Header Reklam
Header Reklam

Testo Kullanıcı Hikayeleri: Neden Testo ile İç Hava Kalitesi Ölçümü? Termotes, Samed Aydın - Kalite Sistem Yöneticisi

08 Nisan 2021
Testo Kullanıcı Hikayeleri: Neden Testo ile İç Hava Kalitesi Ölçümü? Termotes, Samed Aydın - Kalite Sistem Yöneticisi

Uzun yıllardır klima-havalandırma sektörüne yönelik ölçüm çözümleri sunan Testo, kullanıcı deneyimlerini sektörle paylaşmaya devam ediyor…

Termotes - Samed Aydın - Kalite Sistem Yöneticisi

Uygulamanızı/ölçüm amacınızı tanımlayınız:

Tasarımını gerçekleştirdiğimiz temizoda HVAC sisteminin devreye alma işlemlerinde proje değerlerine uygunluğunun doğrulanması için ölçüm yapılmaktadır. Sistemin kalifikasyonunda egzoz hattı hava debisi, taze hava debisi ve üfleme hava debisi ölçümlerinde proje değerlerine uygunluk amaçlanmıştır. Ayrıca temizodalarda farklı odalar arası basınç farkının ölçülmesi, otomasyon sisteminde kullanılan basınç sensörlerinin doğrulanması gibi alanlarda kullanmaktayız.

Bu uygulamada ne sıklıkta ölçüm yapıyorsunuz?

1-3 ay.

Uygulamanız ne gibi zorluklar içeriyor?

Üretim tesislerinin planlanmasında mekanik tesisat için yeterli alan ayrılmaması, montajı ve ulaşılması zor alanlarda havalandırma sisteminin kurulması bizleri zorlamaktadır. Standartlara göre ölçüm lokasyonlarının hava kanallarında bulunmaması gibi zorluklar da yaşanmaktadır. Raporlama işleminin ve hesaplamaların kişiler tarafından yapılması ve kontrole tabi tutulması, kullanıcılara göre hata yapma oranının yüksek olduğu durumda kontrol etmenin zaman ve iş gücü kaybını yaşamaktayız.

Sorunları daha önsamed-aydin-testo-400-1ce nasıl çözdünüz? Ölçmek için daha önce hangi ölçüm cihazlarını kullandınız?

Ölçüm, çevresel faktörlerin değerlendirilmesi ve raporlama kolaylığı ile zaman ve iş gücü kazanımı sağlamaktadır. Kurulumlarını gerçekleştirdiğimiz veya bakımlarını yaptığımız temizoda HVAC sistemlerinin müşteri ve bizlerin kalite sistemleri gereksinimlerinden dolayı ölçüm sonuçlarını raporlamakta ve müşterimize sunmaktayız. Kayıtlar ise tarafımızca saklanmaktadır. Validasyon, kalifikasyon ve bakım faaliyetlerimizde hava debisi ölçümlerinde ve fark basınç ölçümlerinde kullanılmaktadır. Kullanıcı arayüzünün kolaylığı ve raporlaması ile iş gücünü kolaylaştırmaktadır. Bluetooth handle 0554 1111 ile birlikte pervane prob Ø16 mm 0635 9570 kullanmaktayız. Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin tasarlanması, imalatı ve montajı sonrası müşteriye teslim edilmeden kontrol edilmesi kalite sistemi gerekliliği ve başarımızın göstergesidir. Ürün havalandırma ve iklimlendirme sistemleri üzerindeki deney işlemleri ve ölçme metotlarının gereklilikleri ile test, ayar ve dengeleme faaliyetlerinde bütün fonksiyonları ve kullanımı ile sektöre fayda sağlayacağını düşünmekteyim. Teknik personelin ölçüm sonrası raporlama için harcadığı zaman ve iş gücünü azaltacağını ve standartların gereklilikleri doğrultusunda ölçüm noktalarının cihaz yazılımı üzerinde gösterimi hata oranını azaltacağını düşünmekteyim. Dahili mutlak basınç ve sıcaklık ölçümü ile havanın yoğunluğu ile ilgili düzeltmeyi cihazın kendisinin yapmasının teknik personeli rahatlatacağı düşüncesindeyim.

Ölçüm programlarından hacimsel debi-EN 12599 uyarınca şebeke ölçümü ve fark basınç ölçüm menüsünü kullanmaktayız. Raporlama ile ilgili standarda göre hesaplama yapabilen excel formunun kullanılması ile sorun çözülmeye çalışıldı. Ayrıca hava kanallarında hava hızı ölçerken havanın yoğunluğu ve açık hava basıncı, ölçüm sonucunu etkileyen bir faktördür. Kullanmakta olduğumuz cihaz açık hava basıncını ve sıcaklığı dahili olarak ölçmemekte ve bu hesaplama başka bir cihaz ile ölçülerek ölçüm sonucunda değerlendirilmekteydi. Termotes’te çalışmaya başlamadan önce 10 yıl süre içerisinde temizoda ve biyogüvenlik kabinlerinin validasyonunu yapan firmalarda çalışmaktaydım. 10 yıllık süre zarfında Testo ürünlerinin birçoğunu kullanma şansım oldu. testo 425, testo 480, testo 420, testo 176, testo 440 gibi cihazları kullandım. Ayrıca TÜRKAK bünyesinde teknik uzman olarak görev yapmakta, temizoda HVAC sistemi muayenesi yapan firmaların denetimlerine katılmaktayım. Sektör içerisinde Testo cihazları ve benzeri cihazlarla ilgili çalışmalar yaptım.

