Saf Oksijen Aktif Çamur Prosesleri

28 Haziran 2008 Dergi: Kasım 2003
Teknoloji yüksek hızda oksijenlendirme esas alınarak geliştirilmiş önceleri mevcut biyolojik arıtma tesislerinin kapasitesini artırmak için kullanılmış daha sonraları ise yeni tesislerin sadece saf oksijenle projelendirilmesinde de kullanılmıştır.

Günümüzde 500’ ün üzerinde tesis Vitox sistemi ile çalışmaktadır. Biyolojik arıtma tesislerinde amaç, yeteri kadar çözünmüş oksijeni mikroorganizmaların solunumu ve oksidasyon işlemi için kullanılmaktadır. Dolayısı ile yüksek mikroorganizma konsantrasyonları için gerekli oksijen tesisi çalıştığı sürece her zaman ihtiyaç kadar havalandırma tanklarına verilmelidir.

Bilindiği gibi havalı sistemler azot ve oksijeni birlikte suya transfer ettikleri için yavaş çözünürler. Aynı koşullarda 15 ûC’de 760 mm barometrik basınçta havadan çözünmüş oksijen konsantrasyonu 10 mg/lt civarında iken saf oksijen 46 mg/lt civarındadır. Saf oksijenin çözünürlüğü basınçla orantılı olarak artmaktadır ve saf oksijenin suya kazandırılması için gerekli enerji, havadan çok daha azdır.

Teknolojinin Bölümleri

Vitox oksijenasyon teknolojisi aşağıdaki bölümlerde oluşur.

1. Resürkülasyon Sistemi

2. Ventüri Enjeksiyon Sistemi

3. Nozul Sistemi

4. Borulama Sistemi

5. Oksijen Kontrol Paneli

6. Elektrik Kontrol Paneli

7. Çözünmüş Oksijen Prob Takımı

8. Sıvı Oksijen Depolama Tankı

9. Buharlaştrıcı

Mekanik resürkülasyon bir pompa ile yapılmaktadır. Bu pompa hem kuruda çalışan hemde dalgıç bir pompa olabilir. Emme hattından aldığı aktif çamur tesisi suyunu basma hattında bir ventüri sistemi ile oksijenlendirerek tekrar havuza nozullar vasıtasıyla kazandırma esasına dayanır. Ancak, bu karışımı sağlayan ekipmanlar ve ekipman kapasiteleri uzun denemeler sonucu saptanmış ve her tesisin kapasitesine göre değişmektedir.

Oksijen tesisi ise, tankerlerle ihtiyaca göre dolumu yapılan ve emniyet açısından dünyadaki en ileri teknolojilerin uygulandığı sıvı oksijen tankı ve buharlaştırıcı sisteminden oluşmaktadır. Buharlaştııcı tesisinden çıkan gaz haline dönüşmüş oksijen, oksijen panelinden geçerek pompa resürkülasyon sistemindeki ventüri yardımı ile sisteme iletilmektedir.

Bütün bu sistemleri tamamlayan elektronik kontrol sistemi ise, şu şekilde çalışmaktadır. Havuzun içinde bulunan Ç.O. probu ile mesajlar 24 saat boyunca elektronik kontrol panosuna gönderilmektedir. Bu panoda kayıt edici sayesinde oksijenin bakteri tarafından kullanımı grafiksel olarak gözlemlenirken çözünmüş oksijen kontrol cihazı ile oksijen konsantrasyonu gözlemlenmektedir. Biyolojik arıtma havuzundan alınan mesajlar ile gaz kontrol panosu oksijeni gerektiği kadar vermektedir. Çok yüksek kirliliklerde pik sistemi açılarak ihtiyaç karşılanmaktadır. Dolayısıyla sisteme sadece gerektiği kadar oksijen verilmektedir.

Nozullardan yüksek hızla çıkan oksijen havuzu %98 gibi bir oranda karıştırmakta ve bakteri ve organik maddeyle girdiği etkin reaksiyon sonucu %97 - %99 oranında biyolojik oksijen ihtiyacı veya kimyasal oksijen ihtiyacı giderimini sağlamaktadır.

Sistemde bulunan grafiksel kaydedici bakteri solunumunu göstermediği zamanlarda biyoalarm sistemi sinyal vererek operatörü uyarır. Böylece aksamalar anında fark edilir.

Avantajları

Vitox teknolojisinin avantajları şu şekilde özetlenebilir.

1- Vitox Teknolojisi özellikle mevcut arıtma tesislerine montaj yapıldığında ortalama 20 gün gibi kısa bir sürede bütün işlemleri bitmektedir.

2- Vitox saf oksijenle etkin reaksiyon ortamı yarattığı için havalı sistemlere nazaran bakteri faaliyeti çok daha etkindir. Tesis kapama ve açmalar da start-up yapılması çok daha kolaydır.

3- Havalı oksijenasyon sistemlerinde imkansız olan bu esneklik evvelde açıklandığı gibi önemli ölçülerde enerji ve oksijen tasarrufu sağlanmaktadır.

4- Bakteri oksijen ilişkisi grafiksel olarak sürekli incelendiği için hiçbir aksaklık olmamaktadır. Ancak bakteri faaliyetinde bir aksama olduğunda dahi hem grafiksel olarak faaliyeti gözlemlenmekte hem de kumanda panosundan biyoalarm ikaz sinyalleri gelmektedir.

5- Tesiste koku problemi olmamaktadır.

6- Tesiste ve özellikle oksijenle ilgili bölümde en hassas önlemler uygulanmakta ve tehlike problemleri söz konusu olmamaktadır.

7- Tesiste mekanik aksam olarak pompa sistemi vardır. Mekanik ekipmanların ömrünün 15 Ğ 20 yıl olduğu kabul edilirse 20 yıl sonra değiştirilecek 1 pompa ile sistem aktivitesini devam ettirmektedir. Havalı sistemlerde bu maliyet oldukça yüklüdür.

8- Enerji tüketim miktarı ortalama 3.5 kgO2/kws’ tir. Be değer tipik değerlerden 3 kat daha verimlidir.

9- Tesisin uygulanacağı havalandırma tanklarının boyutları ve çökeltme tanklarının boyutları tamamen optimizasyonla bulunmaktadır. Bilgisayarda yaklaşık 50 ayrı tank boyutu saptanarak en düşük maliyetlisi ve en az işletme gideri olan kriterler tespit edilmektedir. Bu sayede çok küçük boyutlarda optimum çözümler sağlanmaktadır.

10- Arıtma tesisleri tasarımları her ne kadar zamanla kapasitelerinin artacağı düşüncesi ile yapılsa da ülkemiz gibi ekonomik çalkantıların sıkça olduğu ülkelerde kapasite sorunları ileride sorun olmaktadır. Tesis kapasitelerinde artış Vitox saf oksijen sistemi ile kolayca sağlanmakta ve hiç bir ek inşaat masrafı gerekmemektedir.

Bilgi: 0262. 751 01 00

Etiketler


Slider Altına
Söyleşi