtılması için ve havuz mahalinin ısı ihtiyacını karşılamak için kullanılan ısıtma serpantini, kondenser sonrası dış hava sıcaklığına ve mahal sıcaklığına bağlı olarak ve 2 yollu vana yardımı ile kapasitesi ayarlanarak son ısıtma işlemini tamamlayacaktır. Son ısıtma serpantini, kış aylarında taze havanın soğuk olması dolayısıyla soğutma devresi sisteminin yetmediği durumlarda, kazandan aldığı sıcak su ile havanın istenen sıcaklığa yükseltilmesini sağlayacaktır. Yaz aylarında ve ara mevsimlerde ise, dış hava sıcaklığının yüksek olması sebebiyle havuz mahalinin aşırı ısınması halinde, sistem otomatik olarak % 100 taze hava ile veya yüksek taze hava oranlarında, soğutma devresi sistemini devreye sokmadan çalışacaktır. Böylece soğutma devresi ve ısıtma enerjisi kullanmadan, sadece fanlar kullanılarak havalandırma işlemi gerçekleştirilmektedir. Yüzme havuzunun kullanılmadığı zamanlarda ise sistem % 100 iç hava sirkülasyonu ile nemden arındırma modunda veya sadece son ısıtma modunda çalışabilir. Havuz nem alma santrali değişken ihtiyaçlara göre farklı senaryolarda çalıştırılmaktadır.

Airplus Kapalı Havuz Nem Alma Santrali, otomasyon sistemi ile birlikte paket cihaz olarak sunulur. Bu sayede sadece güç bağlantısının yapılması ve ön ayarların yapılması ile cihaz direkt olarak devreye alınabilir. Tüm otomasyon ekipmanları cihaz içerisine konumlandırılmıştır ve bu sayede dış etkenlerden korunması sağlanmıştır.

Otomasyon sistemi ile;

 1. Dış ortam, iç ortam ve üfleme sıcaklık ve nem değerlerinin kontrolü ve izlenmesi
 2. Filtrelerin set edilen basınç değerine göre kirlilik durumlarının kontrolü
 3. Basınca bağlı olarak EC fanların debi kontrolü
 4. Taze hava, dönüş havası ve karışım damperlerinin oransal kontrolü ve izlenmesi
 5. Kompresörün basınç kontrolü ve izlenebilmesi
 6. Isıtıcı bataryanın donma kontrolü
 7. Tüm alarmların LCD ekrandan izlenebilmesi
 8. Bina otomasyon sistemlerine entegre edilebilmesi
 9. Son kullanıcı arayüzlerinin kişiselleştirilebilmesi
 10. LCD ekran üzerinden cihazın tüm fonksiyonlarının izlenebilmesi
 11. Belirlenen farklı çalışma senaryolarının otomatik olarak algılanması ve devreye girmesi sağlanır.


Slider Altına
Söyleşi