Header Reklam
Header Reklam

Teba'dan

11 Nisan 2008 Dergi: Şubat-Mart 2000

 

Ameliyathanelerde hijyenik koşulların sağlanmasında laminar flow steril klima sistemleri ve temiz oda teknolojisi hijyen zincirinin en önemli halkasını sağlamaktadır. Ameliyathane kliması sistemi sadece konfor şartlarını sağlamakla kalmamalı aynı zamanda ameliyathane havasını toz, mikroorganizmalar, koku ve anestesi gazlarından garantili ve ekonomik bir şekilde arındırmalıdır. Ayrıca ameliyat yapılan bölgeyi (hasta, ameliyat aletleri ve cihazlar) steril hava ile süpürmeli ve dışarıdan ameliyat bölgesine herhangi bir şekilde mikroorganizmaların girişini engelleyerek ameliyat bölgesindeki partikül sayısını belirlenmiş sınırlar içerisinde tutmalıdır. Eskiden Avrupa ülkelerindeki hastaneler ameliyathane havasmdaki partikül konsantrasyonunu, havayı inceltme yöntemiyle azaltmaya çalışmaktaydılar.

 

Fakat bu yöntem çok yüksek hava debileri gerektirdiğinden, beraberinde çok yüksek ilk yatırım ve işletme maliyetleri de getirmekte, aynca yeterince koruma sağlayamamaktaydı. Genel olarak sağlık sistemlerine akan paraların aşırı boyutlara ulaştığını gören bu ülkeler bazı tasarruf önlemleri almak zorunda kaldılar. Bu da bazı imalatçı firmaları daha ekonomik sistemler bulmaya itti. Sonuçta laminar flow hava akımlı sistemlerin bu alana sokulması ile ameliyat bölgesindeki havanın azami derecede temizliği ekonomik bir şekilde garanti edilebilir hale geldi. Böylece laminar flow Avrupa'da yüzlerce hastanede küçük büyük her türlü ameliyathane için seçilen tek sistem oldu. Teba Şirketler Grubu'nun distribütörlüğünü üstlendiği Alman Rox Lufttechnik firmasının ürettiği laminar flow üniteleri, hastanelerde kullanılan havalandırma ve klima cihazları ile ilgili esasları düzenleyen Alman Normu DİN 1946/Kısım 4'e uyumlu olup, ameliyathanelerin ve diğer steril alanların klimatizasyonu için özel olarak dizayn ve imal edilmiştir.

 

Laminar flow üniteleri dışında Rox Lufttechnik firmasının hijyenik sistemlerde kullanılmak üzere geliştirdiği klima santralı ve kompakt tip klima cihazları da mevcuttur. Rox Lufttechnik firması, Alman TÜV kuruluşunun denetiminde DİN EN ISO 9001 normuna uygun olarak faaliyet göstermektedir. Ayrıca Almanya'daki en önemli klima santralı imalatçısı firmaların bir araya gelerek oluşturduğu RAL-RLT grubunun bir üyesidir ve bu grubun oluşturduğu standartlara uyumlu cihazlar üretmektedir. RAL Standartları, cihaz gövdesi, filtreler, ısıtıcı ve soğutucu serpantinler, fanlar, ısı geri kazanım ünitesi gibi tüm cihaz komponentleri ile ilgili kesin ve yüksek talepler şart koşmakta, aynı zamanda cihazların enerji tüketimi ile ilgili de sınırlamalar getirmektedir. RAL Sertifikası, ISO 9001 kalite belgesine sahip olan firmalara verilmekte ve her yıl kontrol edilmektedir. Günümüzde artık Avrupa ülkelerindeki modern hastanelerin kalp ve ortopedik ameliyatlar veya organ nakillerinin yapıldığı ameliyathanelerinde, kalabalık ameliyat ekibinin, çok sayıda cihaz ve aletin tümünün steril laminar hava akışı içerisine alınmasını sağlayan laminar flow üfleme panelleri kullanılmaktadır. Rox Lufttechnik laminar flow hijyenik klima cihazları üfleme panelleri de yukarıda bahsedilen koşulları sağlayan 2.40 x 1.20 m. ile 3.0 x 2.4 m. ölçüleri arasında olmak üzere toplam 7 çeşittir.

 

Mikroorganizmalar hareket ederken büyük bir çoğunlukla CFU (Colony Forming Unit) diye adlandırılan ve yaklaşık 15 mikrometre büyüklüğündeki parçacıklara yapışık halde dağılırlar. Bu yüzden ameliyat yapılan bölgedeki CFU sayısını belirlenmiş limitlerin altında tutmak büyük önem taşımaktadır. Laminar flow hava üfleme sistemleri ile ameliyat yapılan bölgede 10 CFU/m3ve daha düşük partikül miktarları elde edilmektedir. Bu HEPA filtreli (High Efficiency Particulate Air Filter) menfezlerle yapılan türbülanslı akışlı klasik havalandırma sistemlerine göre 20 kattan daha fazla iyileştirme sağlamaktadır. Gerçek ameliyat şartlarında yapılan deneyler ve ölçümler göstermiştir ki gerekli partikül sayısını garanti edebilmek için 0.25 m/s laminar hava hızı gereklidir. Bu hava hızı 0.25 m/s'nin altına düşmemelidir.Hastanelerdeki laminar flow uygulamaları sadece ameliyathaneler ile sınırlı değildir. Bugün Avrupa ülkelerindeki hastanelerde aşağıda sayılan pek çok alanda laminar flow sistemleri uzun yıllardan beri kullanılmaktadır.

 

?          Yoğun bakım üniteleri.

?          Hastaların bağışıklık, sistemlerinin ilaçlar yardımıyla bastırıldığı (immunosupressive) tedaviler.

?          Lösemi tedavisi.

?          Ağır yanıkların tedavisi.

?          Serum ve transfüzyon sıvılarının hazırlandığı laboratuvarlar.

 


Etiketler


Slider Altına