Header Reklam
Header Reklam

Endüstriyel ve Ticari Tip Isıtma Sistemleri

18 Ağustos 2016 Dergi: Temmuz-2016

Yazan: Osman Ünlü, Pazarlama Müdürü, Çukurova Isı

Endüstriyel ve ticari tip ısıtma sistemleri özellikle doğalgazın Türkiye’de yayılmaya başladığı 90’lı yılların başından itibaren popüler hale gelmiş ve yeni bir pazar oluşmuştur. Borulu Radyant Isıtıcılar ile Türkiye’deki bu pazara giriş yapan Çukurova Isı, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda Sıcak Hava Üreteçleri, Seramik Plakalı Radyant Isıtıcılar, Çatı Sızdırmazlık Elemanları, LPG Fakirleştirme Sistemleri, Proses Brülörleri, Dizel Yakıtlı Seyyar Radyant Isıtıcılar, Kümes Isıtıcıları ve Yüksek Yoğunluklu Elektrikli Infrared Isıtıcılar ile ürün gamını genişletmiştir. Daha sonra, açık alanlarda ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda, Stadyum Isıtıcıları ve Cafe Restoran Tipi Radyant ısıtıcılar ile de bugünkü ürün portföyüne ulaşmıştır.

Radyant Isıtma Tekniği:

Radyant ısıtıcıların kullanıldığı mekânlarda konvansiyonel olarak ısıtma yapılan ortamlara göre farklı bir ısınma şekli tezahür eder. Güneşin dünyamızı ısıttığı gibi, radyant ısıtıcıların yüzeylerinden yayılan ışınlar da ortam havasını ısıtmadan direkt olarak mekândaki cisimleri ve insanları ısıtırlar. Ortamdaki hava ise belirli bir süre sonra, cisimlerden taşınım yoluyla aldığı enerjiyle ısınır. Bu temel prensip özellikle yüksek mekânlarda ve açık hava ısıtmasında birçok avantaj doğurmaktadır. Sıcak hava üflenerek ısıtılan yerlerde, sıcak hava, soğuk havadan daha az yoğunluğa sahip olduğundan ötürü, yükselerek ortamın tavanında birikir. Bu durumda, yükseklik arttıkça, tabandaki hava sıcaklığını artırmak giderek zorlaşmaktadır. Pratik uygulamalar göstermektedir ki (Şekil1), 10 m’lik bir yapıda yerden 1,8 m (çalışma yüksekliği) yükseklikteki hava sıcaklığını 18 ˚C’ye getirmek için hava üflemeli sistemlerde aşık altı sıcaklık yaklaşık 30 ˚C’yi bulurken, radyant ısıtıcıların kullanıldığı yapılarda bu sıcaklık 21 ˚C civarındadır. Bu sayede bu tarz büyük hacimlerdeki havanın özellikle üst katmanları gereksiz olarak fazladan ısıtılmadan, tabana yakın olan hava katmanları istenilen sıcaklığa getirilir.

Hava üflemeli ve borulu radyant ısıtıcılarda bina sıcaklık katmanları


Blackheat ve CoRayVac Borulu Radyant Isıtıcılar

Türkiye’de bugüne kadar en çok tercih edilmiş Borulu Radyant Isıtıcıları Çukurova Isı Sistemlerinin Blackheat ve CoRayVac serisi ürünleridir. On binlerce uygulaması olan bu ürünler; yüksek yakma verimi, uzun ömürlü ve sağlam yapısı, düşük bakım maliyetleri ve düşük arızalanma oranı ile fark yaratmaktadır. Birbirine paslanmaz çelik kaplinlerle bağlı, oldukça ince cidarlı, içi ve dışı alümünize edilmiş ve ısıl işleme tabi tutulmuş ve üzerlerinde saf alüminyumdan imal edilmiş reflektörler bulunan radyant borular sisteminden oluşan bu ısıtıcının başında bir yakıcı ve sonunda da küçük bir fan bulunmaktadır. 15 kW’dan 70 kW’a kadar değişik kapasitelerde ve 3 m’den 24 m’ye kadar değişik boylarda düz, U veya L şeklinde kullanılabilecek şekilde imal edilmektedirler. 

Blackheat Radyant Isıtıcılar

GoldsunCPH Seramik Plakalı Radyant Isıtıcılar

GoldsunCPH radyant ısıtıcılarıSeramik plakalı radyant ısıtıcılar, literatürde açık alevli olarak da adlandırılırlar. Açık alev ifadesi bu cihazların ışınım yayma şeklinden ileri gelmektedir. Zira bu cihazlar üzerinde yüzlerce deliği bulunan bir seramik plakanın, delikleri içinden akan gaz hava karışımının yakılması ile ortaya çıkan alevin radyant enerjisinden yararlanarak ısıtma yaparlar. 8,8 kW’dan 46,9 kW’a kadar değişen 5 farklı kapasitede pazara sunulan bu ürünlerin en büyük kapasiteli olan tek bir tanesi ile 150 m2’ye kadar lokal ısıtma yapmak söz konusu olabilmektedir. Uzun ömürlü ve dayanıklı konstrüksiyonu, her türlü mekânda çalışabilen seramik yapısı sayesinde bu ürünler yıllarca sorunsuz hizmet verebilmektedir. Mekânın tümünün kullanılmadığı atölye, fabrika veya cami gibi ani ısı ihtiyacı olan yerlerde bu ürünler ideal çözümler sunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 


