Header Reklam
Header Reklam

İklimsa’nın Sigma Flex Klima Santralleri, Özgün Tasarıma ve Yüksek Esneklik Kabiliyetine Sahip

05 Şubat 2023 Dergi: Şubat-2023
İklimsa’nın Sigma Flex Klima Santralleri, Özgün Tasarıma ve Yüksek Esneklik Kabiliyetine Sahip

Sigma Flex marka F1 serisi klima santralleri, sıcaklık ve nemi kontrol ederek iç ortam hava kalitesini en ideal düzeye getirir. Esnek ve çevreye duyarlı performansı ile konforun yanında yüksek enerji tasarrufu sağlar.

Sigma Flex klima santralleri, kendine özgü tasarımı ve yüksek esneklik kabiliyeti ile her binanın tüm konfor ihtiyaçlarını karşılamaktadır. ISO-9001, ISO-14001 ve ISO-45001 sertifikalarına sahip üretim tesislerinde EN 1886 standartlarına göre üretim yapılmaktadır.

 • F1 Serisi Klima Santralleri
 • 1.000 – 125.000 m3/h Hava Debisi
 • 60 mm Standart Panel Kalınlığı
 • 0.8 mm & 1 mm Sac Kalınlığı
 • Galvaniz, Paslanmaz, Epoxy İç & Dış Sac
 • Çelik & Alüminyum Profil
 • Farklı & Özel Üretim Opsiyonları
   

Sigma Flex klima santralleri çift cidarlı yapıda inşa edilmiştir ve farklı konfigürasyonlarda tüm standart bileşenlerle sağlanabilir. Klima santralleri 1.000 - 125.000 m3/h debi aralığını kapsayan 20 boyutta, çok çeşitli seçenekler ve aksesuarlarla üretilmektedir. Üniteler modüler kesitlerdedir, tamamen monte edilmiş veya yerinde montaj için devreden çıkarılmış olarak teslim edilir.

Sigma Flex Seçim Programı, klima santrallerinin doğru teknik seçimi ve ekonomik değerlendirmesi için güçlü bir araçtır. Sigma Flex Seçim Programı, tamamen özelleştirilebilir 2D ve 3D görselleştirmeye sahiptir.

Sigma Flex Seçim Programı ile AHU sistemlerini en son Ecodesign Direktiflerine göre seçmek mümkündür.

Program, her hücre için teknik doğrulama ve seçim gerçekleştirir. Yazılımın çıktısı tüm teknik verileri, çizimleri, fan eğrilerini, AHU bölümlerini, ağırlıkları vb. içerir.

Profil/Panel: Dış panel sacları elektrostatik toz boyalıdır, UV korumalı özel PVC kaplamalı olarak korozif şartlara dayanıklıdır. İç yüzey sacları 110 g/m2 ya da 275 g/m2 galvaniz, paslanmaz, epoksi ya da boyalıdır. Panel izolasyonu; 60 mm kalınlıkta, 70 kg/m3 veya 110 kg/m3 kaya yünü ile yapılmaktadır. Santral iç yüzeyleri girintisiz ve çıkıntısız olarak tasarlanmıştır.

Fan/Motor:  Fanlar, hava debisi ve toplam statik basıncı karşılayacak yüksek verim, minimum enerji sarfiyatı ve düşük ses seviyesi dikkate alınarak seçilmektedir. Kullanım alanına göre öne veya geriye eğik kanatlı, kayış kasnaklı, direkt akuple (Plug) ya da EC "plug" fan seçenekleri mevcuttur. Tüm fanlar ve motorlar ATEX sertifikalı EXPROOF özellikte de verilebilmektedir. Fan motorları tamamen kapalı fan soğutmalı (TEFC), IP-55/56 korumalı ve F sınıf yalıtıma sahiptir. Motorların çalışma özellikleri IEC 60034-1 ve IEC 60085 ile uyumludur. Firma standartları gereği santrallerde minimum IE3 sınıfı elektrik motoru kullanılmaktadır.

Filtre: Kullanım alanına bağlı olarak EN 779:2012 standardında, kaba filtreler (G-2, 3, 4 sınıfı ya da metal) panel, orta filtreler (M-5, 6 sınıfı) torba ve hassas filtreleme (F-7, 8, 9 sınıfı) torba ya da kompakt olarak yapılabilmektedir. Hijyenik gereksinimlerin olduğu durumlarda EPA, HEPA ve ULPA sınıfı filtrelerde kullanılabilmektedir.

Damper: Hava damperleri yüksek kaliteli 6063 (AlMgSi0.5) ekstrüde alüminyumdan yapılmıştır ve airfoil kanatlıdır. Kanatlar, kapatıldığında en üst düzeyde sızdırmazlık sağlayan EPDM contalarla kaplıdır. Damperler mükemmel hava akışı sağlaması ve yoğuşmayı önlemesi için EN 1751 standartlarına uygun olarak montajlanır.

