Header Reklam
Header Reklam

Gökçe Oransal Brülörler Verimli Yanma Sağlıyor

08 Mayıs 2022 Dergi: Mayıs-2022
Gökçe Oransal Brülörler Verimli Yanma Sağlıyor

Gökçe Oransal AGP Sistemi, brülörün yanma kafası gerisindeki hava basıncına bağlı olarak, regülatör skalası üzerinde ayarlanmış değerlere uygun gaz debisi ile yanmasını sağlar. Bu sistemde; ideal yanma için gaz/hava oranı ile gerekli fazla hava oranını belirtmek yeterli olmaktadır. AGP sisteminin önemli bir diğer özelliği, bu ayarları külhan içerisindeki basınç değişikliklerini de dikkate alarak gerçekleştirmesidir. Kazandaki ısı veya buhar ihtiyacına göre brülör kademesiz olarak kapasitesini artırır veya düşürür. Oransal Brülörlerde gaz hatları veya oransal multibloklar kullanılır.

Konstrüksiyonu, modern formda olup bakım ve onarım kolaylığı sağlar. Alüminyum gövdesinin aerodinamik yapısı titreşimsiz ve sessiz çalışma akustik konforunu sunar. Uzun ömürlü ve kullanışlı Gökçe Brülörlerde yakıt ve bakım masrafları minimum düzeydedir. EN 676 esaslarına göre üretilen brülörler testlerden geçirilerek denetlenmektedir.

Gökçe C45 S, C55 S, C80 S, C80 AGP tip gaz brülörleri, oransal çalışma prensibiyle bütün ısıtma projelerine ve standartlara uygun olarak, doğalgaz veya likit petrol gazı (LPG) ile çalışacak şekilde imal edilir. Tam otomatik ve yüksek basınçlıdır. Hava ile gazın homojen karışımı ve verimli yanması için gerekli ayar olanaklarına sahiptir. Alev kontrolleri, iyonizasyon prensibiyle tam emniyetli olarak yapılır. Kazan montajına hazır, paket ünitelerdir. Brülörün çalışması için gerekli bütün emniyet, kontrol ve ayar cihazları, brülöre monte edilmiştir.Slider Altına