Header Reklam
Header Reklam

TMS Soğutma’dan Yeni Ürün: Air Purifying Unit

27 Temmuz 2015 Dergi: Temmuz-2015
TMS Soğutma’dan Yeni Ürün: Air Purifying Unit

Gelişen dünyada iş güvenliğine her geçen gün daha çok önem veriliyor ve çalışma ortamlarında insan sağlığına daha çok dikkat ediliyor. Ağır sanayide çalışma ortamları, her ne kadar önlem alınırsa alınsın çoğu zaman tozlu, asidik ve kanserojen maddeler içermektedir. Çalışma ortamında bulunan bu maddeler insan vücuduna ciddi zararlar vererek kalıcı hasarlara sebep olabilir. Bu zararlı maddeler uzun süren analizler neticesinde TMS mühendisleri tarafından tespit edildi ve bu konuda özel bir çözüm geliştirildi. Bu çözüm, filtre ünitesi içerisinde bulunan ve özenle seçilmiş fanın sahip olduğu düşük ses seviyesi sayesinde her ortamda kullanılabiliyor. Bu özel çözümün içeriği şöyle:

Zararlı gazların ortam havasından ayrılması (Gas Filtration Cassette-Filter1)

Azot Dioksit (NO2), Hidro Karbon (VOC’s), Klor (Cl2), Ozon (O3), Hidrojen Sülfür (H2S), Kükürt Dioksit (SO2), Amonyak (NH3), Aminler (R-NH), Cıva (Hg), Azot Oksit (NO), Formol (CH2O), Aldehitler ve Organik Asitler,

Bag Filter-Filter 2, hava içerisinde bulunan tozun % 95 oranında filtrelenmesini sağlar.

Cassette Filter-Filter 3, hava içerisinde bulunan tozun % 85-90 oranında filtrelenmesini sağlar.

Metal Filter-Filter4 ise filtreye zarar verebilecek kaba parçacıkların tutulmasını sağlar.

Uygulama alanları

-      Dinlenme odaları
-      Yatakhaneler
-      Yemekhaneler
-      Soyunma odaları
-      Toplantı odalarıSlider Altına