Header Reklam
Header Reklam

Alarko Kombi Boyler ve Isıl Denge Tankı

22 Aralık 2016 Dergi: Aralık-2016

Yenilenebilir enerji kullanılarak sıcak su üretimi günden güne artıyor. Sıcak su tesisatındaki klasik yardımcı cihazlar bu yöntemlerin ihtiyacına cevap veremiyor. Alarko kombi boyler ve ısıl denge tankları bu amaçla tasarlandı. Yenilenebilir enerjiyle çalışan ısı pompası ve güneş kolektörü gibi sıcak su üreticileri ile katı yakıtlı kazanlar, sıvı-gaz yakıtlı kazanlar gibi davranamaz, ısı talebini hemen karşılayamazlar. Bu durumda sıcak suyun depolanması ve ani talepler için kullanıma hazır durumda bulundurulması gerekir. Kombi boyler ve ısıl denge tankı bu ihtiyaca cevap veren ürünlerdir.

Kombi Boyler ve Serpatinli Kombi Boyler

alarko kombi boyler

Kombi boyler, hem ısıtma tesisatından gelen suyun depolanmasını hem de duş ve musluklara gidecek sıcak kullanım suyunun üretimini tek bir cihaz içinde gerçekleştirerek yerden tasarruf sağlar. En üst seviyede ısı yalıtımı yapılmıştır. Kazan suyu ile kullanım suyu birbirine karışmazken, ısıları birbirine aktarılır. Serpantinli kombi boylerde ise güneş enerjisinin de tüm sisteme katkıda bulunmasını sağlanır. Güneş kolektöründe dolaşan su serpantine bağlanır. Böylece özel katkılı olan bu suyla, diğer ısı üreticilerinin suları birbirine karışmamış olur. 500 litre ile 2000 litre arasında 9 tip vardır. Isıtma tarafındaki basınç dayanımı 3 bar, sıcak su tarafındaki ise 10 bar’dır. Kullanım suyuyla temas eden yüzeyler emaye, diğer iç yüzeyler siyah çelik sacdır.

Isıl Denge Tankı

alarko isil denge tanki

Isıl denge tankı yüksek seviyede ısı yalıtımı yapılmış, basınca dayanıklı su deposudur. Akümülasyon tankımızla benzeri işleve sahiptir. Farklar tablosu aşağıdadır:

 

Akümülasyon Tankı

Isıl Denge Tankı

İç yüzey kaplaması

Emaye

Kaplama Yok

Basınca dayanım

10 bar

3 bar

Su bağlantı yeri

4 adet

9 adet

Sensör/termometre bağlantı yeri

2 adet

4 adet

- Katı yakıtlı kazan veya ısı pompası, ısıtma tesisatından gelecek ani ısı taleplerine hemen cevap veremez. Isıl denge tankında depolanmış sıcak su ile bu ihtiyaç giderilir.

- Birden fazla ısı kaynağının tesisatı besleyeceği durumlarda, sıcak suların tek bir hacimde toplanmasını ve buradan dağıtılmasını sağlar.

- Yoğuşmalı sistemlerde verim, dönüş suyu sıcaklığı azaldıkça artar. Dönüş suyunun, ısıl denge tankı içinde oluşan sıcaklık katmanlarının en soğuk olan bölümünden alınmasıyla bu sağlanmış olur.

- 100 litre ile 2000 litre arasında 10 tip vardır. Basınç dayanımı 3 bar’dır. İç yüzey siyah çelik sacdır.Slider Altına