Susturucu: İsteğe bağlı olarak susturucular santralin giriş ve çıkışına yerleştirilir. Galvaniz ya da paslanmaz sacdan imal edilen susturucular kulisli yapıda üretilmektedir. Susturucu elemanlarının hava giriş ve çıkış tarafındaki yüzeyleri hava akışının yarattığı sesi azaltmak için yuvarlatılmıştır.

Batarya: Bataryalar akışkanın cinsine göre seçilmektedir. Batarya boruları bakır veya çelik, kanatlar alüminyum, bakır veya çelik olabilir. Korozif ortamlar için gerekli kaplama (epoksi, hidrofilik vb.) seçenekleri mevcuttur. Bataryaların tümü 20 bar basınçta test edilmektedir. Paslanmaz çelik drenaj tavaları ve PVC esaslı damla tutucular mevcuttur.

Isı Geri Kazanım: Plakalı, tamburlu ve bataryalı, ısı borulu seçenekleri mevcuttur. Konfor ve hijyen talepleri için farklı kaplama seçenekleri bulunmaktadır.

Plakalı Isı Geri Kazanım:

Belirli sıradaki yüksek iletkenlikli alüminyum plakaların dizilmesi ile oluşturulan çapraz akışlı ısı değiştirgeci, taze hava ve egzoz havası arasında ısı transferini sağlar. -30°C ile 90°C sıcaklıklar arasında çalışabilmektedir. Uygulamalara göre, korozyon önleyici epoksi kaplı alüminyum plakalı ya da paslanmaz olarak üretilebilmektedir. Düşük sıcaklıklarda donmayı önlemek amacıyla by-pass damperli olarak imal edilirler. Egzoz tarafında çift eğimli paslanmaz yoğuşma tavası bulunmaktadır.

 • Verimleri %40-60 arasındadır.
 • Elektrik bağlantısı yoktur.
 • İşletme gideri düşüktür.
 • Plakalar epoksi kaplı veya paslanmaz yapılabilmektedir.
   

Rotorlu Isı Geri Kazanım

Bir sıra düz ve bir sıra dalgalı alüminyum plakalardan oluşur. Değişken hava akış yönü sayesinde rotor kendi kendini temizler ve büyük ölçüde donmaya karşı dayanıklıdır. İklim ve iç ortam şartlarına bağlı olarak en verimli ısı ve enerji geri kazanımı sağlayabilen ünitelerdir. Hem termal (duyulur) hem de nem (gizli) enerjiyi geri kazanma yeteneği, döner ısı eşanjörlerini çok verimli hale getirir. Nem alma, nemi mümkün olan maksimum ölçüde aktarır. Bu amaçla yüzeyleri oldukça etkili 3Å moleküler madde ile kaplanmıştır. Çerçeve genellikle galvaniz çeliktendir. Rotor kanatları alüminyum malzemeden yapılır. Korozif hava koşulları için Epoxy ile kaplanabilir.

 • Verimleri %60-80 arasındadır.
 • Elektrik bağlantısı vardır. Kapasitesi değişken hızlı motor kontrolü ile ayarlanabilir (opsiyonel).
 • Donma riski yoktur.
   

Bataryalı Isı Geri Kazanım

sı transferi, havadan suya ve sudan havaya şeklinde olduğundan verimleri daha küçük sistemlerdir. Havanın enerjisi taze hava ve egzoz havası arasındaki kapalı devre halinde dolaşan su ile sağlanmaktadır. Devrede sirkülasyon pompası ve denge tankı bulunmaktadır. Egzoz tarafında paslanmaz çift eğimli yoğuşma tavası kullanılmaktadır.

 • Verimleri %30-50 arasındadır.
 • Elektrik bağlantısı vardır (sirkülasyon pompası).
 • Tesisat ekipmanları kullanılmaktadır.
 • Donma riski nedeniyle soğuk bölgelerde etilen-glikol kullanılır.
 • Egzoz havası ve taze hava debisi birbirine asla karışmaz.
   

Isı Borulu Isı Geri Kazanım

İki adet bakır soğutucu gaz şarj edilmiş bataryanın, kapalı bir sistemde taze hava ve egzoz havası tarafına yerleştirilmesi ile batarya arasındaki akışkanın ısı transferini havaya aktarması ile yapılır. Bataryaların içindeki soğutucu yer değiştirerek üzerindeki ısıyı havaya transfer eder ve by-pass riski yoktur.

 • Verimleri %40-60 arasındadır.
 • Tesisat ekipmanları kullanılmaktadır.
 • Kapalı sistemdir.
 • Tek yönlüdür. Yaz veya kış şartlarından biri daha önemli olduğunda tercih edilir.


Slider Altına