Header Reklam
Header Reklam

ETNA’dan TS EN 12845’e Uygun Yangın Pompaları

02 Mart 2020 Dergi: Şubat-2020
ETNA’dan TS EN 12845’e Uygun Yangın Pompaları

Yangın, kontrolümüz dışında gelişen “yanma prosesi” sonucu, ağır can ve mal kaybına uğrama ihtimalimiz olan afetlerin başında gelir. Maddi ve manevi zarara uğrama riskinin bu kadar yüksek olduğu bir konuda önlem alınması da kaçınılmazdır. Bu prensipten hareketle ülkemizde, yangına karşı önlem alınması hususunda yönetmelikler ve standartlar tesis edilmiştir. Ülkemizde yangınla mücadele konusundaki yasal zeminin temelini; 

  • 19/12/2007 tarih ve 26735 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 27/11/2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ve
  • 10.2015 tarihinde yayımlanan “TS EN 12845:2015/AC:2016 :2016 Sabit yangın söndürme sistemleri - Otomatik sprinkler sistemleri - tasarım, montaj ve bakım” standardı oluşturmaktadır.

Söz konusu “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik”; tüm yapılarda yangına karşı önlem alınmasını zorunlu kılmakta olup, yönetmelik hükümlerine uyulmaması sonucu oluşacak maddi ve manevi zararlardan dolayı tüm tarafları (üretici, proje firması, danışman firma, yüklenici, son kullanıcı) müteselsilen (kusurlarıyla orantılı olarak) sorumlu tutar. Yangınla mücadele kapsamında tesis edilecek yangın pompasının elektriksel ve mekanik özelleri TS EN 12845 yangın standardında tarif edilir. TS EN 12845, Avrupa Yangın Standardı olan EN 12845(2009) ile aynı olup, Avrupa Standardizasyon Komitesi’nin (CEN) izniyle Türk Standartları Enstitüsünce oluşturulmuş “Türk Yangın Standardı”dır. ETNA TS EN 12845 standardına uygun yangın pompaları, kararlı bir debi (Q)-basınç (H) eğrisine sahiptir. Pompalar; iki elektrik tahrik motorlu veya bir elektrik, bir dizel tahrik motorlu olacak şekilde %100 yedeklidir (Üç pompalı sistemlerde; pompalardan ikisi talep edilen anma debi-basınç ihtiyacını karşılayacak kapasitede tesis edilir). 

Elektrik/Dizel Tahrikli Yangın Pompası Özellikleri
Debi (Maks.): 3x500 m3/h
Basınç (Maks.): 120 mSS
Pompa Gövdesi: GG25 & GGG40 & AISI304
Pompa Fanı(Çark): GG25 & AISI304 & Bronz
Sızdırmazlık: Mekanik Salmastra
Elektrik Tahrikli Maks. Güç: 250 kW
Dizel Tahrikli Maks. Güç: 300 kW    
Pompa Adedi: 2 & 3
Jokey Pompa Adedi: 1
Harici Kontrol Voltajı: 12-24V

TS EN 12845’e göre yangın pompası performans özellikleri nasıl olmalıdır?
TS EN 12845’e göre yangın pompası, kararlı bir H(Q) eğrisine sahip olmalıdır.
Kapalı Vana Değeri: Pompanın kapalı vana değeri (Sıfır debide pompanın verebileceği maksimum basınç), anma değerinin %125’ini geçmemelidir.
Anma Değeri: Talep edilen debi-basınç değerinin pompa hidrolik eğrisi üzerindeki kesiştiği nokta.
Maksimum Yük: Pompa gerektiğinde anma debisinin %140’ı kapasite çalışabilmelidir. Yangın pompası; anma değerinin %140 kapasitesinde çalışırken, basınç en fazla anma değerinin %70 mertebelerine kadar düşmelidir.

Açıklamalar
1. En istenilmeyen alan
2. Tasarımlanan pompa akışı
3. İstenen en büyük akış
4. En çok istenilen alan

Yatay durumdaki pompa gruplarının pompası ile pompayı harekete geçirme mekanizması arasındaki bağlantı, bağımsız olarak ayrılabilmeyi sağlayan ve su alma veya boşaltma borusunu etkilemeden pompa içlerinin muayene edilmesine veya değiştirilmesine imkân veren tiptedir. Uçtaki emme pompaları geri çekmeli tiptir. ETNA TS EN 12845 standardına uygun yüksek performanslı ve uzun ömürlü pompa, motor, kontrol panosu ve sistem aksesuarlarından oluşan yangın pompaları ile yapılar güvence altına alınıyor.
 Slider Altına