Flaş Buhar Sistemi

02 Mart 2021 Dergi: Şubat-2021

Yüksek basınç ve sıcaklıktaki bir kondens, daha düşük basınca açıldığı zaman oluşan buhara “Flaş Buhar” denir. 

Ortaya çıkan bu flaş buhar, atmosfere açık kondens tanklarından dışarı atılmakta, dolayısıyla enerji, su ve kimyasal madde kaybına sebep olmaktadır. Bu kayıp üretilen buhar miktarının %3-20’sine kadar ulaşabilmektedir.

flas-buhar-resim-1

flas-buhar-resim-2

Flaş buhar iki farklı şekilde elde edilir.

1. Otomatik Yüzey Blöf Sisteminden Flaş Buhar Elde Edilmesi

flas-buhar-resim-3Otomatik yüzey blöf sisteminde, blöf yapılan yüksek sıcaklıktaki suyun flaş buhar tankına verilmesi ile yüksek sıcaklıktaki sudan flaş buhar olarak elde edilebilmektedir. Elde edilen flaş buharın düzenli tüketim noktasına verilmesi tercih edilmelidir. Elde edilen buharın sistemde Degazör sistemine beslenmesi en verimli kullanım olur. Alternatif olarak flaş buhar ile yumuşatmadan gelen suyun ön ısıtılması veya prosesin ihtiyacı var ise sıcak suda ısıtılabilir.

Flaş buhardan geriye kalan 90-95°C sıcaklıktaki kondensin sıcaklığı ile plakalı eşanjör kullanarak sıcak su elde etmek mümkündür. Bu sıcak su kazan besi veya kullanım suyu gibi farklı ihtiyaçlarda kullanılabilir.

Blöf miktarını aşağıdaki formül ile hesaplanabilmektedir.

Q=B/T-BxS

B: Besi suyu TDS değeri μs/cm
T: Kazan içerisinde istenilen TDS değeri μs/cm
S: Kazan kapasitesi (kg/h)
Q: Blöf miktarı (kg/h)

Örneğin;

flas-buhar-resim-4Kazan kapasitesi 14.000 kg/h - 7 bar işletme basıncında, besi suyu TDS değeri 300 μs/cm 

Kazan içerisinde istenilen TDS değeri 6.000 μs/cm kabul edildiği durumda;

Buhar kazanında saatlik yapılması gereken Blöf Miktarı =Q=300*14.000/(6.000–300)=737 kg/h

Blöften Üretilebilecek Flaş Buhar Miktarı = 737 kg/h * 0,134 = *99 kg/h 0,5 barda buhar elde edebiliriz.

Flaş buhar sisteminden çıkan Kondens Miktarı = 737 – 99 = **638 kg/h’dir.

*99 kg/h 0,5 bar buhar ile işletmede var ise degazör sistemi beslenerek saatte yaklaşık 8 m3 doğalgaz tasarrufu yapılır. 

Flaş buhardan ayrılan 638 kg /h 90-95’C sıcaklıktaki drenaja gönderilecek atık suyun sıcaklığı 30 °C’lere düşürülerek drenaja atılırken yaklaşık Q= 638*1*(95-30’C) = 41.470 kcal/h enerji elde edilecektir. 

Bu enerjiyle de örneğin 2 ton suyu bir plakalı eşanjör kullanarak 20 °C yükseltmek mümkündür.

2- Kondens Dönüş Hattından Flaş Buhar Elde Edilmesi

flas-buhar-resim-5Buhar hatlarından geri dönen yüksek basınç ve sıcaklıktaki kondens, enerjisini kondens tankına gelene kadar kaybetmektedir. Flaş buhar sistemi ile bu kaybın önüne geçmek mümkündür. Elde edilen flaş buhar ile proseste ön ısıtma ya da proses sıcak suyunun ısıtılması şeklinde kullanılabilir.

Örneğin;
Fabrikadan Dönen Kondens: 4.000 kg/h
Kondens Basıncı: 6,00 bar
Flaş Buhar Miktarı oranı: 10,30 %
Flaş Buhar Miktarı: 4.000 * 0,103 = 412 kg/h
Flaş Buhar Tankından Çıkan Kondens: 3.588 kg/h
Fabrikanın günde 24 saat ve yılda 300 gün çalıştığı kabul edilirse;

Bir yıl sonunda; = 0,412 ton/h * 24 saat * 300 gün / 1000 = 2,966 ton/yıl flaş buhar elde edilir.

%90 verime sahip bir kazanda 1 ton/h buhar elde edilebilmesi için harcanan doğalgaz miktarı; 585.000 (8.250 * 0,9) = 79 m3/h’dir

Doğalgazın maliyeti 0.17 Euro/m3 olarak kabul edilirse 1 ton buharın maliyeti;
= 83,42 * 0,17 = 13,43 Euro/ton olarak hesaplanacaktır.

Elektrik, su, kimyasal ve diğer işletme giderleri doğalgaz giderlerinin de %25 maliyeti olduğu hesap edilirse
1 yılda elde edilecek kazanç;

= 2.966 ton/yıl * 13,43 Euro/ton * 1,25 = 49,791 Euro/yıl olarak hesap edilecektir.

Bu flaş buhar sisteminin yaklaşık maliyeti 8.000 Euro olarak kabul edilirse, flaş buhar sistemi kendi maliyetini 2 ay içinde amorti edecektir.

Prosesten Elde Edilen Flaş Buharın Örnek Uygulama Noktaları

flas-buhar-resim-6

Cidarlı proses tanklarından geri kazanım ile hava apareylerine buhar beslenmesi

flas-buhar-resim-7

Kurutma fırınından kondensin geri kazanımı ile ön ısıtma

flas-buhar-resim-8

Eşanjörlerin kondensinden flaş buhar geri kazanımı

flas-buhar-resim-9

Isıtma bataryalarının kondensinden flaş buhar geri kazanımı


Etiketler


Slider Altına
Söyleşi