Header Reklam
Header Reklam

EC Motorlu Fanlar ile AC Motorlu Fanlar Arasındaki Farklar Nelerdir?

15 Kasım 2022
EC Motorlu Fanlar ile AC Motorlu Fanlar Arasındaki Farklar Nelerdir?

Aironn bünyesinde üretilen fanlarda çalışma koşullarına ve müşteri isteklerine göre farklı motorlar kullanılmaktadır. Bu kapsam en yaygın kullanım olarak AC motorlar ve EC motorlar kullanılmaktadır. Bu iki motoru ayrı ayrı inceleyecek olursak;

AC (Alternatif Akım) Motorlar

Mil dönme hızı sabit olmayan (asenkron) motorlar, stator ve rotor olmak üzere iki temel bileşenden oluşur. Stator motorun sabit parçasını oluşturur. Statorda stator çekirdeği ve alan sargıları bulunur. 3 fazlı asenkron motorların statorlarında her 3 faz için birer ayrı sargı bulunmaktadır. Rotor ise motorun dönen parçasıdır.

AC motorların dönme hızları besleme frekansına ve kutup sayısına bağlı olarak değişmektedir. Böylece besleme frekansını bir frekans invertörü kullanarak değiştirerek motor istenilen hızlarda çalıştırılabilir. Ancak AC motorların performans eğrisi üzerinde belirli bir noktayı çalıştırması amaçlanmıştır. Bu noktanın dışında, motorun verimliliği önemli ölçüde düşmektedir. Bu yüzden AC motorların verimleri %15-70 arasında değişmektedir. Bakır sargılar, sürtünme gibi etkenlerden dolayı AC motorlarda %30’a yakın verim kaybı yaşanmaktadır.

EC Motorlar

EC’nin anlamı “Electronically Commutated” yani elektronik değişkenli DC (doğru akım) motordur. Burada değişkenle anlatılmak istenen; elektrik akımının yönünün geriye veya ileriye elektronik olarak değiştirilmesidir. Geleneksel AC motorlarda bu, mekanik olarak yapılmaktadır. EC motorlar sabit mıknatıslı olup, akıma göre dönüş yönünü elektronik olarak ayarlar. Bu nedenle, AC (alternatif akımla çalışan) motorlarda olduğu gibi akım değişmelerinde güç kaybına neden olmaz. Alternatif akım, sürekli olarak negatiften pozitife ve sonra tekrar negatife dönen şekilde bir eğridir. Motorun içindeki bu dönme veya değişiklik motoru hareket ettiren manyetik itme alanlarını oluşturur. Alternatif akımlı motorlardaki bu kayıp verimsizliğe ve motorda ısınmaya neden olur. EC motorlarda bakır, demir ve sürtünme kayıpları daha az olduğu için daha verimlidirler. EC motor şebeke gerilimi ile sürülebilen bir fırçasız DC motordur.

Genel olarak motorların çalışma farklılıklarından bahsedildikten sonra bu motorların fanlarda kullanımı ile ortaya çıkan farklılıklarına bakacak olursak;

•    AC motorlu fanlarda verimlilik çalışma noktasına göre %15 - %70 seviyelerinde iken EC motorlu fanlarda bu değer % 90’lara ulaşmaktadır.
•    EC motorlu fanlarımızın devri ihtiyaca göre 0-10 V giriş ile % 0 – 100 arasında ayarlanabilmektedir. Akıllı kontrol üniteleri üzerinde yer alan sensörler sayesinde fanlarımızın hızını girilen parametrelere göre otomatik olarak ayarlanabilmektedir. Bu sayede ihtiyaca göre çalışan fanlarımız enerji tasarrufunu üst seviyelere çıkarmaktadır.
•    EC motorlu fanların enerji verimliliğinin yanında AC motorlu fanlara göre ses seviyesi açısından da büyük bir avantajı bulunmaktadır. Düşük devirlerde çalışırken bile frekans invertörü ile sürülen AC motorlu fanlardaki rezonansa bağlı gürültüler ve faz sesi duyulmamaktadır.

Genel olarak değerlendirilecek olursak EC motorlu fanlar gerek enerji verimliliği ve enerji tasarrufu gerekse ses seviyesi düşüklüğü sayesinde sağladığı konfor ile AC motorlu fanların önünde yer almaktadır. Ayrıca Aironn olarak sınırlı dünya kaynaklarının gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılmasını sağlamak amacıyla tüm ürünlerimizde maksimum verim ve enerji tasarrufunu sağlıyoruz.


Etiketler


Slider Altına