Header Reklam
Header Reklam

Soğuk Zincirde Sıcaklık ve Enerji Tüketimi Takibi

25 Ağustos 2016 Dergi: Ağustos-2016
Soğuk Zincirde Sıcaklık ve Enerji Tüketimi Takibi

Yazan: Armen Hüsüman, Ercan Teknik İklimlendirme Tic. ve San. A.Ş., Satış Müdürü

Bilindiği gibi soğuk zincir, ürün imalattan çıkıp muhafaza sıcaklığına ulaştıktan sonra, tüketicinin satın alma anına kadar bu sıcaklıkta muhafaza edilmesi anlamına gelmektedir. Bu bağlamda ürün, izlediği tüm lojistik aşamalarda yeterli kapasitede ve güçte soğutma sistemleriyle donanmış nakliye araçlarıyla taşınmalı ve/veya muhafaza depolarında muhafaza edilmelidir. Böylelikle ürünün tazeliği ve güvenilirliği garanti altına alınabilmektedir. Ülkemizde soğuk zincirin muhafazası, gıda yönetmelikleri ve ilgili kanunlarla da güvence altına alınmıştır. İmalatçılar, lojistik firmaları, soğuk depolama tesisleri, toptancılar, ara toptancılar ve perakende satış mağazaları, ürünü soğuk zincir kırılmadan tüketiciye kadar götürmekle yükümlüdür. Her yükümlülükte olduğu gibi, hem sistemin doğru işlediğinden emin olmak hem de raporlama yapabilmek amacıyla yukarıda bahsi geçen işletmelerin bir kontrol mekanizmasına sahip olmaları gerekmektedir. Ercan Teknik’in temsilcisi olduğu Emerson-Dixell’in soğuk zincirde sıcaklık ve enerji tüketimi takibi için ürettiği çözümler şöyle:

1. Dixell - XWEB EVO 

XWEB Dixell Srl. tarafından geliştirilmiş, web tabanlı uzaktan izleme ve süpervizyon platformudur. 2015 yılı sonunda geliştirilen EVO sürümüyle, modern, kolay kullanılabilen, tüm web tarayıcılarıyla uyumlu güçlü bir platform haline gelmiştir. XWEB EVO üzerinde Ethernet, USB, RS485, RS232 portları bulunur. MODBUS over RS485 haberleşme sistemiyle kendisine bağlı kontrolörlerle bir alt ağ kurarak sürekli bağlı kalır. Sistem, bağlı olan cihazları hem online kontrol eder, hem kullanıcıya izletir, hem de veri kaydı yapar. Kayıt periyodu kullanıcı tarafından belirlenebilir.

 

Alarm Senaryoları

 

XWEB EVO üzerinde alarm senaryoları oluşturulabilir ve bu senaryolar doğrultusunda bildirim alınabilir. Bildirimler E-posta, SMS, fax olarak alınabilir. Bunlardan ayrı olarak da XWEB EVO üzerindeki röleler alarm senaryoları için programlanabilir ve herhangi harici bir cihaza sinyal gönderilebilir.  Alarm bildirimleri, alarm türüne ve cihaza göre farklı kişilere yönlendirilebilir, böylelikle doğru kişilerin bilgilendirilmesi sağlanır.

 

Raporlama

 

Sistem, periyodik olarak HACCP raporu oluşturabilir. Takvim özelliği ile HACCP raporu otomatik olarak alınabilir. Bunun yanı sıra istenildiği an istenilen sistemin son 1 yıl içindeki tüm çalışma verilerine ulaşmak, verileri tablo formatında kaydetmek, grafik almak, bu verileri yazdırmak, farklı periyotlardaki verilerle kıyaslamak yapılabilecek işlemler arasındadır.

 

Güvenlik

 

Sisteme giriş, kullanıcı adı ve şifre ile güvenlik altına alınmıştır. Tüm kullanıcılara farklı kullanıcı ismi ve şifre tanımlanabilir ve farklı yetkiler verilebilir. Ayrıca sisteme yapılan tüm girişler ve kullanıcıların yaptığı tüm işlemler günlük dosyalarına kaydedilir ve depolanır. Yapılan bir işlemin kim tarafından yapıldığını geriye dönük olarak görmek mümkündür.

 

İzleme

 

Sistem üzerinden bağlı olan tüm cihazlara ulaşmak ve canlı durum takibi yapmak mümkündür. Ayrıca yine sistem üzerinden bağlı olan cihazların ayarlarına girerek parametreleri değiştirmek, cihazı programlamak ve uzaktan komut göndermek de kullanıcının yapabilecekleri arasındadır. Sistem üzerinde bulunan yardımcı uygulamalar sistem optimizasyonu yaparak tesisin daha verimli, soğutmanın daha güvenli ve enerji tüketiminin asgari düzeyde olmasını sağlar.

