Header Reklam
Header Reklam

Canovate Isı Pompaları

05 Şubat 2020 Dergi: Şubat-2020
Canovate Isı Pompaları

Isı Pompaları, ihtiyaç duyulan enerjinin %75 kadarını, yenilenebilir enerji kaynağı olan toprak, su veya havada bulunan enerjiden “bedava” olarak alıyor. Ortaya koyduğu yüksek verimlilik sayesinde, standart iklimlendirme cihazlarından daha az bir işletme maliyetiyle herhangi bir kapalı alanın “ısıtma-soğutma-sıcak su” ihtiyacı karşılanıyor. Canovate Isı Pompası, yenilenebilir enerji kullanılarak, ısıtma-soğutma-sıcak su elde etmek için en verimli sistemdir. Konutlar, oteller, sanayi tesisleri, Avm’ler ısı pompasına yoğun talep göstermektedir. Kısaca, ısı pompaları, doğalgaz ithalatının bağımlılığından kurtulmak ve cari açığı azaltmak için, yenilenebilir bir ısıtma ve soğutma teknolojisidir. Bu nedenledir ki, Avrupa ülkeleri ve Amerika’da  %60’ın üzerinde yaygın olarak ısı pompası kullanılmaktadır. 
 
Isı pompaları, %70 oranında verimlidir
 

Enerji tasarrufuna olan katkısını örneklemek adına, eğer ülkemizde konutlarda ve endüstriyel alanlarda (ısıtma-soğutma-sıcak su) “Canovate Isı Pompası” kullanılıyor olunsaydı, barajlarımızdan günlük elde edilen yaklaşık 190.326.390 KWH enerjinin, 1.5 katı kadar enerjiyi günlük olarak tasarruf edebilirdik. Bu sayede, ülkemizin enerjide dışa olan bağımlılığını azaltarak, enerji ithalatına ödenen döviz tutarını düşürerek, cari açığımızı ciddi oranda azaltmış olurduk. Türkiye’de, her gün yaklaşık 947.952.610 KWH enerji üretiliyor ve bunun 480 milyon KWH’lık kısmı ithal doğalgaz ve kömürden elde edilmektedir. 
Isıtma-soğutma elde etmek için kullanılan, ekonomik ve verimli sistemin ısı pompası olduğunu ifade eden Canovate Enerji Sistemleri Genel Müdürü Rıfat Kayapınar, şunları söyledi: 
“Yenilenebilir enerji kaynağı olan toprak, su veya havadaki mevcut ısıyı değerlendirerek çalışan ısı pompaları, standart iklimlendirme cihazlarından %70 oranına kadar ulaşan daha az bir maliyetle, ısıtma-soğutma ve sıcak su ihtiyacını karşılıyor. Tüm bunların yanında, fosil yakıtların oluşturduğu çevre kirliliğini ve odun - kömür ile ortaya çıkan atık kül uzaklaştırma maliyetlerini de ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda ısı pompaları, doğalgaz, odun veya kömürün temin edilmesinin zor olduğu bölgelerde de, ısınma-soğutma sorununun çözümünde tek çözüm yoludur” dedi. 
 
Isı pompası kullanmanın 10 faydası

 
Türkiye’nin inovasyon ve ar-ge merkezi olarak faaliyet gösteren Canovate Group’un şirketleri arasında yer alan Canovate Enerji Sistemleri A.Ş. firmasının, ülkemizde ilk kez geliştirdiği “Canovate Isı Pompası”nı kullanmanın faydaları şunlardır:
 
1-Isı pompaları, %70’e varan oranda enerji tasarrufu sağlıyor. Enerji kaynağı olarak, hava, su ve toprakta depolanan enerjiyi kullanması sebebiyle, konvansiyonel enerji kaynaklarını kullanan sistemlere göre, daha ekonomik bir işletme maliyeti sunuyor. Bu noktada en önemli husus, ısı pompası ile yapılacak uygulamalarda doğru tasarımlar yapılması ve sistemin verimliliğinden tamamen faydalanması olmaktadır.  
 
