GOOD-WAY

25 Haziran 2008 Dergi: Ağustos-Eylül 1999
Kanal içerisinde biriken küfler, bakteriler, mantarlar, tozlar, polenler ve diğer partiküller filtreye doğru birikerek, çoğalarak üremekte olup bunlar da yayılarak soluduğumuz havaya dağılmaktadır. Kapalı mekanlardaki hava, açık havaya göre 30 ile 100 kez daha kirlidir. Dünya Sağlık Örgütüne göre ofis, bina, fabrika, devlete ait binaların % 30’unun kapalı mekanlarda havayla ilgili sorunları bulunmaktadır. Kirli hava, binaların içerisinde çalışan insanların sağlığını tehdit etmektedir. Kapalı mekanlarda dolaşan bu toz ve partiküller baş ağrısı, göz kararması, bitkinlik, boğaz ağrısı, göz kaşınması, alerjik reaksiyonlar vb rahatsızlık ve hastalıklara sebep olduğu Dünya Sağlık Örgütünce de ispatlanmıştır. Bu hastalık ve rahatsızlıklar ciddi boyutlardadır. Sadece Amerika’da tahminen bu tip sağlık problemleriyle ilgili yılda 100 milyon dolar harcanır.

Bina-tesis ve işletmelerin çoğunda kazanlardan ısıtma, klimalardan soğutma veya taze havanın sirkülasyonu havalandırma kanallarından yapılmaktadır. Havalandırma kanallarında biriken pislikler ısının, soğutmanın ve nemin binaların içerisinde yeterli miktarda ulaşmasını engellemektedir. Binanızın içinde yeterli miktarda ve temiz havayı sağlayabilmek için havalandırma kanalları mutlaka temizlenmelidir.

GOOD-WAY HAVALANDIRMA KANALLARINI (ISITMA-SOĞUTMA VB.) TEMİZLEME METODU

Ekipmanlar:

1. Havalandırma kanallarının içerisine giriş deliği açmak için AQ-SN-ST, AQ-SN-L model makaslar veya AQ- HC-100 model dairesel kesici (standart deliciyle) kullanılır.

2. Açılan giriş deliğini temizleme işleminden sonra kapatmak için AQ-SD10, AQ-SD12 model dairesel kilitli kapaklar kullanılır.

3. Kanalın temizlenecek bölümünü ayırabilmek için AQ-BL tip uygun hava yastığı ve AQ-ID-A model portatif pompa (hava yastığını şişirmek için) kullanılır.

4. AQ-R1500, AQ-P1500 veya AQ- A2500 modelli kanalları temizleme makinalarından biri kullanılarak, uygun bükülebilir temizleme şaftına bağlanacak fırçalarıyla kanal içerisindeki pislik ve birikintiler gevşetilip, yerinden kaldırılmaktadır.

5. AQ-V2400 (yeni) veya AQ-V4000 Model Kanal Vakum Cihazıyla aynı anda kanal temizleme makinasının çözüp harekete geçirdiği tüm pislik ve partikülleri emip ortadan kaldırmaktadır.

6. AQ-FG-A Model sisleme cihazıyla, káfi miktarda AQ-OX-Q.haşere ilacı püskürtülerek kirlenme ve oksitlenme önlenir.

7. GPW-500 Model Yüksek.Basınçlı Yıkayıcıyla, kanalların hava geçen ünitelerinde bükülebilir boru demetleri, damlalık vb. diğer taşınabilir parçaların yıkanmasında kullanılır.

8. VAC-2 Hepa Islak-Kuru Vakum Cihazı, hepa filtrasyon sistemi ile nemli yerler, vantilatörler, difüzörler, kaydediciler, üst tavan ve parmaklıkların temizliğinde ve bükülebilir borular, damlalıklar ve diğer ünitelerin yıkanmasından sonraki suyun emilip haznede depolanmasında kullanılır.

9. Emniyetli çalışma içinde ekipmanlar içermektedir. PP-100 Model Koruyucu gözlük, PP-101 Eldivenler, PP-103 Güvenlik Maskesi ve PP-102 Kanal Maskeleri kanal temizleme esnasında kullanıcıyı dış tesir ve etkilerden korur.

