Header Reklam
Header Reklam

İmbat’tan Çatı Tipi Klimalar

17 Haziran 2016 Dergi: Mayıs-2016

İmbat çatı tipi klimalar Eurovent sertifikalı ve enerji sınıfı yüksek ürünlerdir. Bu cihazlarda termodinamik ısı geri kazanımı özelliği mevcuttur ve asimetrik kompresörle sezonsal yüksek verim değerleri sağlanır. İmbat çatı tipi klimalar; ‘Tek fanlı’, ‘Çift fanlı/Free cooling’, ‘Plakalı ısı geri kazanımlı’, ‘Rotorlu ısı geri kazanımlı’, ‘Doğalgaz ısıtmalı’, ‘Termodinamik ısı geri kazanımlı’ olmak üzere 6 farklı tiptedir.

Tek fanlı: Tek fanlı çatı tipi klimalarda, iç ortamdan veya dış ortamdan alınan hava önce filtreden geçirilerek toz ve partiküllerden arındırılır. Sonra ısıtıcı/soğutucu direkt genleşmeli eşanjörden geçirilerek tasarım koşullarında iklimlendirilmiş olarak yüksek verimli fan vasıtasıyla iç ortama verilir.

Çift fanlı/Free cooling: Tüm çift fanlı/free cooling modellerde, entalpi veya termal free cooling (ekonomizör) standart olarak bulunur. Dış hava sıcaklığının ve bağıl nem oranının uygun olduğu zamanlarda % 100 dış hava ile soğutma yapmaksızın klimatizasyon gerçekleştirilerek enerji tasarrufu sağlanır.

Plakalı ısı geri kazanımlı: Bu cihazlarda; yüksek verimli, plakalı tip ısı geri kazanım eşanjörü ile atılan egzoz havasının ısısı, taze havaya aktarılarak enerji kazanımı sağlanır.

Rotorlu ısı geri kazanımlı: Bu cihazlarda; yüksek verimli ısı geri kazanım tamburu ile atılan egzoz havasının ısısı taze havaya aktarılır ve enerji geriz kazanımı sağlanır.

Doğalgaz ısıtmalı: Doğalgaz ısıtmalı hücreli çatı tipi klimalar ile en soğuk iklimlerde bile herhangi bir merkezi ısıtma sistemine bağlı olmaksızın müstakil olarak ısıtma sağlanır. 17-55 mbar çalışma aralığına sahip doğalgaz brülörü ve alümine edilmiş çelik borulu ısı eşanjörü ile maksimum verim elde edilir.

Termodinamik ısı geri kazanımlı: Hava soğutmalı ve karışım havalı çatı tipi klimalarda, mahalden çekilen egzoz havasının tamamı kondenser üzerinden geçirilerek ısı geri kazanımı sağlamaktadır. Termodinamik ısı geri kazanımlı modellerde kondensere dış hava sıcaklığından daha düşük sıcaklıkta hava girişi olduğundan kondenzasyon sıcaklığı düşük gerçekleşir, kompresör verimi artar ve % 30’a varan oranda enerji tasarrufu sağlanır.

Çatı tipi klima cihazlarının standart özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

Çift cidarlı izolasyonlu gövde: Cihaz gövdesi; galvaniz üzeri fırın boyalı iki saç arasında, 70 kg/m3 densiteli taş yünü izolasyonludur. Çift cidarlı panellerden oluşan gövde yapısı ile daha iyi izolasyon, uzun ömür ve yangına dayanıklılık sağlanmaktadır.

Asimetrik soğutma: Asimetrik soğutma, aynı soğutma devresinde birden fazla kompresörün farklı güçlerde kullanıldığı teknolojidir. Soğutma sistemlerinde, dış hava sıcaklığına bağlı olarak değişen soğutucu akışkanın kondenserde yoğuşma sıcaklığı (kondenzasyon) değeri, sistemin verimliliğini etkilemektedir. Evaporatörde soğutucu akışkanın buharlaşma (evaporasyon) sıcaklığının yüksek olması da aynı şekilde kompresör verimini artırmaktadır. Asimetrik kompresör uygulamasında birden çok kompresör, bir kondenser ve evaporatör devresine bağlı olduğu için tam kapasite ile çalışma dışındaki kısmi yükteki çalışmalarda, kondenzasyon sıcaklığı düşük, evaporasyon sıcaklığı yüksek gerçekleşmektedir. Bu sistemde iki kompresör ile üç kademeli kapasite kontrol sağlanmakta ve kısmi yüklerde ortalama olarak % 35’e kadar verim artışı elde edilmektedir. Ayrıca kompresörlerin devreye girip çıkma sayısı geleneksel yöntemin 1/8’i oranında azalmakta, böylelikle uzun ömür ve enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Cihazların toplam çalışma süresinin çok küçük bir kısmında soğutma sistemleri tam kapasite ile çalışmaktadır. Bu yüzden asimetrik soğutma uygulaması, enerji verimliliği açısından önem taşımaktadır.Slider Altına