SAACKE Rotatif Çanaklı Brülörler

28 Haziran 2008 Dergi: Temmuz 2002
Büyük kapasiteli 6 no’lu ve daha ağır fuel-oil yakan SAACKE rotatif brülörleri için iki önemli hedef söz konusudur. Çok yüksek yakma verimi ile birlikte yüksek değerli modülasyon oranı ve bu iki faktör sayesinde en düşük baca emisyonlarını sağlamak ve çevreci brülör üretimini gerçekleştirmek.

SAACKE Brülörleri; Dünya pazarlarında, klasik skoç tipi buhar kazanlarında ve kızgın yağ kazanlarında, sıcak hava generatörlerinde, ısıtmada kullanılan üç geçişli kızgın su kazanlarında, çöp yakma fırınlarında gaz, sıvı ve katı atıkların çevreci yakılmasında ve diğer tüm termal proseslerde en etkin ve en esnek yakma çözümleri üretebilmesi ile şöhret sahibi olmuştur.

SAACKE dönel çanaklı rotatif brülörleri kara ve deniz uygulamalarındaki her çeşit alev duman borulu ve su borulu kazanlara uygundur. Üretim türleri aşağıda belirtilmiştir.

Doğalgaz, hava gazı, atık arıtmadan üretilen bio-gaz ve likid petrolden üretilen LPG gaz brülörleri.

Fuel 6 No: ve mozot, ağır yakıtın viskozitesi en yüksek değerlileri ve atık yakabilen sıvı yakıt brülörleri.

İşletmelerin yakıt temin ve fiyatlardaki dalgalanmaları takip edebilmesini sağlayan, sadece otomatik bir düğme ile bir yakıttan diğerine dönüş sağlayabilen; çift yakıtlı dual tip yakıt-gaz brülörleri.

Gaz ve sıvı yakıtı birlikte ve/veya değişen zamanlı olarak yakabilen kombine ve dual tip ve veya multi-yakıtlı brülörleri.

SAACKE brülörleri gövdesine bağlı yakma havası vantilatörü ve hava sandığı türlerine göre her türlü kazanın külhanına, duman sandığına engel olmaksızın ve/veya alev duman borularında herhangi bir tadilat gerektirmeden rahatlıkla ile monte edilebilmektedir. Bağlantı çeşidi ve konfigürasyonu brülörün yakma verimini ve brülörün imalat maliyetini etkilemez.

Ekonomi İle Gelen Performans:

SAACKE rotatif brülörleri dünyadaki tüm brülör imilatçıları pazarında mevcut en iyi sıvı yakıt atomizasyonunu sağlayan bir brülördür. Düşük yakıt pompalama hattı basıncı (3,5 Bar) ve düşük sıcaklıkta (88 ûC) yakıtı yakabilme özelliğinden dolayı, merkezi yakıt filtreleme, ısıtma, pompalama istasyonunun güç değerleri düşüktür ve enerji tüketimi çok düşük bir brülördür. Dolayısı ile gerekli ilk yatırım maliyeti, gerekse işletme giderleri mememli brülörlere kıyasla daha düşüktür. Yakma verimi % 99,9’dur. SAACKE’nin mikroprosesör kontrollu DDCCS S 320 ve DCMC S 330 kumanda sistemli modelleri her tip brülör üretiminde kullanılmaktadır. PLC (Programmable Logic Controled) modellerde klasik mekanizma kollu modellere kıyasla yakıt tüketiminden % 2-3 tasarruf sağlanır. Bu modellere O2 Oxygen trim ve VSD değişken fan devir kontrolu ilaveleri yapılarak; % 1-2 yakıtdan ilave tasarruf ve elektrik tüketim faturalarından % 28,8 enerji düşüşü ve tasarrufu sağlanır.

Bu türdeki tüm modellerde gerek fuel ve gerekse gaz farklı modülasyon oranlarında yakılır. Gaz yakma da modülasyon oranı daha yüksek olduğundan gaz yakma prosesinde gaz yakışı % 4-6 daha tasarruflu olarak yapılır. Gaz kontrol aralıklarının geniş olmasından dolayı, kazanın en düşük yük değerlerinde bile en düşük hava fazlalık katsayısı değerleri ile çalışabilme özelliği böylelikle sağlanmış olur. Bu durum, kazanın tüm yükleme değerlerinde de en uygun enerji kullanımını garanti ederek; kazanın yedekte tutulması esnasında bile gereksiz ısı enerjisi kayıplarını minimum seviyelere indirir.

SAACKE rotatif brülörleri, dönel çanağa gelen yakıt dağıtım ve yakıt kontrol ünitesindeki yağ geçiş kesitlerinin cömertçe ve geniş imal edilebilmesinden dolayı; yakıt dağıtım sistemindeki yakıtın viskozite değişiklikleri veya yakıtın fazla ağır yağ olması nedeni ile yakıt birikmelerine ve tıkanmalara karşı sistemi dirençli hale getirir.

Emniyet:

SAACKE brülörleri emniyet özelliklerinin tüm çeşitlerini makinasında toplamıştır. Gaz Valf grubu, gaz sızdırmazlık kontrolunu içeren iki adet electro-hidrolik gaz valf blokuna sahiptir. Her iki valfinde; her ihtimale karşı kazana gaz kaçışı yapmadığını kontrol eden, alçak ve yüksek gaz basınç kontrol cihazları, gaz yoluna deneme gazı dolduran dolum valfi, kontrolden sonra aynı gazın dışarı kaçışını sağlayan solenoid vent valfi, tüm bunların bağlantı armatür ve fitinglerini kapsayan bu gaz yolu valf grubu makinanın teslimatı kapsamındadır. Bu sistem kendi içerisinde fonksiyonlarını yerine getirir ve dışarıdan herhangi bir yardımcı gaz basınç kaynağı veya vakum kaynağı gerektirmez. Tüm dünya gaz standartlarına, İngiliz Avrupa CE ve TSE gaz standardı ve yönetmeliklerinin şart koştuğu tüm spesifikasyonlara sahiptir. Gaz valf grubunun elektrik kumandası ise brülör kumanda panosundan kontrol edilmektedir.

Emniyet kuralları sınai brülörlerin tüm kapasitelerinde iki adet otomatik yakıt ve veya gaz kapama valfi gerektirir. Herhangi bir neden ile gaz veya yakıt valfinin birinin kaçak veya arıza yapması durumunda ikinci kapama valfi kazana yakıt ve veya gaz dolumunu engellemiş olur.

Bilgi: 0216 349 31 12

Etiketler


Slider Altına
Söyleşi