Boytim'den Su Yalıtımına Mükemmel Çözüm: Special-System

14 Nisan 2008 Dergi: Ekim-Kasım1997

Special-System üç ürün arasında kimyasal reaksiyona dayanarak yüksek ve negatif taraftaki su basıncına sızdırmazlık sağlayan-kolay ve çabuk uygulanan bir sistemdir.

 

Powder - No 1

Anorganik maddeler içeren çimento bazlı toz. Su ve buhar geçirmezliği sağlar, zemin suyuna karşı dirençlidir. Yüzeyde bulunan tuzların yapıya zarar vermesini önler.

 

Powder X

Katalizörle hızlandırılmış çimento bazlı, çabuk priz-lenen su kesici. Akan suyu hemen keser. Powder No 1 kaplanmış yaş yüzeye toz halinde sürülür.

 

Sealing liguid Modifiye disilikat solüsyonudur. Yüzey kapillerinde toz komponentlerinin içerisinde bulunan bileşiklerle reaksiyona girerek kuvvetli silikat bileşiği oluşturur.Bu  bileşik  Special System'in yüzeye yapışmasını sağlar.

 

Uygulama alanları

?          Mineral yüzeyli kilerlere.

?          Yeraltı oto park yerlerine.

?          Depolara, kuyulara.

?          Beton  ve tuğla duvara.

?          Hem bölgesel hem de tüm yüzeye uygulanır.

?          Special System tüm mineral yüzeylerde iç taraftan koruma amaçlı kullanılır.

 

Kullanma talimatı

?          Yüzey  düzgün, solid ve porozlu olmalı.

?          Yüzeyde çimento köpükleri,   toz   hareketli birleşim yerleri ve çatlaklar bulunmamalı.

?          Yüzey bitum, yağ, gres,boya vs. içermemeli.

?          Basınçla fışkıran sular Powder X ile kesildikten sonra Special System tatbik edilmelidir.

 

Uygulama 5 adımda yapılır.

1.         Adım:

?          Tüm yüzey doyma noktasına kadar su ile ıslatılır.Povvder No 1 su ile karıştırılarak kalın bir fırça ile sürülebilen çamur haline getirilir ve tüm yüzeye tatbik edilir.

 

2.         Adım:

 

1. Aşama3. Aşama

?Powder No 1 kaplanmış yaş   yüzeye   eldivenli   elin caya kadar Powder X sürülür.

 

3.Adım:

?Powder X üzerine, yüzey doyuncaya kadar fırça ile Sealing Liguid sürülür. Silisli ajanlar kristalize olur, sertleşir ve yüzeyi kuvvetlendirir.

4.ve 5. Adımlar:

 

?Sealing Liguid uygulandıktan sonra, Powder No 1 çamurundan bir kat daha sürülür. Bu kattan 20 dakika sonra Powder No 1 çamurundan bir kat daha sürülerek Special System uygulaması tamamlanır


Etiketler


Slider Altına
Söyleşi