Oventrop 'Multiblock T' Bağlantı armatürü

17 Ağustos 2008 Dergi: Eylül 2005
Termostatik vana, ön ayar, kapama, doldurma ve boşaltma hepsi tek bir armatürde. Akış yönünün monte edilirken dikkate alınması gerekmez. Köşe veya düz armatür için beyaz ve krom kaplı dekor kapakları mevcuttur. Oventrop "Cocon 4" Dört yollu kontrol vanası PN 10 Fancoil sistemleri, soğuk tavan modülleri ve fanb konvektörler gibi ısıtma ve soğutma sistemleri için kontrol vanasıdır. (M30x 1.5 bağlantı dişli) Hacimsel debilerin, elektrotermik veya elektromotorlu servo tahrikler ile bağlantılı, karıştırılması, değiştirilmesi ve kontrolü için bronz döküm armatür. "OVDMC T Basınç farkı ölçüm cihazı girişleri için bağlantı imkanı mevcuttur.

Oventrop TriM plus" Dört yollu karışım vanası PN 10 Fancoil sistemleri, soğuk tavan modülleri ve fanlı konvektörler gibi ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere Tparçası entegre edilmiş karışım vanasıdır. (M30x 1.5 bağlantı dişli) Servo tahriklerin yardımı ile armatür, primer devrede (üretici) nerede ise aynı kalan hacimsel debi ile, sekonder devredeki (tüketici) hacimsel debiyi değiştirerek oda sıcaklığını kontrol eder.

Bilgi: 0216. 427 43 56 o



Etiketler


Slider Altına
Söyleşi