İçten Dıştan Serpantinli Boyler Karşılaştırması

13 Nisan 2008 Dergi: Şubat-Mart 1999

Merkezi kullanma sıcak suyu sistemlerinde kullanılan boylerler içten ve dıştan serpantinli olarak ikiye ayrılabilir. Dıştan serpantinli boylerler plakalı bir eşanjör ve sıcak su deposundan oluşur. Süper boylerlerde ise ısıtıcı serpantin boylerin içerisindedir ve bir enerji kaybı söz konusu değildir. Her iki sistemin birbirlerine göre üstünlükleri vardır. Bu yazıda iki tip boyler bir tablo halinde karşılaştırılmıştır.

İÇTEN VE DIŞTAN SERPANTİNLİ BOYLERLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Karşılaştırma Konuları

Buderus süper boylerler (İçten serpantinli boylerler)

Dıştan serpantinli boylerler (Küçük su rezervli ani su ısıtıcıları)

Kullanma Yerleri

a.    Değişken debili sıcak su kullanım yerlerinde,
(konutlar, i
şyerleri, okullar vb).

b.   Bir zonda 20 mVh'in altında sıcak ihtiyacı olan
yerlerde
çok kullanışlıdır.

c.    Buderus süper boylerler klasik tip boylerlerin
ve d
ıştan serpantinli boylerlerin avantajlarını

bir araya toplayıp ayrıca hijyenik şartlar oluşturur.

Sabit debili, büyük sıcak su ihtiyacı (20 mVh'den fazla) olan yerlerde kullanılır. Yaklaşık olarak 20 mVh debiye kadar aşağıdaki dezavantajlar oluşur. Daha büyük sabit debilerde ise avantajlı olmaya başlar.

Kazan Kapasitesi

a.    Depolama hacmi nedeniyle daha küçük
kapasitede kalorifer kazan
ı seçilir.

Buderus kazan kullanılan konutlarda bina ısı kaybı kapasitesinde kazan seçilmesi (boyler ihtiyacı için kapasiteyi artırmadan) uygundur.

b.    Bina ısı kaybı için en düşük sıcaklıklar gece
01.00-06.00 saatleri aras
ında oluş
ur. Bu arada
da
ısıtmada gece işletmesi devrededir ve sı
cak
su ihtiyac
ı
yoktur. Sabah saatinde ise emre
amade s
ıcak su depolanmış olarak hazırdır.

Küçük sıcak su depolama hacmi nedeniyle daha büyük kapasitede kazana ihtiyaç vardır.

Kuruluş Maliyeti

Daha ucuz.

Daha pahalı.

Daha küçük kapasitelerde depolama hacmine

karşı, daha büyük kapasiteli primer pompaya

ilave 2. Pompaya ve yedek pompaya ilave boru

armatür, izolasyon, elektrik tesisatı vb. ihtiyaç

vardır.

Ayrıca kazan kapasitesindeki artış, kazan dairesi

maliyetini de artıracaktır, (daha büyükpompa,

borulama, vana izolasyon, elektrik tesisatı vb.)

Elektrik Tüketimi

Daha az.

Daha fazla.

a.  Kalorifer kazanı ve plakalı eşanjör arasında
daha b
üyük kapasiteli sirkülasyon pompas
ı
gerekir. (Ani sıcak su ihtiyacını karşı
layacak
kapasitededir.)

b.  Eşanjör ile depolama kabı arasındaki
sekonder pompan
ın elektrik üretiminin tamam
ı
ilave elektrik maliyetidir.

c.  Ayrıca plakalı eşanjörlerin genellikle daha
b
üyük olan basınç kayıpları
nedeniyle de,
b
üyük pompalara ve dolayısı
yla daha fazla
elektrik enejisine ihtiya
ç vardır.


Karşılaştırma Konuları

Isı Kaybı

Buderus süper boylerler (İçten serpantinli boylerler)

Daha az.

a.    Buderus süper boylerlerde 9 cm. poliüretan
izolasyon vard
ır.

b.    Isıtma serpantini boylerin su hacminin içindedir.

c.    Buderus boylerler termos özelliği taşırlar. Isıtılan
suyu
çok uzun süre sıcak tutarlar.

Dıştan serpantinli boylerler (Küçük su rezervli ani su ısıtıcıları)

Daha fazla.

