Header Reklam
Header Reklam

Aquatherm'den 21. Yüzyılın Borusu Cam Elyaf Takviyeli Boru

11 Nisan 2008 Dergi: Haziran-Temmuz 1999
Aquatherm'den 21. Yüzyılın Borusu Cam Elyaf Takviyeli Boru

O zamanlar normal PP borulara kıyasla uzama % 67 bloke edilmişti. 1992 yılında yine lider olarak, normal PP borulara kıyasla uzamayı % 80 oranında indiren delikli alüminyum folyo ile takviyeli stabi boruyu pazara "Aquatherm" sundu. Alüminyum folyolardaki delikler sayesinde, bu boruda dış PP kaplama ile iç PP boru birbirine entegre olmaktadır. Delikli alüminyum folyo ile takviyeli stabi boru daha düşük et kalınlıklarında, daha yüksek basınçlara dayanım göstermekte ve folyolardaki delikler sayesinde uzama, alüminyum uzama katsayısına indirilmektedir.Resimde de görüldüğü gibi, Aquatherm Cam elyaf takviyeli boru, polipropilen ve orta katmandaki özel bir cam elyaf takviyeli PP-R 80 karışımı ile üretilmektedir. Avantajlarına gelince;

 

?          Normal PP R-80 borulara göre % 80 daha az uzar.

?          Debi Normal PP borulara kıyasla % 20 daha fazladır.

?          Sağlamlık ve işletme şartları alüminyum takviyeli stabi boruya eşittir.

Bunun yanında, cam elyaf takviyeli borunun alüminyum takviyeli stabi borulara kıyasla da avantajları bulunmaktadır. ?    Fiyatı % 40 daha ucuzdur.

 

?          Ağırlık olarak daha hafiftir.

?          Özellikle dondurucu hava şartlarında PP R-80 borulara göre daha dirençlidir.

?          Tıraşlamaya gerek kalmaz. Pratikteki tıraşsız kaynak hatlarına artık paydos.

?          Doğrudan füzyon kaynağı uygulanır.

 

2000'li yılların borusu Aquatherm Cam Elyaf Takviyeli Boru yine Polipropilen Boru Teknolojisinin lideri Aquatherm GmbH'tan.

Yanda da görüldüğü üzere Aquatherm cam elyaf takviyeli boru, normal PP R-80 boru ile karşılaştınldığmda % 80 daha az uzamaktadır. Bu daha geniş kelepçe aralığı, daha az kelepçe maliyeti ve daha hızlı işçilik anlamına gelecektir. Dolayısıyla sıva üstünden sonradan yapılan kat kaloriferi tesisatı uygulamaları için son derece uygundur. Mevcut yeşilin yanında beyaz renkli olarak da üretilmesi ve çok çeşitli bağlantı parçası, her uygulamada en uygun çözümü yaratmanızı sağlar.

 

Kireç oluşumu sıcak su kullanan makinalarm en büyük düşmanıdır. Solenoid vanaların tıkanması, buhar kazanları, su seviye kontrolleri vs.'de kireç oluşumu ve sonuç olarak makinanm tamamıyla bozulması, kireç oluşumundan kaynaklanan sonuçlardır. Bu satışların bulunan bir by-pass vanası sayesinde EC80/778 normuna uygun su karışımı sağlanır. Karıştırma % 20 ile % 50 arasında yapılabilir. Pre-coat filtre aynı zamanda reçine kartuşunu korur: Temiz bir reçinenin değiştirme kapasitesi önemli ölçüde artar.

 

QL3 BVVSO-2000 QL3 BWSO-7000

 

kaybına ve fazladan bakım ihtiyacına sebep olur. Tüm bu problemler aşağıda tanımlanan kısımlardan oluşan Everpure filtre-yu-muşatıcı kombinasyonu kullanarak çözümlenebilir.

 

1.         Kapama vanalı bir filtre kafası ile çok kolay değiştirilebilen bir kartuştan oluşan ve aşağıdaki arıtımları gerçekleştiren standart bir Everpure Precoat su filtresi.

?          Klor gibi tüm kötü tad ve kokuları antır.

?          0.5 mikrona kadar tüm safsızlıkları filtre eder.

?          Asbest lifleri, mantar ve cıyptosporidium gibi mikroorganizmaları arıtır.

 

 

2.         Kapama vanalı bir filtre kafası ile birleştirilmiş bir reçine kartuşu BWSO-2000 ya da bir reçine tankı BWSO-7000'Den oluşan bir su

yumuşatıcısı.

 

?          Reçine kartuşu ve reçine tankı çabuk değiştirilebilen tiplerdendir.

?          İyon değiştirme kapasitesi:

-          BWSO-2000 için 120.000 ppm

-          BWSO-7000 için 420.000 ppm'dir.

?          By-pass sistemi ile teçhiz edilmiştir.

?          Rejenerasyon merkezlerinde kolaylıkla rejenere edilir.

 

Yumuşatıcı reçinenin iyon değiştirme prensibine göre çalışır ve sonuçta filtre edilmiş su kısmen veya tamamen kireçten  arındırılır.  Yumuşatıcı  kartuşunda Teknik Bilgi Kapasite 4C kartuş: ± 5680 litre Kapasite,

 

-          giriş suyu kalitesi

-          debi

-          giriş hattı basıncı

-          debinin sürekliliğine göre değişebilir.

 

Sıcaklık

Giriş suyunun sıcaklığı 38°C'yi geçmemelidir. Su basıncı Maksimum hat basıncı 10 bar'dır. BağlantılarTüm  kafalarda  boru  bağlantıları  3/8' NPT'dir. ÇalıştırmaSistemler monte edildiklerinde ve her kartuş değişiminde su tam basınç ve debide BWSO-2000 için 3 dakika BWSO-7000 için ise 5 dakika süre ile drenaja akıtılmalıdır.Otomatik Rejenerasyon Sistemi Sistem gerekli bağlantılar ve bir tuz tankı ile teçhiz edilmiş bir çerçeve üzerine monte edilmiş bir zaman saatinden meydana gelir.Sistem 6 adet BWSO-2000 kartuşunun ya da 3 adet BWSO-7000 tankının reje-nerasyonunu aynı zamanda gerçekleştirebilir. Bir rejenerasyon süresi 2 saattir. Hazırlanılacak tuzlu su için iki rejenerasyon çevrimi arasında 8 saat beklemek gereklidir. Bu sonraki rejenerasyon için optimal şartlar garanti eder. Sistemler daima dikey olarak monte edilmelidir.


Etiketler


Slider Altına