Set Free VRF Sistem Klimaları

18 Ağustos 2008 Dergi: Haziran 2005
Son onbeş yıldır ozon tabakasında meydana gelen zararın insan sağlığı ve ekolojik sistemin üzerinde yoğun etkisi olduğunu düşünen Hitachi, çevre dostu soğutucu akışkan gazlan tüm iklimlendirme cihazlannda kullanarak, hem sahip olduğu Hitachi marka scroll kompresörü hem de yüksek verimli ısı geri kazammlı cihazlar ile soğutma çevriminde yüksek verim değerlerine ulaşmıştır. Hitachi marka scroll kompresör üstün özelliklere sahiptir. Beş ana parçaya sahip olma özelliği ile kompresör yapısı minimize edilmiş böylece daha düşük ses seviyelerine ulaşılmıştır. Ayrıca, düşük dönüş hızlarında yüksek basınç sayesinde yağlama gerçekleştirerek ki bu konvansiyonel sistemlerde düşük basınçlardan ötürü kritik kalmaktadır; inverter gereksinimlerini kolaylıkla karşılayabilmektedir. DC kullanılarak, inverter kompresörün en uzun süreyle kullanıldığı 3040Hz civarındaki performansı geliştirilmiştir. Aynı zamanda elektromanyetik gürültüyü azaltmak ve düşük ses seviyesi elde etmek için rotor ikiye ayrılmış ve elektrik kutuplan kaldırılmıştır. Dış ünitede göze çarpan diğer özellik de fanın özelliğidir. 2 Kanatlı fan kullanılarak ses seviyesi düşürülmüştür. Yüksek verimli fan sayesinde enerji tüketimi de azaltılmıştır. Dış üniteler kompakt yapıya sahiptir. Konvansiyonel sistemler ile karşılaştırıldığında %37 oranında daha düşük montaj alanına sahiptir ve %24 daha hafiftir. Dolayısı ile asansör ile kolayca taşmabilmektedir. Grup Klima tarafından pazara sunulan Hitachi Set Free VRF sistemde 7 tip ve 39 iç ünite modeli mevcuttur.

Bazı Özellikleri

o Soğutucu akışkan R410A,
o DC inverter Sistem,
o Büyük kapasiteli cihazlarda emsallerine göre en yüksek COP,
o Yüksek verim,
o Nominal yükün % 10 % 100 arasında oransal yük kontrolü sağlar,
o Dış ünite kapasite toplamının %130'u üzerinde iç ünite bağlanabilmektedir. (Bu değer proje gerekli koşullan sağlandığında bu değerin üzerine çıkılabilmektedir.)
o ±0,5 °C sıcaklık aralığında hassas sıcaklık kontrolü gerçekleştirilebilir.
o 20 "C'de çalışma,
o 3 HP ile 30 HP nominal soğutma güç aralığında dış ünite yelpazesi.
o Toplam borulama mesafesi 150 m'dir.
o İlk branşman ile son iç ünite arasındaki mesafe 50 m'dir.
o Maksimum 32 iç ünite bağlanabilmektedir. (30 HP dış ünite için)
o Sessiz çalışma,
o Düşük boru çapları, (Akışkan hacminin daha az olması nedeniyle daha küçük çaplı borular kullanılmaktadır.)
o Tüm iç ünitelerin kontrolü kablolu uzaktan kumanda ile sağlanabildiği gibi kablosuz uzaktan kumanda ile de sağlanabilmektedir.
o CSNET ve HARC40 ara parçası ile bilgisayar kontrolü bir yazılım sayesinde sağlanabilmektedir.

Bilai: 0216. 329 70 70 o

Etiketler


Slider Altına
Söyleşi