Header Reklam
Header Reklam

Trane, İkinci Nesil Multi Pipe Balance Ürününü Tanıttı

20 Haziran 2016
Trane, İkinci Nesil Multi Pipe Balance Ürününü Tanıttı

Ingersoll Rand markası Trane, Avrupa'da yüksek verimli, eş zamanlı ısıtma ve soğutmaya yönelik ikinci nesil tam kapsamlı yenilikçi Multi Pipe ısıtma, havalandırma ve klima (HVAC) sistemi olan Trane Balance™ ürününü tanıttı. Isıtma ve Soğutma ile ilgili Avrupa Birliği (AB) Stratejisi ‘ne göre: ‘ısıtma ve soğutma AB ülkelerinin enerjisinin yarısını tüketiyor ve bunun çoğu boşa gidiyor’[1] ve Avrupa ticari bina sektörü ise bu iyileştirme fırsatının ortasında yer alır. Trane Balance Multi Pipe HVAC sistemleri, kullanımı ayrı bir kazan ve soğutucudan, eş zamanlı olarak sıcak ve soğuk su veren tekli, basitleştirilmiş çok borulu üniteye geçirerek enerjiyi geri kazanır. Sistem, atık enerjiyi uygun hale getirir ya da tesisi ısıtmak için yenilebilir enerji kullanarak yatırım maliyetlerini, zemin alanını ve toplam işletim giderlerini azaltan daha sürdürülebilir bir çözüm oluşturur.Trane Avrupa İş Geliştirme Lideri Ronald Herpst şunları söyledi: “Enerji tasarrufunun en iyi yolu onu kullanmamaktır, ancak kullanmanız gerekiyorsa, ikinci en iyi yol ise enerjiyi geri kazanıp onu tekrar kullanmaktır. Trane çok borulu sistemlerin tasarımı, bina sahiplerinin konfor ve sürdürülebilirlik hedeflerini aynı anda gerçekleştirmesine olanak tanır. Müşterilerimiz, binada oturan kişiler ve çevre, tam enerji geri kazanımı teknolojisinin avantajlarından yararlanacaktır.”Trane Balance çok borulu sistemi, ısıtma ve soğutma kaynağını ve talebini tek bir basit sistemde dengeler. Çoklu boru sistemi, oldukça düşük enerji kullanımı ve azaltılmış florlu soğutma sıvısı miktarı sayesinde çevresel ayak izinin azaltılmasına katkıda bulunur. Trane Avrupa Ünite Portföy Yöneticisi ise “Büyük ticari ofis binaları, hastaneler veya oteller gibi modern çok işlevli binalar, yıl boyunca aynı tesis dahilindeki farklı alanların eş zamanlı olarak ısıtılmasını ve soğutulmasını gerektiren birden çok talebe sahip kapsamlı operasyonlardır. Eş zamanlı ısıtma ve soğutma ihtiyacı, bina içinde işletim ve konfor sağlamak için giderek önemli hale gelmektedir, ancak karbon ayak izini azaltmak ve enerji tasarrufu yapmak için de oldukça büyük bir ihtiyaç vardır” dedi. Yeni Trane Balance serisi, bir yıldan biraz daha fazla süre önce sunulduğundan beri, Avrupa'daki uygulamalarda zaten yüksek verimlilik ve düşük karbon ayak izi sağlayan Trane çok borulu sistemlerine yeni geliştirmeler ve yenilikler sunmaktadır. Yeni seri, soğutma için 780 kW'a kadar ve ısıtma için 880 kW'a kadar güç sunarak, çok borulu sistemlerin kapasitesini arttırır ve müşteri ihtiyaçlarına en iyi uyacak şekilde dört farklı verimlilik seviyesinde bulunur. Trane Balance, daha yüksek performans ve arttırılmış enerji verimliliği için yenilikçi değişken hızlı scroll kompresör teknolojisini kullanır. Rompré, “Bu yeni çok borulu ünite serisini pazara sunmak için yapılan yatırım, bu teknolojinin lansmanından itibaren pazar tarafından güçlü bir şekilde kabule karşılık olarak yapılmıştır. Trane Balance ile, bina sahipleri operasyonel avantajlarını arttırabilir ve ısıtma ve soğutma kaynağını ve talebini tek bir basit sistemde dengeleyerek çevresel etkiyi azaltabilir”diye konuştu. Bina içindeki enerji su ile sistem boyunca dağıtılırken, alternatif sistemlerde soğutucu gaz enerjiyi tüm binaya dağıtır. Bu sayede, çok borulu sistemlerde soğutucu gaz sadece ünitenin içinde bulunarak, soğutma gazının dolumu ve çalışma sırasındaki potansiyel sızıntı risklerini azaltır. Ünitelerin performansı, tüm ünitelerin Ecodesign düzenlemeleri ile uyumlu olduğunun doğrulandığı, Fransa, Epinal'deki Trane'in son teknoloji tesisinde test edilir ve onaylanır. Endüstri lideri test tesisi, EN 14511 Avrupa Standardı gibi en yüksek endüstri standartlarına ve Eurovent standart gerekliliklerine göre HVAC ürünlerini test etmek için onaylanmıştır.

[1] https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-51-EN-F1-1.PDFSlider Altına