Ölçüm cihazının hangi özellikleri sizi onu kullanmaya itti?

testo-400Standartlara göre ölçüm noktalarının belirlenmesi, raporlama ve çevresel faktörlerin (sıcaklık, açık hava basıncı) ölçüm sonucunda değerlendirmeye alınması, kullanıcı arayüzünün kolaylığı kullanma isteği oluşturmuştur.

testo 400 ölçüm cihazı, neden uygulamanız için tam olarak doğru?

Doğruluk ve hassasiyetinin ISO 14644-3 standardına göre olması, EN 12599 ve ASHRAE 111’e göre ölçümlerin gerçekleştirilmesi, proje bilgileri ile değiştirilemez raporlama yapılması, kullanıcı için kolay arayüzü ölçümlerimizde doğru tercih olacaktır.

Ölçümlerinizde göz önünde bulundurulması gereken bazı standartlar var mı ve eğer öyleyse, faaliyetlerinizi nasıl etkiliyorlar?

Faaliyetlerimizde TS EN ISO 14644-3 temizodalar ve bunlarla ilgili kontrollü ortamlar-Bölüm 3-Deney metotları standardına göre ölçüm yapılmaktadır. TS EN ISO 14644-3 standardı ise EN 12599 standardını refere etmektedir.

testo 400 siz ya da şirketiniz tarafından hangi amaçla kullanılır ve bu amacı yerine getirmenizde size nasıl yardımcı olur?

Validasyon, kalifikasyon ve bakım faaliyetlerimizde hava debisi ölçümlerinde ve fark basınç ölçümlerinde kullanılmaktadır. Kullanıcı arayüzünün kolaylığı ve raporlaması ile iş gücünü kolaylaştırmaktadır.

testo 400 için hangi probları kullanıyorsunuz?

Bluetooth handle 0554 1111 ile birlikte pervane prob Ø16 mm 0635 9570 kullanmaktayız.

Ürünü kullandığınız ölçüm uygulamaları, şirketin başarısı için ne ölçüde önemlidir?

Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin tasarlanması, imalatı ve montajı sonrası müşteriye teslim edilmeden kontrol edilmesi kalite sistemi gerekliliği ve başarımızın göstergesidir.

testo 400’ün hangi fonksiyonlarını veya ürün özelliklerini özellikle faydalı buluyorsunuz?

Ürün havalandırma ve iklimlendirme sistemleri üzerindeki deney işlemleri ve ölçme metotlarının gereklilikleri ile test, ayar ve dengeleme faaliyetlerinde bütün fonksiyonları ve kullanımı ile sektöre fayda sağlayacağını düşünmekteyim. Teknik personelin ölçüm sonrası raporlama için harcadığı zaman ve iş gücünü azaltacağı ve standartların gereklilikleri doğrultusunda ölçüm noktalarının cihaz yazılımı üzerinde gösterimi hata oranını azaltacağını düşünmekteyim. Dahili mutlak basınç ve sıcaklık ölçümü ile havanın yoğunluğu ile ilgili düzeltmeyi cihazın kendisinin yapmasının teknik personeli rahatlatacağı düşüncesindeyim.

En sık kullandığınız testo 400 uygulama menüleri hangileridir?

Ölçüm programlarından hacimsel debi-EN 12599 uyarınca şebeke ölçümü ve fark basınç ölçüm menüsünü kullanmaktayız.

Bunlar günlük işlerinizi nasıl kolaylaştırıyor?

Ölçüm, çevresel faktörlerin değerlendirilmesi ve raporlama kolaylığı ile zaman ve iş gücü kazanımı sağlamaktadır.

Ölçüm sonuçlarınızı belgelemek zorunda mısınız ve eğer öyleyse, nasıl (örneğin; sahada çıktı almak, bilgisayara kaydetmek)?

Kurulumlarını gerçekleştirdiğimiz veya bakımlarını yaptığımız temizoda HVAC sistemlerinin müşteri ve bizlerin kalite sistemleri gereksinimlerinden dolayı ölçüm sonuçlarını raporlamakta ve müşterimize sunmaktayız. Kayıtlar ise tarafımızca saklanmaktadır.

Sizce, testo 400 ölçüm cihazının güçlü yönleri nelerdir?

Hacimsel debi- EN 12599 ve ASHRAE 111 uyarınca şebeke ölçümü yapmak, ölçüm noktaları ve sürelerin kayıt altına alındığı, çevresel faktörlerin de yer aldığı raporun e-posta ile iletilme özelliği diğer ölçüm cihazlarına göre güçlü yönleridir. Rapora ekleyebileceğiniz fotoğrafların çekilmesi ise güven sorunu olan müşterilerde iyi bir özellik olarak kullanılabilir.

Başka hangi Testo ölçüm cihazlarını kullanıyorsunuz?

testo 480, testo 420, testo 425, testo 176 ve testo 440 ürünleri geçtiğimiz 3 yıl boyunca her gün validasyon işlemleri için kullanmıştım. Şu an testo 400’ü tarafınız sayesinde kullanmaktayım.

Bu ürünü meslektaşlarınıza tavsiye eder misiniz?

testo 400 özelliklerini ve kullanım kolaylığını sektöre hizmet veren diğer kişilere memnuniyetle tavsiye ederim.

Sizce, Testo ölçüm cihazlarının genel olarak güçlü yönleri nelerdir?

Cihazların hassasiyet ve kullanım kolaylığı ile birlikte satış ve teknik servis, kalibrasyon hizmetleri ile desteklenmesi Türkiye’de cihazları güçlü kılmaktadır. Havalandırma, ilaç, gıda ve tıbbi cihaz sektörüne hitap eden ürünlerin nitelikli, teknik bilgilere hâkim satış ekibi/bayilerle tanıtılması ayrıca Testo’yu ön plana çıkarmaktadır.Slider Altına