Header Reklam
Header Reklam

Işıma İle Isınmanın Genel Prensipleri

11 Nisan 2008 Dergi: Haziran-Temmuz 1998

Tıpta, kızılötesi ışımalar aşağıdaki şekilde ayrılırlar:X > 5 H ısının yüzeyden emilimi, 1.5 i < X <1.5 (J. üst ve alt deriden emilimi,0.76 fJ. < A. <1.5 |J. daha alt tabakalardan emilimi.Pratikte, radyant ısıtıcılar veya panolar 2. kategorideki dalga boyunda ışırlar.

-          Oda yerine o odada bulunan eşyalar ısıtılır. (Konveksiyon ile de bir miktar ısınma sağlanır).

-          Tesisat hesabı, havanın sıcaklığının arttırılmasına göre değil, alınan ışımaya göre yapılır. (Her ne kadar kapalı bir yer için yakıt          tüketim hesapları, sıcaklıkların incelenmesini gerektirse de).

-          Sadece ısıtılması gereken yerlerle sınırlandırılmış, direkt ve yönlendirilmiş bir ısıtma söz konusudur.

 

Sıcaklıkta konfor nosyonuna değinmeden önce, algılanan konforun sadece ortam hava sıcaklığı ta'ya değil,ile verilen bileşke sıcaklığa bağlı olduğunu hatırlamakta yarar vardır. Burada tR ile gösterilen, insan vücudunun ortalama sıcaklığıdır.tR terimine, ısıtma sisteminin etkisi de dahildir. Etkenleri ayırarak ta ortamının hava sıcaklığı, t binanın duvarlarının sıcaklığı olmak üzere;

 

 

Böylece, ortamın hava ve binanın duvar sıcaklığını düşük bırakarak bile uygun sıcaklık konforu sağlanabilir. Yukarıdan aşağıya doğru yönlendirilmiş bir ışıma, yutma katsayısı yüksek ise büyük çoğunlukla yer tarafından yutulur, bu da konveksiyon ile havanın ısıtılmasına katkıda bulunur. Fakat yerin ısıtılması enerji kayıplarında bir artışa neden olmaz, çünkü yerden olan kayıplar sınırlıdır. Bu şekilde yapılan bir ısıtmada kayıplar, başka bir ısıtma sistemindekine göre daha düşüktür. Tüketimde tasarruf, R değeri ile artar. R değeri aşağı doğru ışıyan ısı miktarı qr'ye doğurdan bağlıdır. Böylece ışımanın etkinliği, aşağı doğru ışıma ile yayılan ısının arttırılmasında aranacaktır.

 

b. Sıcaklık Faktörü

 

Işıma ile ısı yayılımı, birbirine bakan iki cismin sıcaklıklarının siyah bir cismin, değişik sıcaklıklar ve dalga boylarındaki ışıma şiddeti. T Kelvin ve Xm mikron cinsinden ifade edilirse, W=2884, yeteri kadar yüksek sıcaklıklarda (1500 K) ışımanın önemli bir kısmı görme bölgesinde (A.m 0.4 ila 0.8 |J. arasında) olur. Dalga boyu ne kadar küçük olursa, ışıma o kadar derinlere nüfus edebilir. (Bu da, çok nemli ortamlarda, su buharı tarafından emilmeyi önler) ve böylece etkinliği artmış olur. Pratikte, ışıma 2 ila 8 M. arasındaki dalga boylarında, yani 100 ile 1000 °C arasındaki sıcaklıklarda yapılır.

 

c. Sonuç

 

Sonuç olarak, radyant pano veya ısıtıcının sıcaklığı ne kadar yüksek ise; ışıyan ısı miktarı/toplam ısı miktarı oranı, yani ışımanın randımanı o kadar yüksek olur. Verilen bir tesisat gücü için qr değeri, yani ışıma sayesinde elde edilen sıcaklık farkı R, sıcaklık yükseldikçe artar. Işıma ile ısıtma sistemlerinde, aşağıdaki sınırlamalar gözönüne alınarak mümkün olan en yüksek sıcaklıklar aranır:

 

-          insanların ve tesisatların güvenliğini korumak.

-          Yatay ve düşeyde uygun sıcaklık homojenliği elde etmek.

-          Tesisatların termik veriminin iyi olmasını sağlamak.

 

Duruma uygun olarak, değişik sıcaklıklar, yani akışkanlar seçilir.

 


Etiketler


Slider Altına