Header Reklam
Header Reklam

İzocam'dan HVAC Kanallarında Ekonomik ve Etkin Yalıtım Çözümleri

19 Ağustos 2008 Dergi: Ekim 2003

İzocam Akustik (yurtdışı yalıtım pazarlarında bilinen adıyla İzocam Duct Liner), 24 kg/mJ yoğunluğunda, 122 cm eninde ve 1600 cm boyunda, yangına dayanıklı, akrilen ve sarı camtülü kaplı camyünü şiltedir.

Tasarım açısından bakıldığında, en önemli ürün özelliklerinin, Isıl İletkenlik Değeri A. ve Ses Yutma Katsayısı (a) olduğunu söyleyebiliriz. Bu özelliklerin yanında, hava taşıyan sistemlerde yangın emniyeti ve ürünün belirli bir hava hızındaki performansı da önem arz etmektedir. Ürünün yukarıda sayılan özellikleri ile ilgili yaygın olarak kullanılan standartlar aşağıda verilmiştir: ISO 8302: Isıl iletkenlik katsayısının belirlenmesi için kullanılan bir test standardıdır.

ASTM C 423: Frekanslara bağlı olarak ses yutma katsayılarının (asat,jne değerlerinin) belirlenmesi için kullanılan bir test standardıdır. Ürünlerin akustik ve ses yutma özelliklerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır.

UL 181: Hava Kanalları için kullanılan genel bir standarttır. Standartta ele alınan parametrelerden birisi de, ürünün belirli bir hava hızındaki performansıdır. Numune test için L şeklinde bir kanal içerisine sabitlenir. Kanal içerisine, işletme şartlarındaki hava hızının (12 m/sn), 2,5 katı daha yüksek bir hızda (30 m/sn), 4 saat süreyle, bir fan vasıtasıyla hava verilir. Bu süre sonunda, yalıtım malzemesinde herhangi bir kopma, çatlama, ayrılma v.s. olup, olmadığına bakılır.

ASTM E 84: Alev yayılma oranının ve yanma sırasında duman oluşumunımun belirlenmesi için kullanılan bir test standardıdır.

İzocam Akustik. HVAC Sistemlerinin içten yalıtımı için özel uygulama çözümleri sunmaktadır. İzocam Akustik, özel yapıştırıcısı ile kanal iç yüzeyine yapıştırılmakta ve mekanik tespit ile kanala sabitlenmektedir. İzocam Akustik, elyaf özellikleri, sarı camtülü ve akrilen kaplaması sayesinde uygulamada bir levha gibi davranmaktadır. Dolayısıyla uygulama sırasında rahatlıkla kanal içerisine tatbik edilmektedir. Ürün. bükme ve katlama işlemlerinden sonra elastik özelliği nedeniyle mevcut yapısını korumakta, dolayısıyla kalıcı deformasyon oluşmamaktadır.

Ayrıca akrilen kaplamanın daha pürüzsüz yüzeyi sayesinde, işletme sırasında sürtünme kayıpları da azalmaktadır. Farklı ısıl iletkenlik değerlerine sahip ürünler incelendiğinde yüksek ısıl iletkenliğine sahip ürünlerin düşük ısıl iletkenliğe sahip ürünlerle aynı ısı yalıtım performansını vermeyeceği açıktır. Bir yalıtım plakası veya şiltesinin ısı yalıtım performansı, kalınlık ve ısıl iletkenlik değerinin bir fonksiyonu olup, ısı geçirgenlik direnci, R, ile belirlenir. Tasarım esnasında farklı ısıl iletkenlik değerine, sahip ürünlerin aynı ısı geçirgenlik direnci, verebilmesi için. kalınlığın doğru belirlenmesi gerekmektedir. Yüksek ısıl iletkenliğe sahip yalıtım ürünleri kullanılması ile a nı R değerini sağlamak için daha kalın yalıtım kullanmak gerekecektir. Tasarım açısından bakıldığında, yalıtım kalınlığının artması nedeniyle, sac kanal kesitinin büyütülmesi gerekebilecektir.

İzocam Akustik, yüksek ısı ve ses yalıtım performansı yanında, yangın emniyeti ile de. yurtdışı pazarlarda muadil ürünlere göre tercih edilmektedir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir husus da kanal sisteminin binaya getirdiği yüktür. İzocam Akustik gibi istenen ısı ve ses yalıtım özelliklerine sahip daha düşük yoğunluklu (24 kg/m') ürünlerin kullanılması, kanal sisteminin binaya daha az yük getirmesini de sağlayacakür.

Bilgi: 0262. 217 52 00


Etiketler


Slider Altına