Header Reklam
Header Reklam

Hycleen Automation System ile Sıhhı Tesisat Otomasyonu ve Güvenli Temiz Su Tedariği

25 Şubat 2019 Dergi: Şubat-2019
Hycleen Automation System ile Sıhhı Tesisat Otomasyonu ve Güvenli Temiz Su Tedariği

GF Piping Systems (GFPS)’in içme suyu tesisatlarının otomasyonu için geliştirdiği Hycleen Automation System, özellikle büyük bina komplekslerinde içme suyu tesisatlarının planlanması, kurulumu, işletilmesi ve bakımını güvenilir ve basit bir şekilde destekliyor. Bir paket olarak sunulan sistem, tesisata giren suyun kontrolü, denetimi, raporlanması gibi özellikleri ile suyun hijyenik ve sağlıklı kullanımına olanak sağlar. Uygun olmayan su sıcaklıkları, durgunluk ve biyofilm oluşumu nedeniyle bakterilerin oluşma riskini artırır. Bu nedenle, binalardaki içme suyu tesisatları dikkatle planlanmalı, tasarlanmalı ve çalıştırılmalıdır. Hycleen Automation System, planlamacılar için güvenli ve hızlı planlama, sistemi basit kurallara göre boyutlandırma, programlama ve karmaşık hesaplamalar olmadan hidrolik ayar imkânı sağlar. Sistem, sıhhi tesisatçılar için “Tak- Çalıştır” şeklinde güç ve veri için sadece bir kablo ile basit kurulum sunar. Bu şekilde hızlı ve yazılım destekli devreye alım söz konusu olur. Sistem yöneticileri için ise düşük bakım maliyetli temiz içme suyu sistemi, düşük riskli uygulama ile kullanım ve güncelleme konularında avantajlar sunar.Hycleen Automation System, optimum içme suyu hijyenini 4 adımda güvence altına alır: Önleme, İzleme, Müdahale ve Risk Değerlendirmesi

Hycleen Automation System bileşenleri

Sistem; Master Box, vanalar, güç kaynağı ve veri iletim kablolarından oluşur. Hycleen Automation Master Box, kurulan sistemi tek kablo sayesinde (her 500 m) 50 denetleyiciye kadar kontrol edebilir. Devreye alma sırasında Master Box, sistemdeki tüm vanaları ve sensörleri kimliği ve türü ile algılamakta ve bunları uygun uygulamalara aktarır. Önceden tanımlanmış değerlerle sistem hemen çalışmaya hazırdır. Bununla birlikte, tüm parametreler yalnızca Master Box aracılığıyla değil, aynı zamanda bilgisayara, tablete veya akıllı telefona bağlantı yoluyla da bireysel ihtiyaçlara uygun bir şekilde uyarlanabilir.LegioTherm 2T ve LegioTherm K vanaları, Master Box ile birlikte sistemin kalbinde yer alır. Önceden programlanmış parametrelere bağlı olarak çalışan vanalar, su sıcaklığı okumalarını algılayarak, değerleri Master Box’a aktarır. Özellikle büyük sıcak su dağıtım sistemlerinde –örneğin hastanelerde, otellerde, huzurevlerinde– durgunluk, pürüzlü yüzeyler ve 50°C’nin altındaki sıcaklıklar, biyofilmlerin oluşumunu ve böylece Legionella’nın çoğalmasını teşvik edebilir. Legionella’nın önlenmesinde, yeterince yüksek sıcaklıklarda ve düzenli su değişimi büyük önem taşır. Vanalardan otomatik olarak elde edilen verilerle hassas hidrolik ayar kontrolü ile Lejyonella bakterisinin öldüğü kabul edilen 70°C ile termal dezenfeksiyon yapılabilir. Türkiye’de Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi tesisat sistemlerinin temiz su kullanımı GFPS Hycleen Automation System ile kontrol altında tutuluyor.Slider Altına