Header Reklam
Header Reklam

Wilo, Yangınla Mücadelede UL Listeli FM Onaylı Yangın Pompalarını Üretiyor

01 Temmuz 2019 Dergi: Temmuz-2019
Wilo, Yangınla Mücadelede UL Listeli FM Onaylı Yangın Pompalarını Üretiyor

Müşterilerine bütünleşik bir çözüm ortağı olabilmek için tüm segmentlerde hizmet vermeyi hedefleyen Wilo, yangın pompası segmentinde de atağa kalktı. Yangınla mücadele ihtiyaçları için doğru sistem çözümleri sunan NFPA20 uygun UL listeli ve FM onaylı yangın pompalarını müşterileriyle buluşturan Wilo, bu gelişmiş ürünleri kendi fabrikalarında üretiyor. 

Yangın pompaları, üretim tesislerinden konut komplekslerine, enerji santrallerinden okullara, hastanelerden havaalanlarına kadar tüm tesislerde yangın söndürme sisteminin kalbi konumunda bulunuyor. Herhangi bir yangın anında, itfaiye istasyonu bilgilendirilmeden ve itfaiye personeli harekete geçmeden önce yangın pompaları bir felaketi önleyebiliyor. 
Günümüzde teknolojinin sağladığı yeniliklerle, pompa sistemleri yangın güvenliği konusunda daha etkili çözümler sunuyor. Yangın ile mücadele konusunda dünyada birçok standart uygulanıyor. Amerikan Yangından Korunma Kurumu NFPA (National Protection Association), özellikle yangın konusunda dünyada en çok kabul gören ayrıntılı standartları belirliyor. 

Yangınla mücadele ihtiyaçları için doğru sistem çözümleri

Müşterilerine bütünleşik bir çözüm ortağı olabilmek için tüm segmentlerde hizmet verme vizyonuyla hareket eden Wilo, yangın pompası konusunda da ayrıcalıklı ürünler sunuyor. NFPA20 uygun UL listeli FM onaylı ürünler ile dikkat çeken Wilo, hızlı ve verimli bir şekilde, yangınla mücadele ihtiyaçları için doğru sistem çözümlerini öneriyor. Wilo, en uygun sistemi kolaylıkla kurduktan sonra müşterilerinin hizmetine sunuyor.
Yangın felaketi ile karşılaşma riskinin azaltılmasında yangın pompalarının seçimi, montajı ve bakımı büyük önem taşıyor. Binalarda yangınla mücadele sistemlerini projelendirirken, yönetmeliklere azami duyarlılıkta uymak ve bunu yapmak için sistem bileşenlerinin hangi amaçla kullanıldıklarını bilmek veya konusunda uzman kişilere danışmak gerekiyor. Yangın pompalarının, diğer pompa sistemlerine kıyasla çok nadiren kullanıldığından, her zaman çalışır durumda olduğundan emin olmak gerekiyor. 

Wilo yangın pompalarını kendi fabrikasında üretiyor

Wilo’nun kendi fabrikasında ürettiği yangınla mücadele pompa sistemleri, bu alanda gerekli tüm global standartları karşılıyor. Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen TS EN 12845 ürün standardının yanı sıra, FFS sistemlerini oluşturan bileşenleri kapsayan ISO 9001 sertifikası, dünyada yangın ile ilgili kabul gören NFPA20 standartlarına uygun UL listeli FM onaylı, EN 12845 (Wilo-SiFire) gibi standartlar Wilo tarafından sağlanıyor. 
Wilo yangınla mücadele uygulamalarını; pompa, motor, kontrol panosu, alarm donanımı ve diğer hidro-mekanik aksamları kapsayan “FFS sistemi” (Fire Fighting System) başlığı altında topluyor. FFS serisi ile bir yangın sisteminde ihtiyaç duyulan debinin, istenilen basınç ile transferinin gerçekleştirmesi sağlanıyor. Bu seri her türlü yangın tesisatının basınçlandırılması için kullanılan, otomasyon, kontrol ve alarm olanakları kompakt kullanımı kolaylaştıran ve ön montajı yapılmış sistemler olarak hizmet veriyor. 