Plakalı eşanjörler (90/70'C) genellikle izole

edilmez.

Sıcak su depolama tankının izolasyon kalitesi

genellikle çok iyi değildir.

Yakıt Maliyeti

Daha ucuz.

Ayrıca Ecomatic panel, boyler suyu istenilen sıcaklığa gelmeden kısa bir süre önce brülörü durdurarak, kazandaki ısının tamamına yakınının boylere transfer edilmesini de sağlar.

Daha fazla.

Küçük debilerdeki sıcak su ihtiyaçlarında bile, kalorifer kazanı devreye girer, kalorifer kazanındaki su sıcaklığını 90°C kadar yükseltip brülör durur. Kazan kısa aralıklarda sık çalışır. Her durma ve çalışma sırasında kazanda kötü yanma oluşur. Brülör salt sayısı arttığı için, yakıt sarfiyatı da artar.

Yer Kaybı

Daha az.

Daha fazla.

Eşanjör, boru bağlantıları ve servis boşlukları

nedeniyle daha fazla yere ihtiyaç vardır.

Montaj-Kalite ve Estetik

Montaj daha kolay.

Şantiye imalatı sadece borulamadır.

Montaj kalitesi ve estetik çok iyi.

Montajda daha fazla borulama, vana, pompa

montajı ve elektrik tesisatı vardır.

Sıcak su deposu izolasyonu genellikle şantiyede

yapıldığı için; kalite ve estetik sınırlı kalitede

gerçekleşiyor.

Konfor

Mükemmel

Her zaman istenilen sıcaklıkta sıcak su temin edilir.

Pik yüklerde sıcak suyun sıcaklığı değişebilir. Konfor bozulabilir. Ani sıcak su ihtiyacı oluştuğunda kalorifer kazanı bekleme anındaysa, özellikle yazın kazan suyunun ısınması-serpantinin ısınması ve bu ısının sıcak su depolama kabına transferi süresinde depolama kabındaki sıcak su yetersiz kalabilir.

Servis Bakım Sıklığı

Daha az.

Daha fazla.

(İlave ikinci pompa ve borulamadan dolayı)

Otomatik Kontrol

Daha ucuz ve basit.

Ecomatic panel boyler ısıtma pompasına ve

brülöre kumanda eder. Basit ve sorunsuzdur.

Daha pahalı.

Motorlu vanalar, ilave kontrol panelleri

maliyeti artırır. Servis ve bakım gerektirir.

Servis Bakım Kolaylığı

Kolay.

Buderus süper boylerler içerisi cam kaplıdır.

Kireç tutmaz. Çok kolay temizlenir.

Kolay.

Plakalı eşanjörlerin temizliği kolay yapılır.

Ömür

30 yıldan fazla.

Klor, minerallerden (su kalitesinden) etkilenmez.

Kullanılan malzeme kalitesine bağlıdır. Türkiye'de şehir suyunun içinde klor vardır. Soğuk suda erimiş haldeki klor su ısıtıldığında ayrışır ve serbest kalır. Klor paslanmaz çelik ve benzeri malzemelerde hızlı korozyona neden olur. Depo için genelde; korozyon dayanımı düşük malzeme kullanılır.

Hijyen

Mükemmel.

a.    Cam yüzey (yeni modellerde duoCLEAN)
m
ükemmel hijyen bir ortam sağlar.

b.    Yüzey daha düzgün ve mikro düzeyde
girintisiz
çıkıntısız olduğundan bakteri ü
remesine
uygun ortam olu
şmaz.

c.    Buderus kazan üzerindeki ecomatic panel
haftada bir defa kazansuyu s
ıcaklığını
bir saat
s
üreyle yü
kselterek boylerde termik dezenfeksiyon
yapar. (Lejyoner hastal
ığına karşı
dezenfekte
ederek, steril ortam yarat
ır.)

?   duoCLEAN Buderus'un çift katlı thermaglasur (çift kat cam) kaplama teknolojisi.

Seçilen malzeme kalitesine göre hijyenik şartlar değişebilir. Oluşabilecek risklerden birkaçı;

?     Nikel alerjisi.

?     Ağır metallerin çözülmesi.

?     Paslanma ve kirİİ ortam.

?     Yüzey pürüzlü; bakteri üremesi için uygun
ortam.


Etiketler


Slider Altına
Söyleşi