Robur Sıcak Hava Üreteçleri

Endüstriyel ve konut dışı mekânlarda, kendi bünyesinde doğalgaz veya LPG yakarak ısı enerjisi elde eden ve bu enerjiyi kullanarak ortama cebri konveksiyon yapmak suretiyle mahal ısıtması yapan cihazlara sıcak hava üreteci denmektedir. Robur Sıcak Hava Üreteçleri, alüminyum dökümden mamul özel patentli ısı eşanjörleri, paslanmaz çelik yanma odası ve kaliteli konstrüksiyonu ile piyasadaki muadillerinden ayrılmaktadır. Robur ürünleri kısaca şöyle çalışmaktadır:

robur sıcak hava üreteçleri

Cihaz çalıştırıldığında ilk olarak yanma odasına gerekli havayı sağlayan ve aynı zamanda yanmış gazları da dışarı atmakla görevli olan baca fanı devreye girmektedir. Belirli bir ön süpürme yapıldıktan sonra, yanma odası içerisindeki brülöre otomatik olarak gaz verilir ve ateşleme yapılır. Brülörden çıkan yanmış gazlar yanma odasının üst kısmındaki ısı eşanjörlerinden geçerek ısıtırlar ve en üst kısımdaki manifold da toplanarak baca fanı vasıtasıyla cihazdan dışarıya tahliye edilirler. Isı eşanjörünün sıcaklığı uygun dereceye geldiğinde konveksiyon fanı otomatik olarak devreye girer ve eşanjörlerin üzerine ortamdan aldığı havayı üfler. Sıcak yüzeye temas eden hava ısınır ve ortama üflenir. Genellikle emilen hava ile ortama basılan hava arasındaki sıcaklık farkı (ΔT) 30-40 ˚C olmaktadır. Sıcak hava üreteçleri yakma ve fan sisteminin yapısında göre on/off, kademeli, modülasyonlu veya yoğuşmalı olarak üç tipte üretilebilmektedir. Buna göre, on/off ve kademeli modellerin verimleri % 90 seviyelerindeyken, modülasyonlu cihazlarda bu oran % 96’ya, yoğuşmalı ürünlerde ise % 108’e varabilmektedir.

Robur Sıcak Hava Üreteci Tipleri

Sıcak hava üreteçlerini çeşitli sınıflandırmalara tabi tutmak söz konusudur ancak yapısal olarak 2 ana başlık altında incelenebilir:

1.Standart Tip Sıcak Hava Üreteçleri:

robur standart sıcak hava üreteçleriBu tip sıcak hava üreteçleri ısıttıkları ortama monte edilen ve ortamdan aldıkları havanın sıcaklığını artırıp tekrar ortama basan cihazlardır. Kanala bağlanma imkânları olmadığı gibi dış ortamdan temiz hava alma imkânı da yoktur. Genellikle konveksiyon fanı aksiyal tiptedir.

 

 

 

 

 

 

2.Kanal Tipi Sıcak Hava Üreteçleri:

Kanal tipi sıcak hava üreteçleri standart tip ısıtıcılara göre sıcak hava çıkış basınçları daha yüksek olan ve bu sayede de kanala bağlanabilen cihazlardır. Ortam dışından % 100 taze hava alıp ısıtarak veya kısmi taze hava, kısmi olarak da iç ortam havasını karıştırıp ısıtarak çalışabilmektedirler. İç ortama monte edilmek için veya dış ortam şartlarına dayanıklı olarak geliştirilmiş modelleri mevcuttur. Genellikle konveksiyon için santrifüj tipi fanları vardır.

kanal tipi sıcak hava üreteçleri


Robur MC60 Uygulaması

Üstteki şekilde görülen kanal tipi sıcak hava üreteci sistemi temel olarak 5 ana elemandan oluşmaktadır:

  1. Taze havanın giriş yaptığı menfez ve arkasındaki hava filtresi
  2. Taze hava ile iç ortam havasının karıştırıldığı karışım odası
  3. Karışım odasının girişlerini kontrol eden damperler
  4. Dağıtım kanalı ve karışım odasını ısıtıcıya bağlayan vibrasyon alıcılar
  5. Isıtılmış havanın mekân içerisine dağıtımını yapan kanallar
    (İstenmediği takdirde dağıtım kanalları iptal edilebilmektedir).

Üsttekine benzer bir sistem dizayn edilirken seçilecek cihazın gücü yanında, toplam kanal basınç kaybının ısıtıcının konveksiyon fanının çıkış basıncını geçmemesine ve aynı zamanda toplam baca basınç kaybının da cihazın baca fanının çıkış basıncını geçmemesine dikkat edilmelidir.

Dış ortam şartlarına dayanıklı modeller, özellikle mekân içerisinde yeterli yer olmadığında veya içeride gazla çalışan bir cihaz istenmediğinde tercih edilmektedirler. Alttaki resimde, farklı şekillerde uygulaması yapılmış, dış ortam tipi sıcak hava üreteci uygulaması görülmektedir.Slider Altına