Header Reklam
Header Reklam

Sağlıklı Bir Nem Düzeyi Nasıl Sağlanır?

25 Aralık 2022
Sağlıklı Bir Nem Düzeyi Nasıl Sağlanır?

Condair Türkiye Genel Müdürü Gökhan Yalınay, karantina sonrası, COVID dünyasında işletmelerin iç mekan nem seviyelerine ilişkin tavsiyelere nasıl uyabileceklerini irdeliyor.

COVID-19 “işe dönüş” kılavuzunun bir parçası olarak, iklimlendirme ve bina hizmetleri sektöründeki birçok önde gelen yetkili, işverenlere işyerindeki nem oranlarını %40-60 RH arasında tutmalarını tavsiye ediyor. Çalışmalar, bu nem seviyesinin solunum bağışıklık sistemimizin savunmasını iyileştirdiğini ve virüslerin havada ve bulaşıcı olarak kalma süresini en aza indirdiğini göstermiştir.

Kanal içi buharlı nemlendirici

Ülkemizin genelinde yaz boyunca, iç mekan nem seviyelerimiz doğal olarak bu sağlıklı %40-60 bağıl nem aralığında. İç ortam nemi, büyük ölçüde dış ortam nemine ve herhangi bir iç mekan ısıtmasının havayı kurutup kurutmadığına bağlıdır. Tipik olarak, daha soğuk kış aylarında, dış ortam sıcaklığının yaklaşık 10°C'nin altında olduğu ve iç havanın 21°C'nin üzerine ısıtıldığı durumda iç mekan nem seviyeleri %40'ın altına düşecektir. Bu nedenle, yaz aylarında işe geri dönen tüm işletmeler için iç mekan nem seviyeleri sağlık açısından olumlu olacaktır. Bununla birlikte, Ekim, Kasım ayları geldiğinde iç mekan nem düzeyi %40'ın altındaki kuru ve tehlikeli bölgeye düşecek. Tasarıma bağlı olarak değişmekle birlikte, bir binanın nemlendirme sistemini uygun şekilde tasarlamak, kurmak ve devreye almak yaklaşık iki ay sürebilir. Bu nedenle, işletmelerin kurak kış mevsimine hazır olmaları için, çalışan sağlığı için en uygun koşulları sağlamaya devam edecek sistemlere sahip olduklarından emin olmak için hemen harekete geçmeleri gerekir.

Bir binada merkezi bir klima santrali ve odalarını havalandırmak için hava kanalları varsa, merkezi klima santraline bir nemlendirici takılabilir. Klima santralleri tipik olarak ya başlangıçtan itibaren bir nemlendiriciye sahip olacak ya da yenilenmiş bir sistemi barındırabilecek şekilde tasarlanacaktır.

Merkezi hava kanalları ve klima santralleri bulunmayan binalar için nemlendiriciler doğrudan odalara yerleştirilebilir. Oda içi nemlendiriciler duvara veya tavana monte edilebilir, sıcak yaz aylarında çıkarılabilen veya hatta taşınabilir üniteler olabilir.

Oda içi sprey nemlendirici

Ticari nemlendiriciler, buhar oluşturmak için ya suyu kaynatarak, hızla buharlaşan ince bir sis oluşturarak ya da nemi ıslatılmış yüzeyden doğrudan buharlaştırarak bir ortama nem sağlar. Bu üç mekanizmadan bir veya daha fazlasını kullanan ve hem kanal içi hem de oda içi nemlendirme için kullanılabilen birçok ticari nemlendirici türü vardır.

Bir nemlendiricinin çıkışı bir nem ölçer tarafından kontrol edilir, tıpkı bir ısıtma sisteminin bir termostat tarafından kontrol edilmesine benzer şekilde. Hava kanalına veya odaya nem seviyesini izleyen ve buna göre nemlendiricinin çıkışını kontrol eden bir sensör yerleştirilir. Bu, bir binanın iç neminin, fazla veya az nemlendirme olmaksızın belirli bir seviyede tutulmasını sağlar.

Büyük ofislerin veya binaların işletmecileri, binaları ve iş ihtiyaçları için hangi nemlendirici stratejisinin doğru olduğu konusunda tavsiye için bina hizmetleri danışmanlığı kullanır. Bu danışmanlıklar, uygun bir sistem ve kurulum stratejisi seçmek ve boyutlandırmak için nemlendirici üreticileri ve tedarikçileriyle irtibat kuracaktır. Karar verildikten sonra, nemlendirici tedarikçisi veya devreye almayı üstlenecek yüklenici ile nemlendirme sistemini uygulaması için bina hizmetleri yüklenicileri çalıştırılabilir.

Daha az karmaşık ihtiyaçlara sahip daha küçük binalar için, işletme sahipleri, sistemi tasarlamak ve kurmak için doğrudan yüklenici veya nemlendirici tedarikçisiyle irtibat kurabilir.

Nemlendirici kurulduktan sonra tesis içi tesis yönetim ekibi tarafından çalıştırılır ve bakımı yapılır. Herhangi bir bina hizmetleri sistemi gibi, tüm nemlendiricilerin ara sıra bakıma ihtiyacı olacaktır ve bu, karmaşıklığa bağlı olarak bazen uzman şirketlere yaptırılabilir.

Her bina, ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun, yıl boyunca optimum düzeyde nemlendirilebilir. Bina sakinleri, ortamlarının çok sıcak veya çok soğuk olup olmadığını hemen anlayacaklar, ancak insanlar duyusal nem algılayamadığı için, iç mekan hava kalitemizin bu yönü genellikle çok yakından izlenmiyor veya yönetilmiyor.

Türkiye'de yapılı ortamın %5'inden daha azının kış aylarında nemlendiğini tahmin ediliyor. Bu kabul edilemez bir durumdur, çünkü %40-60 RH'nin etkili bir enfeksiyon kontrol mekanizması olduğunu gösteren bilim zenginliği yıllardır mevcuttur ve büyümeye devam etmektedir. Hayal kırıklığı yaratan şey ise, sağlık için nemlendirmenin, personel devamsızlığını en aza indirmeye büyük önem verilen üst düzey ofislerde az da olsa kullanılması, ancak hastaları ve ön saflardaki bakım çalışanlarını solunum yolu viral enfeksiyonundan korumak için sağlık hizmetimiz tarafından yeterli düzeyde kullanılmamasıdır.

Karantina sonrası, COVID-19 dünyasında çalışma ortamlarımızın olabildiğince güvenli olmasını sağlamaya yönelik dünyanın ilgisi ve %40-60 bağıl nem avantajlarını savunan yetkili seslerdeki artış göz önüne alındığında, nemlendirme, optimum iç hava kalitesi ve ülkenin sağlığının iyileştirilmesinin sürdürülmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

Kaynak: Condair
https://www.condair.com.tr/bilgi-merkezi/ofislerimize-donus-saglikli-bir-nem-duzeyi-nasil-saglanirSlider Altına