Membran Tekniği İle H2O

30 Haziran 2008 Dergi: Kasım 2004
Özellikle düşük iletkenlikteki proses suyuna ihtiyaç duyulan sektörlerde; tekstil,meşrubat,kimya,hastaneler vs. ters osmos üniteleri kullanımı hızla ön plana çıkmaktadır.

Ters osmos teknolojisi, bilinen en hassas filtrasyon teknolojisidir. Normal ‘osmos’ işleminde, yarı geçirgen bir zar ile ayrılmış olan iyon konsantrasyonu düşük olan sıvı fazından, iyon konsantrasyonu yüksek sıvı fazına su molekülleri transferi gerçekleşir. Tabiatta, ağaç ve bitkilerin, topraktan su emişi de bu şekilde gerçekleşir.

Ters osmos işlemi esnasında, basınca ihtiyaç duyulur ve bu basınç bir pompa vasıtası ile sağlanır. Ters osmos ünitenin içereceği membran sayısı, membran tipi, uygulanacak basınç, geri kazanım oranı gibi bilgiler, ancak ham su karakterinin çok iyi analiz edilmesi ile elde edilebilir. Ters osmos membran sistemleri seçim ve dizaynında, ön mühendislik çalışması, klasik tip su şartlandırma sistemlerinin dizaynı ile karşılaştırıldığında çok daha detaylıdır.

Ters osmos teknolojisi sayesinde suda çözünmüş olarak bulunan minerallerin %90-95 oranında uzaklaşmasını sağlamaktadır.Böylece suyun kalitesi iyileştirilerek proses suyunun üretimde yol açabileceği sorunların önüne geçilmiş olunacaktır. Deniz kenarlarında suda bulunan yüksek orandaki klorür (tuz) özellikle oteller ters osmos cihazını kullanmaktadır.Ters osmos sistemi ile deniz suyunu içme ve kullanma suyu standartlarında su üretilebilinir.Ters osmos ünitesinden atık su içinde yalnızca tabiatta bulunan çözünmüş mineraller olduğundan bu suyun denize geri verilmesinde bir sakınca yoktur.Ayrıca bu ünitelerin çok az yer kaplaması sebebiyle gemicilik sektöründe önemli yer almaktadır.Çünkü gemilerde büyük hacimli depoların inşaası yerine çok küçük yere sığan ters osmos cihazı ile geminin kullanma ve içme suyunun temin edilmesi sağlanır.

Ters osmos ünitesinin ömrünün uzun olması için ön mühendislik çalışmasının ve ön arıtımın doğru seçilmesi büyük önem taşımaktadır.Ters osmos cihazının tasarımında ham suyun içindeki çözünmüş maddelerin türü ve konsantrasyonu,suyun sıcaklığı üretilecek suyun debisi ve bu suyun kullanım maksadı tasarım kriterleri için çok önemlidir. l

Etiketler


Slider Altına
Söyleşi