2-Isı pompası sistemi, kendisini kısa sürede amorti ediyor. Canovate Isı Pompaları, yüksek COP değerine sahip olduğu için, kurulumdan sonra işletme giderlerini düşürerek, hızlı bir geri dönüş sağlıyor. Projelerin kendi amorti etme süresi, ortalama 12-24 ay arasında değişiyor. Tasarlanacak sistemin koşullarına göre oluşan bu amortisman süreleri, uzman ekipler tarafından yapılan analizlerle ortaya konulmaktadır. Hayata geçirilen projeler, genellikle benzeri olmayan mühendislik uygulamaları olmaktadır ve teorik olarak hesaplamaları yapılan amortismanlar ile uyumluluk göstermektedir.
 
3-Tek sistem ile ısıtma-soğutma-sıcak su ihtiyacı karşılanıyor. Canovate Isı Pompası sayesinde, birden fazla cihaz kullanmaya gerek kalmıyor. Isı pompası ile ısıtma-soğutma-sıcak su işlemleri, artık tek bir cihazdan yapılabiliyor. Özel proses uygulamalarında, ısıtma yapılırken soğutma işleminin bedava olması veya soğutma esnasında sıcak su temininin bedava olması gibi sistem verimliliğini üst düzeye çıkartan özel cihaz tasarımları mevcuttur.
     
4-Isı pompasının kullanım ömrü uzundur. Ortalama 10-12 sene kullanılıyor ve kullanıldığı duruma bağlı olarak bu süre daha da uzayabiliyor. Konvansiyonel sistemlerde, bu sürelerde kullanımlar için belli aralıklarla ağır bakım maliyetleri oluşmaktadır. Ülkemizde ise, pek çok konvansiyonel sistem yetersiz bakım sebebiyle çok daha kısa zamanlarda atıl duruma gelerek, sistem revizyonu ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.

5-Isı pompasının daha az bakım ihtiyacı bulunuyor. Canovate Isı Pompaları, yılda bir kere kullanıcı tarafından kolayca kontrol edilebiliyor. Endüstriyel tipteki cihazların ise, 3-5 sene aralığında kontrol edilmesi yeterlidir. Konvansiyonel sistemlerde ise, 6/12 aylık sürekli bakımlar, tesisat temizlikleri, kazan tadilatları vb gibi durumlar oluşmaktadır.
 
6-Devlet teşviki almak mümkün. Tesislerde, enerji tasarrufu sağlanması amacıyla yapılan projelere, devlet desteği sağlanabiliyor. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bu konuda verimlilik arttırıcı sistemlere önemli destekler vererek, yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik etmektedir. 

7-Doğal afet durumlarında güvenlidir. Isı pompalarında yanma-patlama gibi sonuçlar olmadığından, yangın, deprem ve sel gibi durumlarda, bir zafiyet doğurmuyor. Doğal afet durumlarında güvenlidir. 
 
8-Canovate ısı pompaları, çevrecidir. Isı pompaları, çalışma sırasında enerji kaynağı olarak fosil yakıt kullanmaz. Bu nedenle de, çevreye sera gazı salınım yapmaz. Baca gazı - zehirli atık üretmez. Özetle, %100 çevrecidir. 
 
9-Görüntü kirliliğini önlüyor. Isıtma-soğutma yapılırken, birçok alanda onlarca klima cihazını kullanmak yerine, gerekli kapasitenin ihtiyacı tek bir ısı pompası cihazında toplanarak, çatı ve bodrum katı gibi bir alana yerleştiriliyor. Pencere altı ve kapı önü gibi çeşitli alanlardaki klima dış ünitelerinin görüntü kirliliği engelleniyor.    
 
10-Türkiye, sahip olduğu iklim şartları, doğal su kaynakları ve denizlere olan uzun sahilleriyle, ısı pompasının kullanımına uygundur. Doğal enerji kaynaklarını kullanarak, ülkemizin birçok bölgesinde yüksek verimli, çevreci sistemlerle ısıtma-soğutma ve sıcak su ihtiyacı karşılanabilir.Slider Altına