Header Reklam
Header Reklam

Tesisatlarda Yenilik: 'Kovan Boru Sistemi'

11 Nisan 2008 Dergi: Nisan-Mayıs 1997

İmalatı bulunmadığından yetkili Bakanlıkça da ısrarla aranan bir malzeme olmamıştır. Bugün inşaatların, estetiği binaların toplu ve prefabrik sistemlerle üretilmesi ve bilhassa DOGAL-GAZIN insan yaşamına girmesi ile yapılacak tesisatların daha emniyetli olmasının gereği ve gaz dağıtım şirketlerinin ısrarlı takipleri sonucu devamlı olarak ihmale uğrayan KOVAN BORULARININ daha estetik ve kolay uygulanabilirliğini gündeme getirmiştir.

 

Bizler iki müteşebbis ve tesisat tatbikatçısı olarak, siz tesisatçılara hem estetik ve hem de kolay uygulanabilir bir sistemi istifadelerinize arz ettik. İçinizde ISOHA'97 ve gerekse SO-DEX'97 fuarlarını gezenler görmüşlerdir ki bu iki fuarda da büyük bir ilgi ile karşılanan "kovan boru sistemi" tesisatların bina içindeki duvarı ve beton geçişleri için ideal bir çözümdür. Kısaca KOVBOR ismi ile anacağımız kovan boru sistemi iş kazaları, çirkin duvar görüntüleri, gelecek olan elektrik problemleri, en önemlisi zaman kaybını önlemiş olacaktır.Tatbikatta KOVBOR'un dış çapında matkapla veya karoda açılacak delik içine sıkıca KOVBOR yerleştirilecektir. Duvarın her iki tarafından geçirilecek KOVBOR darbelere dayanıklıdır. Yani bir takoz marifeti ile üzerine çekiç vurulabilir. Şayet makine ile delik açılamıyorsa ve el ile açılma mecburiyeti varsa, delik açıldıktan sonra içi iyice su ile ıslanmalı, sonra alçı veya çimento harç ile sıvanmalı ve tatbikat karşılıklı neticelendiril-melidir. Burada her iki halde de deliklerin dış yüzeye dik olarak tatbik edilmesi esastır.

 

Tatbikatta KOVBOR boru boyu 9 cm. olması ve karşılıklı kullanılması sebebiyle 18 cm Tik bir normal geçiş sağlamaktadır. Bunun dışında ara bölme duvarlarında daha kısa ve de genellikle 10 cm'hk geçiş talep edilmektedir. Burada ya iki borudan veya tek borudan fazla gelen kısım herhangi bir kesici ile kesilip parça çıkarılır. Çıkarılan bu parçalar saklanır. Kesilen KOVBORTar karşılıklı tatbikat ile işlem tamamlanır. Çıkarılıp saklanan parçalar ise 18 cm'den daha uzun olan geçişlerde ara parça olarak kullanılır. Böylece çok kısa zamanda tesisat tamamlanmış hem görüntü itibariyle güzel ve de tesisatçının sanatını sergileyen bir durum ortaya konmuş olur.

 

Resimde tatbikatta nasıl olacağı etraflıca anlatılan KOVBOR tatbikatında silikona pek ihtiyaç yoktur, ancak ek ara parçanın yapıştırılması ve de mekanlar arası ses geçirgenliğinin önlenmesi için ince bir silikonun uç taraflara çekilmesi tavsiye edilmektedir.


Etiketler


Slider Altına