Header Reklam
Header Reklam

Friterm Dijital Kuru Soğutucu Ürünler ile Enerji Verimliliği

22 Ocak 2020 Dergi: Ocak-2020
Friterm Dijital Kuru Soğutucu Ürünler ile Enerji Verimliliği

Günümüzde yeraltı enerji kaynaklarının azalması; insanoğlunu yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya, bu doğrultuda ürünler geliştirmeye ve mevcut ürünlerde enerji verimliliğini artırmaya yönelik uygulamalar geliştirmeye yöneltmiştir. Otomasyon teknolojilerinin mevcut ürünlere en uygun çalışma senaryosunun uygulanması doğrultusunda yeterli enerji tüketilerek maksimum ısıl kapasitenin elde edilmesi sonucu enerji verimliliğinde artış elde edilmektedir. Friterm’in geliştirdiği “Dijital Kuru Soğutucu” ürününde, ürünün kullanılacağı bölgenin iklim koşulları göz önüne alınarak programlanabilir bir algoritma ile daha düşük miktarda enerji tüketimi yapılabilmektedir. Her bir kademede çalışacak fan sayısı ile fanların düşük veya yüksek devirde çalışması, dış hava koşullarına ve proses akışkanının sıcaklığına bağlı olarak programlanabilmektedir. Ürün üzerinde bulunan ve kullanım kolaylığı olan dokunmatik kontrol panelinde senaryonun modellenmesi yapılabilirken aynı zamanda ürünün çalışması esnasında akışkan giriş ve çıkış sıcaklığı, hava sıcaklığı, proses akışkanının soğutulması istenen sıcaklık değeri, havanın bağıl nemi, çalışma kapasitesi ve akışkan debisi parametreleri görüntülenebilmektedir. Friterm dijital kuru soğutucu ürünü, bakım ve arıza moduna sahiptir ve fanlardan herhangi bir veya birkaçının arıza göstermesi halinde ürün kendini by-pass moduna alıp çalışmasına devam edebilmektedir. Bu gibi durumlarda dokunmatik ekran üzerinde bakım/arıza sinyali gösterilmektedir. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde ürünün kullanılacağı iklim ve çalışma koşullarına göre tanımlanması gereken giriş parametreleri kolayca tanımlanabilmekte ve bu değerler kısa sürede değiştirilebilmektedir. 
Dijital kuru soğutucu ürününün akışkan debisi anlık olarak ölçülebilmekte ve hem kontrol ekranı üzerinde hem de kontrol odası ile bilgi paylaşımı yapılabilmektedir. Proses akışkanının debisi kontrol edilerek anlık termal performans sağlanabilmekte ve izlenebilmektedir. 
Dijital kuru soğutucu ürün, soğuk iklimlerde proses akışkanının donabilme ihtimaline karşın bir dozaj pompası vasıtasıyla etilen veya propilen glikol gibi antifriz akışkan beslemesi yapabilmektedir. Sensörler vasıtasıyla sıcaklığı ölçülen akışkana %20-60 arasında antifriz akışkan beslemesi yapılabilmektedir. 
Zorlanmış taşınım vazifesi gören fanlarda mekanik titreşimlerin standart seviyelerin üzerine çıkması durumunda geri dönülemez arızalara ve dolayısıyla dijital kuru soğutucu vazifesinde aksamaya neden olmaktadır. Dijital kuru soğutucu fanlarına monte edilen titreşim sensörleri vasıtasıyla bu gibi durumların önüne geçilebilmektedir. Titreşim seviyeleri ürünün çalışması boyunca izlenebilmekte, limit değerlere yaklaşıldığında hem dokunmatik panel üzerinden hem de kontrol odasına uyarı bilgisi vermektedir. 
Adyabatik soğutma için kullanılan dijital kuru soğutucu üzerine monte edilmiş nem sensörleri vasıtasıyla dış ortam nemi azaldığı durumlarda ağ üzeri spreylemeli sistemler için spreylerden, soğutma pedli ürünler için ise pompa vasıtasıyla dış ortam nemi artırılabilmektedir.Slider Altına