Header Reklam
Header Reklam

Su ve Enerji Tasarrufu için Yeni Nesil VLT AQUA Sürücü

02 Mayıs 2016 Dergi: Nisan-2016

Yazan: Önder Eğer / ElektrikPort

Taze, temiz ve iyi arıtılmış su, tarım ve endüstri için oldukça önemlidir. Dolayısıyla su ve atık su süreçleri etkili ve güvenilir bir şekilde yönetilmelidir. Pompalar, konveyörler ve diğer motorla çalışan uygulamaların hepsi enerji kullanmaktadır ve bu süreç optimize edilerek basit hale getirilmelidir. Enerji ve bakım ücretlerini azaltan, su kalitesini ve kullanımının sürdürebilirliğini artıran yeni nesil VLT AQUA sürücü serisi, özel fonksiyonları ile su sektöründe önemli bir açığı kapatıyor.

Modern tesislerde enerji tasarrufu denklemin sadece belli bir parçasıdır

VLT AQUA Sürücü

Sulardaki atık miktarlarının günlük olarak değişiklik göstermesi ve su arıtma tesisleri, kontrol noktalarının aşağı yukarı pompa ve vantilatör gibi tüm dönen ekipmanlar üzerine yüklenmesini ekonomik olarak daha cazip kılmaktadır. VLT AQUA sürücü tüm uygulamalar için iyi bir eşleşme ve kesin kontrol imkânı sunduğundan su endüstrisi için ideal bir seçenektir.

VLT AQUA Sürücü
Şekil 1. Danimarka Aaarhus’daki bu su arıtma tesisi ileri süreç kontrolü ve daha fazla VLT AQUA sürücü kullanarak enerjinin tanımını değiştirmiştir. Artık konu % 60’lık enerji tasarrufuyla değil tüm tesisteki enerjinin net üretimiyle ilgilidir.

VLT AQUA sürücünün yararları

- Daha iyi su kalitesi
- Daha iyi ekipman korunumu
- Daha az bakım masrafları
- Daha az enerji harcamaları
- Daha yüksek tesis performansı

Küçük yatırımlar büyük geri dönüşler - yaşam döngüsündeki tasarruf

Son on yıllık zaman dilimleri boyunca çeşitlendirilebilir hız sürücülerinin (VSDs) fiyatları göreceli olarak düşerken, enerji fiyatları yükselmiştir. Bu durum VSDs’in kullanımını aşağı yukarı tüm dönen parçalar üzerinde daha cazip hale getirmektedir. VSD’nin yaşam döngüsündeki en önemli ekonomik faktör enerji fiyatlarıdır. VSD’nin enerji verimliliği anahtar parametredir. Enerji tasarrufu üzerine karşılaştırma yapıldığında, geleneksel sürücüler yerine yeni nesil VLT AQUA Sürücü kullanılarak elde edilen tasarruf IE2 motordan IE3 motora geçişteki kazanılan tasarrufa eşdeğerdir.

Bütün motorlarla uyumlu

Danfoss dünyanın en büyük ve motordan bağımsız VSD sağlayıcılarından biridir. Yeni motor teknolojilerine uygun kontrol algoritmalarında ön saflarda yer aldığı için motor sağlayıcıları arasında her zaman rahat bir seçim şansı sunmaktadır.

VLT AQUA Sürücü

Şekil 2. Soldan sağa sırasıyla; Almanya Wertheim’daki su tedariği, Vietnam Hanoi’deki su arıtma tesisi, Romanya’da arıtılan suyun sulama için kullanıldığı alanlardan biridir.

Güçlü bir kombinasyon

VLT AQUA sürücünün üç önemli yapı taşı; enerji tasarrufu kombinasyonu, azaltılmış yükleme maliyetleri ve toplam tasarruftur.

İlk yılda yüzde 30’a varan maliyet tasarrufu

Güçlü yeni özellik ve fonksiyon kombinasyonuyla yeni nesil VLT AQUA sürücü gerçekçi bir şekilde geleneksel sürücü çözümleriyle karşılaştırıldığında, bu sürücülere yapılan yatırımlarla % 10 ile % 30 arasında bir maliyet tasarrufu olanağı sunmaktadır.

Yatırımın % 25’ini ilk yılda geri kazanın

Yeni nesil VLT AQUA sürücünün yüklenildiği de dahil gelişimin her aşamasında enerji verimliliği üzerine yoğun bir şekilde odaklanması, diğer sürücü çözümleriyle karşılaştırıldığında yatırımın % 25’inin ilk yılda geri kazanılmasını anlamına gelir.

Verimlilik

- Enerji verimliliğine sahip VSD tasarımı
- Akıllı ısı yönetimi
- Uygulamalara otomatik adaptasyon
- Enerji verimliliğine sahip harmonik azalma
- Bütün motorların optimum düzeyde kontrolü

VLT AQUA Sürücü
Şekil 3. Danimarka Marselisborg'daki su arıtma tesisi

Basitlik

- Daha az panel boşluğu
- Doğrudan dış mekandan yükleme
- Standart olarak uzun kablo kapasitesi
- Klima yatırımlarını azaltma
- Entegre harmonik azalma
- Standart olarak baskılı devre tahtası koruması
- Kolay görevlendirme
- En az 10 yıllık ömür

Tüm su uygulamalarına uygun

Yeni nesil VLT AQUA sürücü tüm su ve atık su uygulamaları için uyumludur. Özel tasarımlı yazılım özellikleri pompa ve vantilatör üzerindeki bakım maliyetlerini azaltmak ve diğer sürücülere göre ekstra enerji tasarrufu sağlamak için su darbesinden kaçınmak gibi birçok farklı yolla ekipmanları korumaya yardım eder. Yeni nesil VLT AQUA sürücü dönen ekipmanlara en düşük enerji tüketimi ve bakım maliyetleriyle mümkün olan en iyi yaşam sürecini sağlar.

