Header Reklam
Header Reklam

Dağıtılmış Pompa Sistemi Enerji Tüketimini Azaltıyor

04 Eylül 2022 Dergi: Eylül-2022
Dağıtılmış Pompa Sistemi Enerji Tüketimini Azaltıyor

Dünya nüfusunun hızla artması, kullanılan enerji miktarını önemli düzeyde artırıyor. Bildiğimiz gibi enerji tüketimindeki bu artış, iklim değişikliğinin önemli nedenlerinden biri. Bazı yerlerde iklim değişikliği şiddetli kuraklıklara yol açarken bazı yerlerde iklim üzerindeki etkilerin daha fazla yağışa yol açması ve oluşan aşırı yağışlarla seller, atık sular ve karışan deniz sularının etkisiyle yeraltı sularının kirlendiği ve su kalitesinin etkilendiği gözlemleniyor.

Genel olarak su pompaları, dünyanın elektrik tüketiminin büyük bir kısmını oluşturuyor ancak enerji verimi daha yüksek pompa çözümleri ile tüketim önemli düzeyde azaltılabilir. Çok sayıda akıllı su çözümü bulunuyor ancak maalesef bunlar enerji sektöründe rüzgâr ve güneş teknolojilerinin uygulandığı hızla uygulanmıyor. Bu nedenle, karşılaştığımız iklim sorunlarıyla mücadele etmek için ticari binalarda su tüketimine ve enerji tasarruflu çözümlere öncelik verilmesi gerekiyor.

Yüksek verimli ve tatmin edici konfor düzeyleri için binaların doğru bir şekilde kontrol edilen soğutma sistemlerine sahip olması çok önemli. Öte yandan, ihtiyaç duyulan düzeyde doğru ve kesin bir kontrolü sağlamak, vanaların kullanıldığı standart soğutma suyu sistemleriyle son derece zor. Bu sistemlerde dengeleme ve zayıf dinamik debi düzenlemesi gibi sorunlarla karşılaşılıyor, bu sorunlar da ciddi enerji kayıplarına, yetersiz bir iklim kontrolüne ve genellikle konforsuz iç mekân ortamına zemin hazırlıyor.

Bu sorunlara çözüm olarak operatörler ve bina sahipleri, soğutma suyu sistemlerini akıllı bir şekilde dengeleme imkânı sunan, talebe göre transfer çözümlerine gittikçe daha fazla yöneliyorlar. Talebe göre dağıtılmış pompa sistemlerinde, merkezi pompaların ve enerji israfına neden olan dengeleme ve kontrol vanalarının yerini, binanın her katına ayrı ayrı yerleştirilen daha küçük akıllı pompalar alıyor. Bu sayede, sistem yalnızca gerektiğinde ve gerekli olduğu yerde fark basınç üreten bileşenlerden oluşur ve sistemi otomatik olarak dengeler. Sonuç, önemli düzeyde enerjinin etkin kullanımı ve çok daha konforlu bir iç mekân iklimidir.

Geleneksel dengeleme ve kontrol vanalarının yerine, debiyi ve fark basıncı yalnızca gerektiği yer ve zamanda üreten akıllı pompalar kullanılır. Pompa ayarları kurulum sırasında kolaylıkla yapılabilir, ayrıca referans noktaları için ince ayar BYS aracılığıyla mümkündür. Çalışma sırasında her devreye hizmet sunan dağıtılmış pompa sistemi, hava kanalındaki sıcaklığı sürekli olarak ölçer ve istenen sıcaklığa ulaşılması için pompa hızını otomatik olarak düzenler. Bütün devreler her zaman talebe uygun beslenir. 

Geleneksel merkezi pompa sistemi, dengeleme ve kontrol vana uygulamasında, dengelenmemiş su döngüsü düşük bir Delta T değerine neden olur ve bu durum soğutucu ünitelerin en iyi verimlilik noktası (BEP) dışında çalışması ve döngüde gereğinden fazla debi ve fark basıncı yapılmasıyla sonuçlanır. Talebe göre dağıtılmış pompa sistemi ise Delta T değerini artırarak daha az enerji tüketilmesini sağlar. Dağıtılmış pompa sistemi, Bina Yönetim Sistemiyle sorunsuz bir entegrasyon sağlar.

