Bermad Kontrol Vanaları

27 Haziran 2008 Dergi: Şubat 2004
Pompa sistemlerinde yaşanan temel sorunlardan birisi de koç darbesi problemleridir. Pompa çıkışlarında kullanılan geri dönüşü önleyici klapelerin tipi bu problemlerde önem taşımaktadır. Çünkü iletim sisteminin kaynağı olan pompanın çalıştırılması ve durdurulmasında bu klapeler akışkanın boru içerisinde hareketinin ilk başlangıcı ve son durduğu nokta olmaktadır. Böylelikle, başlangıç ve son olan bu elemanın açılma ve kapanmasının zamanı, yapısı ve kontrol edilebilir olması çok büyük önem taşımaktadır. Bermad kontrol vanalarından 740 serisi Pompa Kontrol Vanaları ve 760-03 Açma Kapama Hız Kontrollü Çekvalfler klasik klapeler yerine sunulmaktadır.

740 Pompa kontrol vanası, pompa çıkışına monte edilmekte ve pompa ile senkronize bir çalışma imkanı sağlamaktadır. Pompa kontrol vanası üzerinde Limit Switch ve 24 V Selenoid yer almakta olup, pompa ile kontrolü sağlayan elektrik panosu bulunmaktadır. Pompaya start verildiğinde önce pompa çalışmaya başlamakta ve vana sinyal hattı üzerinde yer alan hidrolik iğne valf sayesinde kontrollü olarak yavaş yavaş vananın açılmasını temin etmektedir. Böylelikle pompa çıkışındaki klape aniden açılarak, hem boru içerisinde su hızının ani değişimi ile darbe oluşumunun önüne geçilmiş olmakta; hem de pompanın elektrik motorunun ani açılma ile fazla akım çekerek hasar görmesi engellenmektedir. Pompanın durdurulmasında ise öncelikle enerjisi kesilen selenoid vasıtasıyla pompa kontrol vanası, tedrici olarak kapanmaya başlamakta ve vananın kapanma noktasında limit switch sayesinde pompa durdurulmaktadır. Bu durumda, pompa tam kapasite çalışır iken aniden durdurulmamış ve böylelikle boru içerisindeki su hızı ani olarak değişmemiş olacak ve koç darbesi oluşumuna izin verilmeyecektir.

Burada belirtilmesi gereken önemli bir husus da boru hattının doldurulması durumlarında boru içerisinde su hızı yüksek değerlere çıkabilmekte ve böylelikle ideal seçilmiş olan pompanın Q Ğ Hm (Debi Ğ Basınç) noktasından uzaklaşmasını, dolayısıyla verimin düşmesini doğurmaktadır. Pompa kontrol vanasının hidrolik sinyal sistemine ilave edilecek basınç kontrol pilot elemanı sayesinde pompanın çalışma basıncı ayarlanabilecektir. Dolayısıyla, boru hattı boşken dolduruluyor olsa dahi pompa hep ideal Q Ğ Hm (Debi Ğ Basınç) noktasında çalışabilecektir. Bu da pompa sisteminin, motor aksamının ve boru hattının hasar görmesini engelleyecektir.

Sonuç olarak hidrolik prensiple çalışan kontrol vanalarından sadece bir model olan Pompa Kontrol Vanaları da akışkan iletim sisteminin kontrol altında tutulmasını, yüksek verimi ve kazancı temin eden ve sistem sürekliliğini sağlayan ekipmanlardır.

 Bilgi: 0232. 433 59 43

Etiketler


Slider Altına
Söyleşi