Yaşam süreci faydaları

- Kullanıcı dostluğu
- Esneklik
- Güvenilirlik
- Enerji Tasarrufu
- Boru ve tesis ekipmanı koruması
- Maliyetin düşürlümesi

Su tedarikinde VLT aqua sürücü kullanımının faydaları

Su kaynaklarından müşterilere su ulaştırmak kolay bir işlem gibi görülebilir. Gerçek ise bu pompalar için gereken enerji tüm su tedarik sistemindeki toplam enerjinin % 60-80’ini temsil etmektedir. Ayrıca % 40 oranındaki büyük enerji tasarrufu VLT AQUA sürücü ile sistemdeki basıncı düzenlenerek sağlamaktadır. Düzenleme ayrıca şunları gerçekleştirmektedir:

- Musluk suyundaki bakteri ve kirlilik riskini azaltır.
- Yoldaki hata ve pahalı boru tamiratı riskini azaltır.
- Sistem servisi ömrünü uzatır.
- Su tüketimini azaltır.
- Tesis gelişimi için yatırımları erteler.
- Koç darbesi riskini azaltır.

VLT AQUA Sürücü
Şekil 4. VLT AQUA Sürücünün kullanıldığı su tedarik sistemlerine örnek

Merkezkaç pompa ve vantilatör VLC AQUA sürücü ile kontrol edilebilir

Merkezkaç, rotodinamik pompa veya vantilatör kullanan ve sürtünme kaybının büyük oranda olduğu bir sistemde VLT AQUA sürücü kullanılarak büyük miktarda enerji tasarrufu elde edilebilir. Örneğin pompa hızı ve akış oranındaki sadece % 20’lik bir azalma % 50’lik bir enerji tasarrufu sağlayabilir.

VLT AQUA sürücüyü su arıtma tesislerinde kullanmanın faydaları

Vantilatör ve yüzey havalandırıcıları su arıtma tesislerinde kullanılan toplam enerjinin % 40-70’ini tüketmektedir. VLT AQUA sürücü ile havalandırma ekipmanlarını kontrol etmek % 30-50 enerji tasarrufu sağlayabilir. Bu büyük faydaların yanı sıra havalandırma sisteminin sürücüyle kontrolü şunları da sunmaktadır:

- Çıkış değerlerinin izin verilen seviyenin dışında olma riskini azaltmayı sağlayan yük çeşitliliğinden bağımsız olarak doğru çözünmüş oksijen seviyesi
- Sıcaklık yük çeşitliliği limit enerji ve karbon kullanımının bir fonksiyonu olarak azotlama kapasitesinin düzenlenmesi
- Aşırı çözünmüş oksijenden kaçınarak etkili denitrifikasyonu sağlama
- Havalandırma ekipmanındaki aşınmanın azaltılması

VLT AQUA Sürücü
Şekil 5. Örnek su arıtma tesisi

Pozitif deplasmanlı pompa veya vantilatör VLT AQUA sürücü ile kontrol edilebilir

Pozitif deplasmanlı pompa veya vantilatör kullanılan bir sistemde yüksek enerji tasarrufları VLT AQUA sürücü kullanılarak sağlanabilir. Hızdaki % 30 azalma % 30 enerji tasarrufu sağlayacaktır (sabit basınçta varsayılırsa).

Geniş kapsamlı program

Yeni nesil VLT AQUA sürücü; aynı ürün serisi ve kullanıcı arayüzüyle (0.25 kW veya 2 MW sürücü, IP 00 veya IP 66 koruması, farklı aşırı yükleme oranları, AC, PM veya senkron relüktanslı motor kontrolleri fark etmeksizin- veya özel herhangi bir su özeliği) tüm uygulamaları kapsamaktadır.

VLT AQUA Sürücü
Şekil 6. Yeni nesil VLT AQUA sürücüleri

Su üzerine odaklanmayla deneyim

Yeni nesil VLT AQUA sürücü know how ve deneyimin iyi bir kombinasyonunu sunmaktadır (Atık su endüstrisi ve suyun değişen doğasının derin bir şekilde kavranmasına dayanarak). AQUA sürücü, kullanıcı veya su projesi nerede olursa olsun her zaman ulaşılabilirdir.

VLT AQUA sürücü teknik özellikler

Besleme Gerilimi ve Güç Aralığı

- 1 x 200-240 V...1.1-22 kW
- 1 x 380-480 V...7.5-37 kW
- 3 x 200-240 V...0.25-45 kW
- 3 x 380-480 V...0.37 kW – 1 MW
- 3 x 525-600 V...0.75-90 kW
- 3 x 525-690 V...45 kW – 1.4 MWSlider Altına