Uygulama:

Kanal temizleme çalışmaları, kanalın tümü kısa bölümlere ayrılarak ardarda yapılacaktır. (Her biri 15.2 metre daha az aralıklarla) Kanalları temizleme çalışmaları geri dönüş hatlarından başlayarak, ekipman ve teçhizatların bulunduğu bölüme doğru devam edecektir..Kanal temizliğinden sonra, hat içerisinde bulunan ana (boru demet, damlalık vb.) ve yardımcı ekipmanların (difüzör, ızgaralar, kanal tavan bölmeleri vb.) tümünün temizliği yapılacaktır.

a. Kanalın temizlenmesine başlamadan evvel, kanal planının tamamı incelenmelidir. Böylece kanalın yerleşim ve mesafesi bellidir.

Dikkat! Kanal Temizleme çalışmalarına başlamadan önce, havalandırma sisteminin güç ve enerji sağlayan bölümleri kapatılmış olmalıdır.

b. Kanaldaki belirlenen her bir bölümün temizliği için, iki giriş deliği olmalıdır. Birinci giriş deliğinden, makinaya bağlanan bükülebilir şaft temizleme ekipmanlarıyla içeriye verilirken, ikinci deliğe bağlanacak vakum cihazıyla da emiş yapılacaktır. Kanalın devam eden bölümlerinde de giriş deliği yoksa AQ-SN-L makaslar veya AQ-HC100 dairesel delik açıcı (standart matkap kullanılacak) ile kesilerek giriş yerleri açılır. Bir bölümün temizliğinden sonra giriş deliği AQ-SD-10 veya AQ-SD-12 seri dairesel kapaklarla (giriş çapına bağlı) kapatılır. Kapaklar, daha sonraki temizliklerinde çok büyük kolaylık sağlayacaktır.

c. Giriş deliğinden vakumlamanın yapılabilmesi için, hava yastığı kanala yerleştirilerek şişirilerek, kanalın diğer tarafından hava geçişi önlenir ve sızdırmazlık sağlanır. Vakum cihazına doğru hareketli temizleme ekipmanlarının kaldırdığı toz ve pisliklerin tümü emilip depolanacaktır. Kanal içerisinde diğer tüm giriş delikleri arasındaki bölmelerinde temizlenebilmesi için hava yastıklarıyla havanın kaçışı önlenir.

d. AQ-V2400 (yeni) /.AQ-V4000 Kanal Vakum Cihazını, AQ-V10C veya AQ-V12C Kanal konnektörü ve AQ- SD-10 veya AQ-SD-12 dairesel kapaklara bağlayıp çalıştırır.

e. Kanal temizleme makinasına bağlanacak uygun bükülebilir şaftla birlikte temizleme fırçaları dönerek, kanal içerisinde ileriye doğru verilip temizleme işlemi bitince geri alınır. (Kanalda, temizlenecek bölümün mesafesi boyunca, vakum girişine kadar).

f. Kanalın diğer bölümlerinin temizlenmesi için B’den, E’ye kadar sırasıyla tüm maddeler uygulanır.

g. Kanalın bir bölümü temizlendikten sonra, AQ-FG-A sisleme cihazıyla AQ-OX-Q haşere ilacı püskürtülerek sistem dezenfekte edilir.

h. GOOD-WAY GPW-500 model portatif yüksek basınçlı yıkayıcı ile havalandırmanın demet eğimli boruları, damlalıklar vb. diğer taşınabilir parçalarının temizliği yapılır.

ı. VAC-2 hepa ıslak-kuru vakum cihazı (hepa filtre sistemli) ile nemler, difüzörler, vantilatörler, ızgaralar, kaydediciler ve üst tavanların temizliğinde ve eğimli demet halinde boruların, damlalıkların vb. gibi yıkanmasından sonraki suyun pisliklerle beraber emilip depolanmasında kullanılır.

Etiketler


Slider Altına
Söyleşi