Clivet Hava Soğutmalı Gruplar

27 Haziran 2008 Dergi: Nisan 2006
Spinchiller serisi chiller gruplarının gelişiminde ulaşılan sonnoktayı temsil eden cihazlardan biridir. Kısmi yüklerde verim optimizasyonu yapabilmek için özellikle dizayn edilmiştir, Spinchiller serisi cihazlar normal çalışma koşullarında, aynı kapasitedeki diğer chillerden, düşük enerji tüketimi sağlar.

Cihazı şu şekilde karakterize edebiliriz: Verimlilik imalatı sırasında cihaza yüklenen üstün özellikler sayesinde Spinchiller özellikle kısmi yük koşullarında çalışırken yüksek enerji verimini garanti eder; Kendini adapte edebilme yeteneği, elektronikteki gelişmeler chillerin çalışma parametrelerinin tüm sistemin yük koşullarına adapte olabilmesini sağlamaktadır. Enerji tüketimi optimize edilmekte, ses azaltılmakta ve cihazın ömrü artırılmaktadır. Güvenilir Scroll kompresörler ve yeni dizayn edilmiş elektronik kontroller sayesinde benzer kapasitedeki geleneksel cihazlarla daha önce erişilmemiş bir güvenlik seviyesine erişilmiştir.

Spinchiller'ler ısıl yükler azaldıkça yükselen bir verim yakalayacak, maksimum yük durumunda ise ihtiyacı karşılayabilecek şekilde yeni bir konsept ile üretilmiş cihazlardır. Farklı mevsimlerdeki yük değişimlerinden ötürü chillerler uzun süre kısmi yük koşulları altında çalışmaktadırlar. Bir Spinchiller ünitesi her zaman ultra yüksek verimlilikle birlikte maksimum konfor, sistemin ömrünün uzun olması ve büyük bir enerji tasarrufu sağlar.

Spinchiller'lerin dizaynındaki kilit noktalardan biri de, alışılagelmiş daha az sayıda daha büyük yarı hermetik kompresörler yerine tek bir soğutma devresi için Scroll kompresörlerden oluşan bir batarya kullanılabilmesidir. Böylece talebe göre kompresörlerin gereken kadarının devreye girmesi veya çıkması ve böylece sistemin yüklere daha iyi adaptasyonu sağlanmış olur. Spinchiller ünitelerinde kullanılan gelişmiş kontrol cihazları sayesinde kompresörlerin aktivasyon sıraları optimize edilir ve çalışma devreleri dengelenir. Bir iklimlendirme sistemi içinde yer alan chiller, sistemde oluşabilecek maksimum yük göz önüne alınarak seçilir. Pratikte, maksimum yük gerektiren dönem, tüm çalışma zamanının çok az kısmını oluşturmaktadır. Farklı binalar için yapılan simülasyon testlerinde toplam çalışma zamanının ortalama % 90'nında, %60'dan daha az bir ısıl yükle çalışıldığı belirlenmiştir.

Bilgi: 0232. 458 05 67

Etiketler


Slider Altına
Söyleşi