Bina sahipleri ve operatörler daha sürdürülebilir ısıtma ve soğutma çözümleri arayışına girdikçe, vana kullanan standart soğutma suyu sistemlerinin zayıf noktaları da gün yüzüne çıkmaya başladı. Sektörel olarak talebe göre dağıtılmış sistemlerle gelen değişim son derece ilgi görüyor.

Bu durumun nedenlerini daha iyi anlamak için tipik vana bazlı bir sistem ile Grundfos dağıtılmış pompa sistemini karşılaştıralım.

Vana Bazlı Sistem

Bu sistemde, her bağlantı ucundaki debi ve basınç kontrolü için su döngüsündeki çeşitli basınç kayıplarını düzenleyen balans ve kontrol vanaları kullanılır. Dengeleme süreci oldukça zaman alan bir işlemdir fakat devrelerde doğru debinin sürdürülmesi ve klima santrallerindeki (AHU) soğutma batarya sıcaklıklarının tasarım referans noktasına uygun bir şekilde kontrol edilmesi için gereklidir. Dengeleme prosesi sırasında, her döngüde oluşan basınç kayıplarını telafi etmek amacıyla balans vanalarından yararlanılır. Bu işlem, devrelerdeki çeşitli bağlantı uçlarına eşit oranda soğutma suyu dağıtılmasına yardımcı olur. Sistem bileşenleri, işlevsel ve güvenilir bir proses için binanın soğutma yükünü karşılayacak boyutta seçilmelidir. Vana bazlı basınç gradyanı aşağıdaki grafikte, geleneksel (Yalnızca Birincil Değişkenli) bir HVAC sistemi için olan basınç gradyanının (eğiminin) simülasyonu gösterilmektedir. Grafiğe göre, kritik döngüdeki sürtünme kayıplarını telafi etmek için gereken genel basınç oldukça yüksektir. (Kırmızı ve mavi hatlar arasındaki farka bakınız) Dolayısıyla, daha yüksek güçte çalışan bir pompaya ihtiyaç duyulur. Bunun yanı sıra, kritik olmayan döngüler, daha az basınç gerektirdiğinden, vanalardaki fazla basıncı kısmakta (mor hat) ve sonuç olarak enerji tüketimi artmaktadır.

Grundfos Dağıtılmış Pompa – DiPu Sistemi

Pompalar doğru boyutta seçilirse sistemde vana gerekliliği ortadan kalkacağı için, dengeleme ve kontrol vanalarını talebe göre dağıtılmış pompalar ile değiştirmek, sistemi dengelemek için gereken süreyi azaltır. Ayrıca, bu sistemde her döngü kendisi için gerektiği miktarda fark basınç oluşturacağından, ana pompalar daha küçük boyutta seçilebilir ve bu sayede pompanın tüketimi düşürülür. Talebe göre dağıtılmış özel pompalara, her klima santrali (AHU) tarafında bir çek valf takılır. Çek valf, klima santralinin kapatılması gerektiği durumlarda geri akış oluşmasını engeller. Talebe göre dağıtılmış pompa sistemi, santraldeki hava kanalı sensörünü kullanarak hava sıcaklığını ölçer ve istenen sıcaklığı sürdürmek için hızı otomatik olarak düzenler. Pompalar ayrı ayrı her seferinde yalnızca ihtiyaç duyulan fark basınç miktarını üreteceğinden, genel fark basınç önemli ölçüde daha azdır. (Kırmızı ve mavi hatlar arasındaki farka bakınız) Sistemde hiç valf bulunmamaktadır ve klima santrali soğutma bataryası basınç kaybını oluşturan tek önemli bileşen olarak kalır. Bu tasarım, vana bazlı sistemleriyle karşılaştırıldığında enerji tüketimini ve toplam giderleri önemli ölçüde azaltır.

Mevcut HVAC sisteminizi yenilemek ya da yeni bir HVAC sistemi tasarlamak veya HVAC sisteminizin binanızın LEED sertifikasını desteklemesi için en sürdürülebilir çözümlerden biri olan Grundfos Talebe Göre Dağıtılmış Pompa Sistemidir.

DiPu hakkında daha fazla bilgi için uygulama hikayesini okuyabilirsiniz: https://www.grundfos.com/tr/about-us/cases/saving-operation-costs-with-distributed-pumping?cmpid=ba:tm:dipu:imea:gtr:org:cbs:int:eng:imgSlider Altına