Header Reklam
Header Reklam

Gelecek Bölgesel Enerji Ağı

23 Eylül 2015 Dergi: Eylül-2015
Gelecek Bölgesel Enerji Ağı

Hazırlayan: Thermaflex Bölgesel Enerji ve Yenilenebilir Enerji İş geliştirme Direktörü Christian Engel

1981’de esnek bölgesel enerji çözümlerinin ilk tanıtılmasından bugüne kadar çok sayıda Bölgesel Isıtma ve Soğutma Ağı uygulamaları başarıyla kurulmuştur. Thermaflex, yeni ve gelişmiş çözümler yaratmak için ar-ge faaliyetlerinde kilit sektör paydaşları ile işbirliği yaparak küresel anlamda başarıya imza atmıştır. Bu işbirliğinin temelindeki vizyon; atık enerji miktarını azaltmak ve yenilenebilir kaynakların kullanımını artırmaktır. Teknolojik gelişmenin orijinal şartları korunmuştur: Ev bağlantısı başına daha az toplam yatırım, maksimum dayanıklılık, nem direnci ve sistem uygulama güvenilirliği Mevcut ve gelecekteki paydaş ihtiyaçlarını karşılamak için Thermaflex, yenilikçiliği bu noktalar ile desteklemektedir: Ağ dizaynı, hız ve uygulama kolaylığı, kalitesi, çevresel etki, etkinlik, sürdürülebilirlik ve lojistik. Terzi usulü yeni çözümler, çevreye minimum etki, uygulama güvenliği ve hızı gibi anahtar isteklere hitap etmektedir.


Başarı hikâyelerinin beraber yaratılması


Başarılı bir bölgesel ısıtma soğutma projesinin gerçekleştirilmesi ve gelecekteki operasyonun önemli bir köşe taşı optimize hat tasarımıdır. Bu, özel proje zorlukları ve ilgili müşterilerin ihtiyaçlarına uygun sistem çözümleri oluşturmak, tasarımda aktif destek ile elde edilebilir. Danışmanlar, müteahhitler, belediyeler ve operatörler gibi bütün paydaşlarla proje hazırlık aşamasında yoğunlaştırılmış işbirliği ve etkileşim, istenmeyen başarısızlık maliyetleri ve sözleşme farklılıklarının önlenmesi için en iyi çözümlerinin oluşturulmasını sağlar. Thermaflex, soğutma, ısıtma, kullanım sıcak ve soğuk su hatları ve yenilenebilir enerji uygulamalarında, önemli sonuçlar elde etmiştir.

Gelecek Bölgesel Enerji Ağı

Şekil 1: ‘Flextools’ network optimizasyon programı

Flexalink geleneksel yöntemlere kıyasla sahadaki bağlantıları % 70 oranında azaltır

Bir projenin uygulamasında en zorlu bölümü ele alındığında –branşmanlar ve bağlantılar-, % 100 kontrollü prefabrik çözümlerin (tüm öngörülemeyen dışsal etkilerle), paydaşlar için oldukça yararlı olduğunu kanıtlandı. Flexalink denilen prefabrik ev bağlantısı, geleneksel yöntemlere kıyasla, sahadaki bağlantıları en az % 70 oranında azaltır. Bir sokağın ısıtma hat kurulumu, günlük yaşantıdaki rahatsızlığı minimuma indirerek, operasyonel ve uygulama risklerini azaltarak bir gün içinde tamamlanabilir. Bu çözüm, bölge ısıtma konfor ve ekonomisine katkıda bulunur. Thermaflex’in, Stadsverwarming Purmerend ve Warmtenet Hengelo ile uzun süredir işbirliğiyle, daha küçük ölçekli bölgesel ısıtma hatlarında, yenileme ve yeni inşa projelerinde de prefabrik parçaları uygulandı. 15.000 adet Flexalink, müşteri gereksinimlerine ve özel şartlara göre tasarlanıp, son kullanıcın kullanımına sunuldu.


Kullanım Ömrü ve Çevresel Etki


Özenle seçilmiş malzemeler ve homojen kaynak bağlantıları sayesinde boru sisteminin kullanım ömrü 90 °C için 50 yıla kadar, 70 °C için ise 100 yıla kadar ulaşmaktadır. Her sıcaklık şartı için yaşam ömrü hesabı yapılabilmektedir. Termaflex, azalmakta olan dünya kaynaklarını efektif ve akıllıca kullanmayı bir sorumluluk olarak değerlendirmektedir. Thermaflex “beşikten beşiğe” felsefesini benimsemiştir. Thermaflex kendine koyduğu % 100 geri dönüşümlü sürdürebilirlik sınıfındadır. Flexalen 600 ürünleri “Cradle to Cradle Basic” sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Bütün Flexalen 600 serisi geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşmaktadır. Bununla birlikte kullanım çevrimi analizi sayesinde ürünlerimin çevreye etkisini tespit edilebilmektedir.


Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirlik


Ön izolasyonlu boru sistemi olan Flexalen 600 yüksek su buhar difüzyon direnci sayesinde kullanım ömrü süresince tutarlı olarak yüksek yalıtım performansı göstermektedir. Thermaflex enerji verimliliği ve sürdürebilirlik şartlarını yerine getirebilmek için bütün projeyi tasarım aşamasından başlayarak optimizasyon, uygulama, çalışma ve kullanım bittikten sonraki geri dönüşüm süreçlerini de göz önünde bulundurarak çalışma yapar. Thermaflex, proje planlama sürecine dâhil olarak kazandığı tecrübeyi, bölgesel ısıtma ve soğutma projelerindeki uygulama ve operasyon başarısının ana sebeplerinden biri olarak görmektedir. Bu yaklaşım, firmanın tedarik ve uygulama sürecini kısaltarak “just-in-time” (zamanındalık) prensibine göre hizmet vermesini sağlamaktadır.

Başarı hikâyeleri

2010-15: Bölgesel Isıtma - Purmerend, Hollanda


Bu renovasyon projesinde, yeniden tasarım ve yeni malzeme kullanımıyla ısı kaybı, mevcut ısıtma hattına göre % 30 azaltılmıştır. Eksiksiz planlama ve prefabrik boru sistemleri kullanılması sayesinde haftada 40 konutun bölgesel ısınma sistemi yeniden kurulmuştur. 4.000 konutun bağlantılarının yenilenmesi 2015 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.


2013: Bölgesel Isıtma - Otopeni, Romanya


Otopeni bölgesel ısıtma projesinin ilk adımı geleneksel ön yalıtımlı çelik borular yerine Flexalen kullanılması olmuştur. Bu sayede uygulama süresi % 75, maliyeti ise % 40 azalmıştır.


2010-13: Bölgesel Isıtma - Hengelo, Hollanda


Mevcut konutların yeni bölgesel ısıtma hattına bağlandığı bu projede Flexalink teknolojisi kullanılmıştır. Günde 14 konutun bölgesel ısınma hattına bağlanmasıyla uygulama maliyetleri % 20 oranında azaltılmıştır.


2012-13: Bölgesel Isıtma - St.Vincent, Karayipler

Karayiplerdeki St. Vincent adasında bulunan otelin soğutma ve içme suyu hatlarında Flexalen ön izolasyonlu boru sistemleri kullanılmıştır. Uzunluğu ve yüksek elastikiyeti sayesinde adanın sahilindeki yükseklik farklarının yarattığı sorunları çözmede etkili olmuştur. Bunun dışındaki önemli faktörler üstün yoğuşma engelleme ve kolay uygulamadır. Uygulamada çelik hatlara göre % 50 zaman tasarrufu sağlamıştır.

 Slider Altına