Header Reklam
Header Reklam

JETSTREAM Döküm Kazanlar

11 Nisan 2008 Dergi: Haziran-Temmuz 1999

Demirdöküm MN, MD Jetst-ream ve MK Jetstream serisi döküm kazanlar düşük sıcaklık sistemine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Yeni tasarım ile kazan içinde kazan dönüş ve gidiş suyu sıcaklıklarının düşmesi sonucunda normal ısıtma sistemlerinde gerçekleşmesi beklenen yoğuşma oluşmamaktadır. Bu teknoloji ile anma ısı gücünde, MD kazanınızda dönüş suyu sıcaklıkları gaz yakıtta 35 °C, motorin ve fuel-oil yakıtta ise 25°C, MK Kazanınızda ise gaz yakıtta 40°C, motorin ve fuel-oil yakıtta 30°C değerlerinin altına inmediği sürece yoğuşma gerçekleşmez. Jetstream teknolojisi ile tasarlanan kazanlarımızda tesisatdan dönüş suyu arka dilimden kazan içine jetlenir. Jet-lemenin başladığı yerde basınç düşmesi gözlenir.Basınç düşüşünün yarattığı vakum sayesinde radyatörlere gitmek için kazan arka dilimini terk etmek üzere olan sıcak tesisat suyu, soğuk dönüş suyu tarafına yönlenir. Meydana gelen karışım, dönüş suyu sıcaklığının artmasına sebep olur. Böylece kazan içinde yoğuşma gözlenmez. Isıl şok tehlikesi olmadığı için işletme ömrü daha da uzamaktadır. Yeni tip kazanların düşük sıcaklıkta çalışabilme özelliği klasik sistemlere göre daha da yüksek oranda enerji tasarrufu sağlamaktadır.

Bu şekilde daha az yakıt yakılarak ekonomik ısınma sağlanır. Baca gazı sıcaklığı düşmektedir. Baca gazı sıcaklığındaki düşüş ve düşük dönüş suyu sıcaklığı, verimin yükselmesine sebep olmaktadır. Isıl verim doğalgaz ve motorin yakıtları için % 93'tür.


Etiketler


Slider Altına