 

Erişilebilirlik

 

Sistemin çalışması için herhangi bir PC, sunucu ya da başka bir cihaza gerek yoktur. Sistem kendisi bir Web sunucusu olarak çalışır ve sisteme erişim web tarayıcıları ile olur. Dolayısıyla, sisteme, akıllı telefon, PDA, tablet, PC ya da web tarayıcı destekleyen herhangi bir cihaz ile ulaşmak mümkün olur. Basitçe; evde otururken bile sistemi takip edebilir, alarmları görebilir ve müdahale edebilirsiniz.

 

  1.    Emerson - Proact

 

ProAct; Emerson Climate Technologies tarafından geliştirilen, XWEB EVO’nun bir üst seviye hizmetidir. ProAct; süpermarket zincirleri, ilaç depoları gibi çoklu şube yapısına sahip işletmeler için hazırlanmıştır. ProAct, her bir şubede bulunan XWEB EVO’lar ile bağlantı kurarak orada biriken tüm bilgileri tek bir ekranda birleştiren, alarm takibi ve yönlendirmesi yapabilen bir programdır. Emerson sunucuları üzerinde çalışır. ProAct, hem tesis yönetimi hem de enerji yönetimi yapabilir. Tesis yönetimini ProAct - Site Manager, Enerji yönetimini de ProAct – Energy Manager uygulamaları ile yapar. Kendisine bağlı olan sistemlerin ve onlara bağlı olan tüm cihazların enerji performanslarını inceleyerek, günlük-haftalık-aylık bazda inceleme yaparak kıyas tabloları oluşturabilir, grafik gösterimi ve kayıt yapabilir. ProAct Avrupa ve Amerika’da çok yaygın bir kullanıma sahiptir.

 

  1.    Emerson – Connected

 

Emerson – Connected, 2016 yılında geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuş yeni bir hizmettir. Bu hizmet lojistik hizmetleri ve konsinye buzdolabı (promosyon buzdolabı) hizmetleri düşünülerek geliştirilmiştir. Emerson – Connected, soğutma sisteminde kullanılan Dixell kontrolörün internete açılması, bilgi gönderimi yapması ve dolayısıyla soğuk zincir takibinin kolaylıkla yapılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Sistem Dixell kontrolöre takılan bir mobil ağ geçidi ile çalışır. Ağ geçidinin içinde bir global sim kart bulunur ve sistem bu sayede internet ortamına açılabilir. Sim kartın global olması özellikle uluslararası nakliye konusunda faaliyet gösteren lojistik firma araçlarının, ülkeler arası geçişte farklı ücret politikaları ile karşılaşmamasını sağlar.

 

Sistem Kurulumu

 

Sistem, herhangi bir Dixell kontrolöre bağlantısının yapılıp, enerji verildikten sonra üzerinde bulunan QR kodun cep telefonu vb. bir cihazdan taratılması ile devreye alınır. QR kodu taranınca sistem tüm bilgilerle Emerson Sunucusuna bağlanır ve otomatik olarak kurulumu tamamlar.

 

Erişim

 

Sistem tüm kayıt ve bilgileri Bulut Teknolojisi üzerinde tutar. İlk kullanım için oluşturulan kullanıcı adı ve şifre ile Bulut üzerinde müşteri için ayrılan alana oturum açılabilir. Tüm mobil cihazlar ve bilgisayarlar bu alana ulaşmak için kullanılabilir.

 

İşleyiş

 

Sistem Bulut üzerinde okuduğu verileri kaydeder. Bu kayıt kullanıcının belirlediği periyotlarda olur. Bu kayıt üzerinden rapor, grafik ve tablo formatlarında veri almak, alarmları görüntülemek, alarm bildirimlerini almak sistemin ana özellikleridir. Tüm bunların yanı sıra, sistem konum bilgisini de saklayabilir ve konum takibi de yapabilir. Sistem normalde tek bir kontrolörün bağlantısı için geliştirilmiş olsa da küçük tesislerin de kullanımını sağlamak için 5 kontrolöre kadar bağlantıyı destekleyebilecek niteliğe yükseltilmiştir.

 

Potansiyel Kullanıcılar

 

XWEB EVO: Gıda üretim tesisleri, gıda üretim firmaları bölge depoları, akıllı binalar, bölge lojistik depoları, catering firmaları, soğuk depolama tesisleri, oteller, endüstriyel tesisler, süpermarketler, ucuzluk marketleri, restoranlar, bünyelerinde yemek üretimi olan tüm işletmeler (fabrikalar vs.), ilaç depoları, ilaç üretim tesisleri, benzin istasyonları…

Emerson – Proact: Zincir süpermarketler, zincir ucuzluk marketleri, lojistik firmaları, zincir restoranlar, otel zincirleri, gıda üretim firmaları, gıda dağıtım firmaları, ilaç üretim firmaları, ilaç dağıtım firmaları…

Emerson – Connected: Lojistik firmaları, buzdolabı üreticileri, promosyon buzdolabı üreticileri, küçük marketler, benzin istasyonları, meşrubat üretim firmaları, bünyesinde 1-5 arası soğuk oda bulunduran firmalar…Slider Altına