Header Reklam
Header Reklam

Otellerde Isı Pompası Uygulamaları

24 Haziran 2015 Dergi: Haziran-2015
Otellerde Isı Pompası Uygulamaları

Toprak Kaynaklı Otel Isı Pompaları / Dağ Otelleri

Retrofit Isıtma ve Soğutma Cihazları otel ve fabrikalar için geliştirilmiş, birçok enerji kaynağını aynı anda kullanabilen, akıllı, enerjiyi son derece verimli kullanan, özel tasarımlı sistemlerdir. BERLINER, topraktan aldığı enerjiyi kalorifer tesisatına aktararak yaşam alanlarını ısıtır. 100 birimlik enerji gideri, 20 birimlere kadar düşer. Yani yakıt giderleri % 80 azalmış olur.

Toprağın altındaki sıcaklık yaz-kış ortalama 10-15 oC aralığındadır. Topraktan ısı, yatay veya düşey, toprağın içine gömülen PE borularla alınır. İnşaat yeni yapılıyorsa ve statik yapısı gereği fore kazıklar kullanılacaksa, buradan da enerji alınır. Fore kazıklar bina statiği gereği yapıldığından, ısıtma için ek bir yatırım oluşturmaz. Böylece topraktan ısı almada ilk yatırım maliyeti en uygun olan sistem olur. Cihaz tesisata bir kazan gibi bağlanır. Kaskat sistemlerine uygundur. Mevcut kazan sistemi ile paralel veya Alternatifli olarak çalışabilir.

Dağ Otellerinde Cihazlar;

 •          Toprak ısısını kullanır.
 •          Toprak, güneşten ve dünya çekirdeğinden gelen ısıyı devamlı olarak depolar.
 •          Depolanan bu sonsuz ısıyı BERLINER Isı Pompaları topraktan alarak kalorifer tesisatına verir.
           Böylece ısıtma ve sıcak suyu, topraktan alınan ısı ile %80’e kadar bedava sağlar.
 •          Sıcak suyu 65 oC’ye kadar ısıtır.
 •          En ekolojik, en ekonomik, en çevreci sistemdir. İşletme giderini düşürerek rekabet gücünü artırır.

Toprak, su ve havadaki yenilenebilir enerjiyi kullanan BERLINER Retrofit Isı Pompaları, ısıtmayı, soğutmayı ve sıcak suyu; gaz, kömür, odun, petrol türevlerini yakmadan sağlar.

Su Kaynaklı Otel Isı Pompaları / Kıyı Otelleri

Kıyı Otellerinde

BERLINER Hava-Su Kaynaklı RIS Cihazları eş zamanlı soğutma ve sıcak suyu hazırlayarak verimini (COP 9-12) çıkarır, enerji tasarrufu sağlar. Kışın gerekli enerjiyi sudan veya havadan alır. Gerekli ısıtma enerjisinin % 80 kadarını tamamen bedava yapar.

Uygulama

 • Her türlü ısıtma, soğutma ve sıcak suyun, eş zamanlı veya değişik zamanlı istenen yerlerde,
 • Sıcak su hazırlamada tek başına, güneş ısısı veya kazan sistemi ile birlikte,
 • Havuz ısıtma ve soğutmada,
 • Atık ısı (soğutma yaparken ortamdan atılan ısı, buharlı sistemlerde, çamaşırhanelerde atılan ısı) geri dönüşümünde vs. uygundur.

BERLINER hava kaynaklı sistemler muadilleri gibi 20 oC hava sıcaklığına kadar değil, her sıcaklıkta sıcak su üretir. Toprak, su, hava ile birlikte sistemdeki atık enerjiyi de kullanarak enerji giderini en aza indirir.Hava Kaynaklı Otel Isı Pompaları / Dağ-Kıyı Otelleri

BERLINER havadan suya çalışan, Retrofit Isı Pompaları’nın tesisat bağlantıları dört boru ile olmaktadır. Sistem farklı bölümlerden oluşmaktadır. Sistemin ilk bölümünü ısı pompası oluşturur. Isı pompası bahçe, otopark, çatı ve teras gibi atmosferde açık hava sirkülasyonunun rahat olduğu bir mekana konmalıdır. Bağlantıları esnek ve su girişlerine filtre konmalıdır. Sistemin ikinci bölümünü bina iç tesisatı oluşturmaktadır. Projenin özelliklerine göre yerden ısıtma, fancoil cihazları veya radyatörler tercih edilebilmektedir. Çoğu yerde birlikte de kullanılabilmektedir. Binanın içine giren herhangi bir gaz (soğutucu akışkan) bağlantısı olmadığından, split/VRF tipi klima sistemlerinin binalarda yarattığı fiziksel hasar, görüntü kirliliği ve zehirlenme riski ısı pompası uygulamalarında oluşmamaktadır. Retrofit Hava-Su Kaynaklı Cihazlar, yazın soğutma yaparken su kaynaklı ısı pompası gibi çalışır. Kışın kaynak değiştirerek havadan aldığı enerji ile ısıtma yapar veya kaynak olarak kullanabileceği su hattı varsa kışın enerjiyi oradan da alır. Kısaca enerji verimliliğini ön planda tutarak;

 •          En iyi enerji kaynağını akıllıca seçmeyi,
 •          Atık enerjiyi değerlendirerek enerji verimliliğini ,
 •          % 80 yüzey jeotermal (hava, su, toprak) ısısını kullanarak ekonomikliği,
 •          Fosil yakıtları yakmayarak emisyon değerlerini düşürmeyi ve iklim değişikliğine vb. sebep olmayarak çevreye duyarlı olmayı sağlayan eşsiz ve patentli cihazlardır.

 

Ayrıntılı bilgi için: http://www.canovateenerji.com/urunlerimiz/endustriyel-isi-pompalari/otel-isi-pompalari/#tab-1-2 Slider Altına