Yangın pompalarının özellikleri

Wilo’nun FFS sistemlerinde ana yangın pompası olarak 5 değişik pompa tipi kullanılıyor. NFPA20 standartları uygun UL listeli ve FM onaylı yatay milli ayrılabilir gövdeli (SCPFF serisi), yatay milli uçtan emişli (NL-NP serisi), yatay milli blok tip (BP serisi), yatay milli ayrılabilir gövdeli (SCP-ASP serisi) ve yatay milli çok kademeli (WRH serisi), olarak sınıflandırılan bu pompalar, kullanıcıların talebine göre elektrik veya dizel motor tahrikli olarak geliştiriliyor. Pompalar şu özellikleri taşıyor: 

SCPFF serisi: Yatay milli bölünebilir gövdeli santrifüj pompalar. 500gpm(113,5m3/h) – 2500gpm(567,5m3/h) arasındaki ürün gamına sahip. SCPFF serisi NFPA20 standartlarına uygun UL listeli FM onaylıdır. 
NL-NP serisi: NL-NP serisi elastik kaplinli, yatay milli, eksenel emişli pompalar anma debi ve basma yüksekliğine göre 2 kutup (2900 rpm) / 4 kutup (1450 rpm) olarak maksimum 500 m3/h, basma yüksekliğinde ise maksimum 130 mSS değerlerinde çalışabiliyor. 
BP serisi: BP serisi blok tip, yatay milli, eksenel emişli pompalar anma debisi maksimum 500 m3/h ve maksimum 100 mSS yükseklik kapasitelere kadar modellere sahip. 
ASP/SCP serisi: ASP/SCP serisi yatay milli, bölünebilir gövdeli santrifüj pompalar maksimum 1000 m3/h, basma yüksekliğinde maksimum 180 mSS değerlerinde çalışabiliyor. 
WRH serisi: Yatay milli, çok kademeli WRH serisi, maksimum 700 m3/h ve maksimum 350 mSS yükseklik kapasitelere kadar modellere sahip.
Wilo, ürün kalitesini kullandığı malzeme kalitesine de yansıtarak, gövde malzemesi olarak GG25 pik döküm malzeme kullanırken, tercihen GGG 40/AISI 304/AISI 316/Bronz gövdeli olarak da alternatif ürün sunulabiliyor.

Kontrol panoları

Yangınla mücadele uygulamalarında kontrol panoları sistemin işleyişini yönetiyor. FFS-E ve FFS-D kontrol panoları, elektrik ve dizel motor tahrikli her bir yangın pompasının bağımsız olarak kontrolünü sağlıyor. Kontrol panoları, basıncın düşmesi ile basınç şalterinden gelen sinyal ile çalışmaya başlıyor. Basıncın normal seviyeye gelmesinden belli bir süre sonra otomatik veya manuel olarak pompanın durdurulması gerçekleşiyor. Dizel motorlarda bu işlem manuel olarak yürütülüyor. Kontrol panolarında ayrıca, haftalık test fonksiyonu ile birlikte bireysel hata ve işletim sinyalleri yer alıyor.

Jokey hidroforlar ile enerji tasarrufu

Genel olarak Jokey pompaları olarak bilinen düşük akış ve yüksek basınç ile yangın sistemi yangın dışı koşullar sırasında (küçük kaçaklar gibi) sistemi basınç altında tutmak ve ana yangın pompasının gereksiz yere çalışmasını önlemek için Jokey pompa yangınla mücadele sistemlerinin önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor. 
Wilo yüksek verimli HELIX FIRST V / Helix V serisi dikey milli, çelik şase üzerine monte ediliyor. Paslanmaz santrifüj pompayla olası sızıntıları karşılayarak ana pompaların gereksiz devreye giriş-çıkışları önlenirken enerji tasarrufu da sağlanabiliyor. FFS-COJ serisi jokey hidroforlar kontrol panosu, kapalı tip genleşme tankı, küresel vana, çekvalf, manometre, basınç şalteri ve seviye flatörü ile birlikte bir bütün olarak test edilerek sevk ediliyor. Jokey pompasının debisi, ana yangın pompası debisinin %1’inden küçük olmamak üzere, devreye girme basıncı ana yangın pompasının devreye girme basıncından asgari 5 mSS yüksek olması gerekiyor.
Wilo, pompa sistemleri pazarının tüm segmentlerinde olduğu gibi yangın pompalarında da en güvenilir çözüm ortaklarından biri olarak dikkat çekiyor.
 Slider Altına